Državno uređenje

40

obećanja

Ispunjeno
6
Ispunjeno većim dijelom
4
Djelimično ispunjeno
8
Ispunjeno manjim dijelom
2
Neispunjeno
20
Ekonomija

86

obećanja

Ispunjeno
4
Ispunjeno većim dijelom
8
Djelimično ispunjeno
16
Ispunjeno manjim dijelom
25
Neispunjeno
33
Obrazovanje

75

obećanja

Ispunjeno većim dijelom
2
Djelimično ispunjeno
5
Ispunjeno manjim dijelom
32
Neispunjeno
35
Neutemeljeno
1
Pravna država

35

obećanja

Ispunjeno
4
Ispunjeno većim dijelom
4
Ispunjeno manjim dijelom
12
Ispunjeno sa zakašnjenjem
1
Neispunjeno
14
Socijalna politika

48

obećanja

Ispunjeno
2
Ispunjeno većim dijelom
5
Djelimično ispunjeno
8
Ispunjeno manjim dijelom
21
Neispunjeno
12
Zdravstvo

27

obećanja

Djelimično ispunjeno
5
Ispunjeno manjim dijelom
11
Neispunjeno
11
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Ekonomija

Provođenje Kantonalnog ekološkog akcionog plana
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Ekonomija

Podrška privredi
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Ekonomija

Pooštravanje kazni za ekološke prekršaje
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Ekonomija

Jedinstven račun za komunalne usluge
Ispunjeno manjim dijelom
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Ekonomija

Izmjene Zakona o komunalnim djelatnostima
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Ekonomija

Provođenja Zakona o mjeriteljstvu KS
Ispunjeno većim dijelom
Ispunjeno manjim dijelom
Neispunjeno
Ispunjeno manjim dijelom
Neispunjeno
Neispunjeno
Neispunjeno
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Ekonomija

Brža izgradnja Južne longitudinale
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Ekonomija

Izgradnja tematskih parkova
Djelimično ispunjeno
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Ekonomija

Sarajevo grad pitke vode
Ispunjeno manjim dijelom
Ispunjeno manjim dijelom
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Ekonomija

Saobraćaj u mirovanju i centru grada
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Ekonomija

Donošenje Zakona o javnom prijevozu
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Ekonomija

Izgradnja Prve transverzale u Sarajevu
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Državno uređenje

Transparentnost u zapošljavanju policijskih službenika
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Ekonomija

Postavljanje adekvatnih kontejnera
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Ekonomija

Zaštita šuma
Neispunjeno
Ispunjeno
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Državno uređenje

Kontrola utroška javnih sredstava
Neispunjeno
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Državno uređenje

Vraćanje značaja institucijama za izgradnju i razvoj grada
Djelimično ispunjeno
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Državno uređenje

Restruktuiranje javnih preduzeća
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Državno uređenje

Ministarstvo finansija kao referentna tačka
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Državno uređenje

Kreiranje modela finansiranja zastupnika
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Državno uređenje

Usklađivanje podzakonskih akata sa relevantnim zakonima
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Ekonomija

Fiskalna konsolidacija i racionalizacija
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Ekonomija

Javni rashodi
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Ekonomija

Poreska reforma
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Ekonomija

Reforma parafiskalnih nameta
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Ekonomija

Sistem za praćenje vozila javnog prevoza
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Ekonomija

Rezidencijalni parking
Neispunjeno
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Ekonomija

Strategija sigurnosti u saobraćaju
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Ekonomija

Sigurni pružni prelazi u Kantonu Sarajevo
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Ekonomija

Brzi vozovi prema Ilijašu i Hadžićima
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Ekonomija

Ugovor sa Željeznicama FBiH
Neispunjeno
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Ekonomija

Adekvatno upravljanje otpadom
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Zdravstvo

Dodatna prava za osigurana lica
Ispunjeno manjim dijelom
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Zdravstvo

Jačanje uloge Zavoda za javno zdravstvo
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Zdravstvo

Unaprijeđenje zdravstvene zaštite u KS
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Socijalna politika

Zakon o alimentacijskom fondu
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Socijalna politika

