Ispunjeno većim dijelom

Izmjene Zakona o koncesijama

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Oblasti: Ekonomija

Izmjena zakona o koncesijama u smjeru analize kriterija dodjele, pooštravanja naplate i objave registra koncesionara

Obrazloženje

U toku mandata Vlade KS obećanje je ispunjeno u mjeri koja je značajna za njegove ciljeve.

Izvor: Sporazum o prioritetima skupštinske većine u Kantonu Sarajevo u mandatu 2018-2022.

Na sjednici Skupštine KS 30. oktobra, zastupnici su utvrdili Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama te ga uputili u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Nacrt zakona dostupan je u materijalima Skupštine KS.

Kako su naveli iz Vlade KS u Izvještaju o radu Vlade KS od decembra 2018. do januara 2020. godine, “okončana je javna rasprava, prikupljeni su komentari i sugestije. Prijedlog zakona je u fazi pripreme, kroz razmatranje pristiglih komentara i sugestija i davanja obrazloženja za njihovo usvajanje ili odbijanje”.

Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama u KS, koji je u proceduri usvajanja, predviđeno je rješenje za uvođenje u sistem svih subjekata koji eksploatišu vodu, u odnosu na količinu koja se crpi. Neki će biti obvezani koncesijom, manji potrošači ugovorima o korištenju, a detalji će se rješavati posebnom uredbom koja će biti donesena nakon usvajanja zakona.

Vlada KS, januar, 2020.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!