Istinomjer.ba platformu uređuje i održava tim od šest osoba, s različitim ulogama, čiji je cilj pružanje kvalitetnih informacija i sadržaja iz političke sfere. Urednički kolegij platforme neovisan je u svom radu, kao i sama platforma u odnosu na organizaciju, ali i na druge platforme i projekte organizacije.

Tim čine:

Amina Izmirlić Ćatović (projektna koordinatorica)

Amina je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2018. godine, od kada je i članica tima Udruženja građana i građanki “Zašto ne”. U radu UG “Zašto ne” učestvovala je i ranije, od 2013. godine, kroz volonterski angažman u organizaciji POINT konferencije i TechCamp Sarajevo.

U UG “Zašto ne” radi od decembra 2018. godine, najprije kao istraživačica na projektu Regionalni indeks otvorenosti, a od marta 2019. godine i na platformi Istinomjer. Na Istinomjeru je, pored istraživačke funkcije, obavljala i funkciju zamjenice glavnog urednika. Trenutno obavlja funkciju projektne menadžerice na platformi Istinomjer i projektu Indeks otvorenosti.

Učestvuje i u radu drugih projekata unutar organizacije kao što su Glasometar, POINT konferencija, Newsgradient i sl. Alumni je Euroatlantske ljetne akademije u Varšavi (WEASA).

Dalio Sijah (glavni urednik)

Dalio je studirao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu na Odsjeku za filozofiju i sociologiju, a završio je Visoku školu novinarstva MEDIA Plan 2005. godine. Član je tima U.G. “Zašto ne” od jula 2011. godine, a osim što radi kao istraživač i glavni urednik na Istinomjeru, učestvuje u realizaciji i ostalih projekata organizacije. Također obavlja ulogu osobe za odnose s javnošću.

Biljana Livančić-Milić (zamjenica urednika)

Biljana je diplomirala na Fakultetu političkih nauka na Odsjeku za žurnalistiku. Radila je na portalu Klix, na TV Hayat te kao urednica publikacije “Sarajevo Navigator”. Nakon pauze u radu s medijima, u martu 2018. godine pridružuje se U.G. “Zašto ne”, gdje se uključuje u rad redakcije Raskrinkavanja. Timu Istinomjera pridružuje se u februaru 2020.

Emir Velić (istraživač)

Emir je diplomirao Međunarodne odnose i evropske studije na Internacionalnom Burch univerzitetu u Sarajevu. Praksu je obavio u Vanjskopolitičkoj inicijativi BH i European Values Centru za sigurnosne politike, a kolektivu U.G. “Zašto ne” pridružio se u novembru 2020. godine, gdje radi kao istraživač na platformi Istinomjer.

Minel Abaz (istraživač)

Minel je rođen 1991. godine u Sarajevu. Nakon završene gimnazije upisuje Fakultet političkih nauka na Univerzitetu u Sarajevu, gdje diplomira na Odsjeku za politologiju. Master studij iz oblasti socijalne i kulturne antropologije nastavlja na Univerzitetu u Ljubljani. Alumnista je i Škole političkih studija Vijeća Evrope i Škole integriteta Transparency Internationala BiH. Senior fellow je ljetnog fellowshipa organizacije Humanity In Action (2014) i participant u International Summer School in Comparative Conflict Studies u Beogradu (2018). Autor je nekoliko publikacija i mnoštva članaka na portalima Prometej.ba, AbrašMedia, Izvan Svake Kontrole… Prije dolaska na Istinomjer radio je u Mreži za izgradnju mira, organizaciji Save the Children NWB i Uredu specijalnog predstavnika EU u BiH (EUSR).

Dino Šakanović (istraživač)

Dino je rođen 1992. u Dubrovniku. Nakon završene srednje škole u Orašju, upisuje Filozofski fakultet u Tuzli gdje diplomira i nakon toga magistrira na odsjeku za historiju. Doktorske studije upisuje na Filozofskom fakultetu u Sarajevu i trenutno je u završnoj fazi doktorskih studija iz savremene historije BiH s temom Stanje industrije i društvene promjene u BiH od 1989. do 2003. godine. Od osnovnih studija bavi se novinarstvom, a kao istraživač, analitičar, konzultant, predavač i PR radio je u mnogim nevladinim organizacijama. Učestvovao je na domaćim i stranim naučnim konferencijama, forumima, seminarima i obukama. Dobar je poznavalac procesa u tranzicionim društvima. Na Istinomjeru radi od maja 2024. godine.

Belma Tirović (istraživačica)

Belma je završila prvi i drugi ciklus visokog obrazovanja na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Za vrijeme studija bila je aktivist u projektu “Let's do it Bosnia”. Nakon studija radila je u državnom i privatnom sektoru kao pravik. Položila je pravosudni ispit pred Ministarstvom pravde BiH. Od juna 2024. godine radi kao istraživačica na platformi Istinomjer.

Alisa Karović (kreativna menadžerica)

Alisa je rođena 4. 9. 1987. godine u Sarajevu. Još od srednjoškolskih dana bavi se volonterskim radom i aktivizmom u udruženjima i pokretima kao što su DOSTA!, Fondacija CURE, Fondacija “Jedan svijet”, kolektiv “Hrana, a ne oružje”, kolektiv BAZA itd. Timu “Zašto ne” pridružila se 2009. godine, a na Istinomjeru radi videoediting i dizajn.

Denis Čarkadžić (eksterni saradnik/istraživač)

Denis je diplomirao politologiju na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, na kojem je stekao i zvanje magistra evropskih integracija. Kao istraživač i novinar na Istinomjeru radi od februara 2018. godine. Od 2012. godine za štampane i online medije u Bosni i Hercegovini objavljuje analize i komentare u vezi s aktuelnim društveno-političkim temama. Saradnik je i aktivista nekoliko udruženja koja propagiraju društveno afirmativne vrijednosti.

Istinomjer je razvila i uređuje organizacija U.G. “Zašto ne”
Gabriele Moreno Locatelli 21
71000 Sarajevo, BiH
tel/fax: +387 33 61 84 61
www.zastone.ba
[email protected]
Pišite nam na [email protected]

 

 

Pitajte Istinomjer!