Povoljan ambijent za zapošljavanje mladih
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Socijalna politika

Sindikati i propisi
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Socijalna politika

Transparentni proces usvajanja djece
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Socijalna politika

Strategija učešća žena u radnoj snazi
Neispunjeno
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Socijalna politika

Pooštrena kontrola i nadzor rada Centra za socijalni rad
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Socijalna politika

Mreža sigurnosti za mlade u potrebi
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Socijalna politika

Potpuna primjena kolektivnih ugovora
Djelimično ispunjeno
Ispunjeno manjim dijelom
Neispunjeno
Ispunjeno većim dijelom
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Socijalna politika

Ograničavanje visine socijalne pomoći
Ispunjeno
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Socijalna politika

Uspostavljanje efikasnog sistema socijalne inkluzije
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Socijalna politika

Smanjenje siromaštva u Kantonu Sarajevo
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Socijalna politika

Bolja koordinacija između ustanova socijalne zaštite
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Socijalna politika

Naknade za porodilje i dječiji doplatak
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Zdravstvo

Provođenje aktivnosti za skraćenje listi čekanja
Ispunjeno manjim dijelom
Ispunjeno manjim dijelom
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Socijalna politika

Migrantska kriza
Ispunjeno manjim dijelom
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Socijalna politika

Određivanje cijena socijalnih usluga
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Socijalna politika

Posebne pogodnosti za korisnike najnižih penzija
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Socijalna politika

Posebne pogodnosti u društvenim događajima za penzionere
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Socijalna politika

Nesmetan pristup svim javnim ustanovama za osobe s invaliditetom
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Socijalna politika

Licence za taxi vozila prilagođena za osobe sa invaliditetom
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Socijalna politika

Reforma socijalne zaštite zasnovana na stvarnoj potrebi
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Zdravstvo

Zadržavanja zdravstvenog kadra na prostoru KS
Ispunjeno većim dijelom
Djelimično ispunjeno
Ispunjeno većim dijelom
Ispunjeno manjim dijelom
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Socijalna politika

Unaprijeđenje položaja samohranih roditelja
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Socijalna politika

Podrška pri formiranju centara za zdravo starenje
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Socijalna politika

Podrška udruženjima penzionera
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Zdravstvo

Sistematski skrining oboljenja
Ispunjeno većim dijelom
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Socijalna politika

Reforma sistema socijalne zaštite
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Socijalna politika

Razvoj socijalnog poduzetništva
Ispunjeno manjim dijelom
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Socijalna politika

Programsko finansiranje boračkih udruženja
Djelimično ispunjeno
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Socijalna politika

Obnova spomen-obilježja
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Zdravstvo

Zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama
Djelimično ispunjeno
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Zdravstvo

Promocija značaja imunizacije;
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Zdravstvo

Timovi porodične medicine
Neispunjeno
Ispunjeno manjim dijelom
Neispunjeno
Neispunjeno
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Zdravstvo

Način trošenja sredstava u zdravstvu KS
Neispunjeno
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Pravna država

Jačanje kapaciteta Uprave za inspekcijske poslove
Ispunjeno manjim dijelom
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Pravna država

Ukidanje restriktivnih mjera o prisustvu javnosti sjednicama
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Pravna država

Usvajanje podzakonskih akata u vezi tekućih transfera
Neispunjeno
Ispunjeno manjim dijelom
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Pravna država

Poziv Uredu za reviziju FBiH
Neispunjeno
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Pravna država

Izrada preporuka za kaznenu politiku
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Pravna država

Uvođenje video nadzora na turističke atrakcije
Ispunjeno manjim dijelom
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Pravna država

Zakon o nepotizmu i stranačkom zapošljavanju
Neispunjeno
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Pravna država

Monitoring i sigurnosne kamere u javnom prijevozu
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Pravna država

Podizanje javnih rasprava na viši nivo
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Pravna država

Jačanje kapaciteta redovnih sudova u KS
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Pravna država

Obavezno obraćanje predstavnika komisije
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Pravna država

Zaštita lica koja prijavljuju korupciju
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Pravna država

