Ispunjeno manjim dijelom

Usvajanje podzakonskih akata u vezi tekućih transfera

Partije: Vlada Kantona Sarajevo | Oblasti: Pravna država

Usvajanje podzakonskih akata kojima će se osigurati viši nivo transparentnosti pri dodjeli sredstava iz tekućih transfera.

Obrazloženje

U toku mandata Vlade KS obećanje je ispunjeno u mjeri koja je zanemariva za njegove ciljeve.

Izvor: Sporazum o prioritetima skupštinske većine u Kantonu Sarajevo u mandatu 2018-2022.

Tokom prezentacije Antikoruptivnog sistema Kantona Sarajevo, naglašeno je će Softverskom rješenju „Anti-CorrupiKS“, kreiranom od strane Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS u budućem djelovanju biti posvećena posebna pažnja. Zadak Modula IIi “AntiCorrupiKS”-sa će po riječima šefa Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS, Erduan Kafedžića biti upravo obezbjeđivanje transparentnosti “kao osnovne pretpostavke unapređenja antikorupcijskog sistema na području Kantonu Sarajevo, ali i u bilo i kojim drugim društvenim sistema”.

Pored toga u Planu realizacije mjera iz sporazuma o prioritetima skupštinske većine u Kantonu Sarajevo za 2019. godinu navedeno sljedeće:

 “Vlada Kantona Sarajevo na prijedlog Ministarstva pravde i uprave donosi dopis kojim se reguliše predmetna oblast. Nadležna resorna ministarstva u čijem resoru su planirani transferi za sufinansiranje/finansiranje neprofitnih organizacija dužna su po važećim propisima koji regulišu ovu oblast utvrditi kriterije za raspodjelu planiranih sredstava i objaviti javni poziv za dodjelu istih radi transparentnijeg trošenja budžetskih sredstava. Korisnici sredstava, (neprofitne organizacije i udruženja) su dužni resornim ministarstvima redovno dostavljati izvještaje o utrošku dodijeljenih sredstava. Ministarstvo finansija putem budžetske inspekcije vrši nadzor namjenskog i zakonitog trošenja dodijeljenih transfera.

Plan realizacije mjera 

 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!