Ispunjeno manjim dijelom

Saobraćaj u mirovanju i centru grada

Partije: Vlada Kantona Sarajevo | Oblasti: Ekonomija

Regulisanje saobraćaja u mirovanju u centru grada te investiranje u izgradnju novih i nadogradnju postojećih parking prostora u svim dijelovima grada.

Obrazloženje

U toku mandata Vlade KS obećanje je ispunjeno u mjeri koja je zanemariva za njegove ciljeve.

Izvor: Sporazum o prioritetima skupštinske većine u Kantonu Sarajevo u mandatu 2018-2022.

Ministar saobraćaja KS, Adnan Šteta, izjavio je 4. aprila 2019. godine da će KS u saradnji sa općinama realizovati “Plan održive urbane mobilnosti”, koji sadrži i preispitivanje postojeće veze javnih parking prostora, kao i saobraćajnih veza u KS.

Prema Programu javnih investicija KS 2019. – 2022. predviđeni projekat izgradnje podzemnih garaža u Opštini Novo Sarajevo, koji pored projekta automatskog regulisanja saobraćaja u KS. Za ovaj projekt bilo je planirano izdvajanje 3 miliona KM.

U toku je realizacija projekata Izgradnja garaže na području Općine Novo Sarajevo (garaža Merhemića trg), sredstva za realizaciju projekta su nedovoljna za realizaciju kompletnog projekta tako da je dogovoreno sa Općinom Novo Sarajevo i Zavodom za izgradnju KS realizacija projekta u 2 faze. U toku su aktivnosti na ishodovanju građevinske dozvole i pripremi tendera. U toku su aktivnosti sa Općinom Centar na realizaciji projekta izgradnje podzemne garaže Merhemića trg. U toku je usaglašavanje dokumenta o saradnja za realizaciju ovoga projekta. U toku je izgradnja podzemne garaže u Babinom dolu u Općini Trnovo.

Vlada KS, 29.12.2019.

Realizacija ovog projekta nije okončana tokom mandata Vlade KS.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!