Donošenje etičkog zakona za prevenciju korupcije
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Pravna država

Internet prenos sjednica Skupštine KS
Ispunjeno manjim dijelom
Ispunjeno manjim dijelom
Neispunjeno
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Pravna država

Sankcije za ponavljanje negativnih revizorskih izvještaja
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Pravna država

Finansijska pomoć policiji i kantonalnom tužilaštvu
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Pravna država

Finanansijska samostalnost Ureda za borbu protiv korupcije
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Zdravstvo

Poštivanje Federalne A liste lijekova
Ispunjeno manjim dijelom
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Zdravstvo

Programi liječenja rijetkih bolesti
Djelimično ispunjeno
Neispunjeno
Neispunjeno
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Zdravstvo

Unapređenje kvaliteta bolničke ishrane
Neispunjeno
Djelimično ispunjeno
Neispunjeno
Ispunjeno manjim dijelom
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Obrazovanje

Fond za finansiranje međunarodnih projekata
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Obrazovanje

Registar stipendija KS
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Obrazovanje

Povratak na osmogodišnje obrazovanje
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Obrazovanje

Besplatna univerzalna škola sporta
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Obrazovanje

Razvoj kapaciteta za obavezno predškolsko obrazovanje
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Obrazovanje

Nagrade istaknutim prosvjetnim radnicima
Ispunjeno manjim dijelom
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Obrazovanje

Fond za stipendiranje doktorskih disertacija
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Obrazovanje

Uspostavljanje Fondacije za nauku
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Obrazovanje

Potpuno besplatno školovanje redovnih studenata
Neutemeljeno
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Obrazovanje

Obavezna studentska praksa
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Obrazovanje

Fond za mobilnost mladih KS
Ispunjeno manjim dijelom
Ispunjeno manjim dijelom
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Obrazovanje

Produženi boravak u svim osnovnim školama
Ispunjeno manjim dijelom
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Obrazovanje

Ljetne škole u osnovnim i srednjim školama
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Obrazovanje

Podrška informatičkom opismenjavanju u KS
Djelimično ispunjeno
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Obrazovanje

Edukacija radnika u sportu i kulturi
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Obrazovanje

Promocija bavljenja sportom
Ispunjeno manjim dijelom
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Obrazovanje

Izgradnja novog pozorišta
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Obrazovanje

Rekonstrukcija Male scene Narodnog pozorišta
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Obrazovanje

Kontrola poslovanja sportskih klubova
Ispunjeno manjim dijelom
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Obrazovanje

Realizacija izgradnje koncertne dvorane
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Obrazovanje

Razdvajanje amaterskog i profesionalnog sporta
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Obrazovanje

Uvođenje sistema nagrađivnja vrhunskih sportista u KS
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Obrazovanje

Podrška radu sportskih klubova u KS
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Obrazovanje

Izgradnja sportske infrastrukture u KS
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Obrazovanje

Izgradnja Muzeja Ars-Aevi
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Obrazovanje

Ulaganje u arheologiju i konzervaciju spomenika u KS
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Obrazovanje

Izgradnja Akademije scenskih umjetnosti
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Obrazovanje

Kontrola poslovanja institucija iz kulture
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Obrazovanje

Modernizacija JU Biblioteke Sarajeva
Ispunjeno manjim dijelom
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Obrazovanje

Implementacija projekta “Kupon za kulturu”
Ispunjeno manjim dijelom
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Obrazovanje

Povećanje izdvajanja za festivale
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Obrazovanje

Podrška institucijama kulture bez državnog staranja
Djelimično ispunjeno
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Obrazovanje

Sufinansiranje filmova u KS
Neispunjeno
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Obrazovanje

Modernizacija postojećih studentskih domova
Neispunjeno
Ispunjeno manjim dijelom
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Obrazovanje

Obnova BKC-a
Djelimično ispunjeno
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Ekonomija

Evidencija kotlovnica i ložišta
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Ekonomija

Uspostavljanje registra ratnih šteta
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Ekonomija

Evaluacija potreba infrastrukture grada i okoline
Ispunjeno većim dijelom
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Ekonomija

