Djelimično ispunjeno

Sistematizacija radnih mjesta

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Oblasti: Državno uređenje

Analiza i sistematizacija radnih mjesta u svim javnim ustanovama

Obrazloženje

U toku mandata Vlade KS ciljevi datog obećanja su djelimično ostvareni.

Izvor: Sporazum o prioritetima skupštinske većine u Kantonu Sarajevo u mandatu od 2018. do 2022. godine

Vlada Kantona Sarajevo usvojila je 21.02.2019. godine Odluku o izradi Registra zaposlenih u javnom sektoru na području Kantona Sarajevo. Izradu ovog registra, kako je saopšteno iz Vlade KS, pokrenuta je na inicijativu predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo Elmedina Konakovića i predstavljaće jedan od važnih alata za uvid u ljudske potencijale i kadrovsku bazu kojom raspolaže javni sektoru u Kantonu Sarajevo. Istovremeno ovo će biti i kontrolni mehanizam trošenja javnih sredstava u segmentu zapošljavanja u cjelokupnom javnom sektoru te kao takav biće i važan alat u prevenciji korupcije. U izradu Odluke aktivno učešće je dao Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom, koji će i vršiti nadzor nad njenom implementacijom.

Registar će, kako se navodi u saopštenju vlade obuhvatiti podatke iz radno pravnog odnosa svih zaposlenih u organima uprave i službama, zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji Kantona, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivači Kanton, te u privrednim društvima u kojima Kanton učestvuje sa više od 50 posto ukupnog kapitala .

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!