Izmjene Zakona o prostornom uređenju
Djelimično ispunjeno
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Državno uređenje

Studija potreba MUP-a Kantona Sarajevo
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Ekonomija

Regulisanje izdavanja smještaja
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Državno uređenje

Rješavanje statusa preduzeća BAGS Energotehnika
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Državno uređenje

Elektronska naplata svih komunalnih usluga
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Državno uređenje

Rekonstrukcija upravljanja komunalnim preduzećima
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Državno uređenje

Sarajevski holding
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Državno uređenje

Izmjene zakona o taksi prijevozu
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Državno uređenje

Uvođenje tzv. njemačke klauzule u Zakon o Vladi KS
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Ekonomija

Propisivanje naplate korištenja prirodnih resursa
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Državno uređenje

Izmene Zakona o državnim službenicima
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Državno uređenje

Iniciranje donošenja Zakona o Glavnom gradu BiH
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Državno uređenje

Ustavno-pravna reforma KS
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Državno uređenje

Digitalizacija javne uprave u KS
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Državno uređenje

Moratorij na zapošljavanje u javnim institucijama
Ispunjeno većim dijelom
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Ekonomija

Podrška u rješavanju problema zanatlija
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Državno uređenje

Smanjenje birokratskih procedura i ubrzanje rada administracije
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Državno uređenje

Donošenje Zakona o lokalnoj samoupravi
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Državno uređenje

Objedinjavanje procesa javnih nabavki
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Državno uređenje

Aktivnosti na uspostavi baze podataka i njihovo povezivanje
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Državno uređenje

Obaveza dostavljanja prečišćenih tekstova
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Državno uređenje

Uvođenje preglednog sisema glasanja zastupnika
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Ekonomija

Izmjena Zakona o zakupu poslovnih prostora
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Državno uređenje

Izmjene Poslovnika o radu skupštine KS
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Ekonomija

Olakšavanje procedura za razvoj obrta
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Ekonomija

Restrukturiranje GRAS-a
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Ekonomija

Osposobljavanje Ledene dvorane tokom cijele godine
Neispunjeno
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Ekonomija

Dodjela jednokratne pomoći
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Ekonomija

Programsko, rodno odgovorno i projektno budžetiranje
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Državno uređenje

Rekonstrukcija i stavljanje u upotrebu spomenika na Vracama
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Ekonomija

Pokretanje projekta toplovoda Kakanj – Sarajevo
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Ekonomija

Podizanje svijesti o značaju očuvanja okoliša
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Ekonomija

Pokretanje projekta Čista rijeka Miljacka
Neispunjeno
Ispunjeno manjim dijelom
Djelimično ispunjeno
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Ekonomija

Lokalitet Barice
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Ekonomija

Hibridni i automobili na plin
Ispunjeno sa zakašnjenjem
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Pravna država

Uredba o kontroli javnih nabavki
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Pravna država

Objava Registra zaposlenih u javnom sektoru u KS
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Pravna država

Zakon o porijeklu imovine nosilaca javnih funkcija
Neispunjeno
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Ekonomija

Izmjene Zakona o koncesijama
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Ekonomija

Izmjene Zakona o javno-privatnom partnerstvu
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Ekonomija

Podrška razvoju centara za preduzetništvo
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Ekonomija

Sistemska zaštita izvorište pitke vode
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Ekonomija

Izrada zakona o poticajima u poljoprivredi
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Ekonomija

Članarine Turističkoj zajednici KS
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Ekonomija

Javni prevoz u padinskim dijelovima grada
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Ekonomija

Značajno pojačavanje mjerenja kvaliteta zraka u KS
Ispunjeno većim dijelom
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Ekonomija

Strategija za razvoj turističke ponude
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Državno uređenje

Ukidanje paušala za profesionalne zastupnike
Ispunjeno
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo | Državno uređenje

Uređenje upotrebe benificija i privilegija
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Državno uređenje

Sistematizacija radnih mjesta
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo | Ekonomija

Izgradnja IX transverzale u Sarajevu
Pitajte Istinomjer!