Istinomjer uređuje sljedeći tim novinara_ki i istraživača_ica:

 

Aida Ajanović

Aida je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2007. godine. U timu U.G. “Zašto ne” radi od decembra 2012. godine i to na poziciji koordinatorice tima Istinomjera. Prije angažmana u U.G. “Zašto ne” radila je na projektima reforme pravosuđa u Visokom sudskom i tužilačkom Vijeću Bosne i Hercegovine, a prije toga i kao direktorica sarajevskog ureda pravno-konsultantske kuće IKRP Rokas & Partners.

Email: aida[at]istinomjer.ba

 

Tijana Cvjetićanin

Tijana je diplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na katedri za Etnologiju i antropologiju, a trenutno je kandidatkinja na Master programu Rodne studije na Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu. Saradnju sa U.G. “Zašto ne” započela je 2006. godine kroz regionalnu Mirovnu karavanu, zajednički projekat UG “Zašto ne” i Regionalne mreže “Prigovor za mir”, a nastavila je kroz projekte vezane za demilitarizaciju, jačanje političke odgovornosti, javno zagovaranje, nove tehnologije i građanski aktivizam. Njena profesionalna i akademska interesovanja uključuju oblasti političke odgovornosti, građanskog aktivizma, novih tehnologija, analize medija, postkolonijalnih studija, rodnih studija, ljudskih prava i antimilitarizma. U Istinomjeru obavlja pozicije koordinatorice istraživanja i novinarke.

Email: tijana[at]istinomjer.ba

 

Damir Dajanović

Damir je aktivista sa pozadinom u programiranju. Glavna područja fokusa su mu nove tehnologije kao način da se poveća politička participacija građana/ki. Osnovao je jednu od prvih omladinskih grass-roots organizacija u Bosni i Hercegovini, Omladinski pokret Revolt (Tuzla), 2005. godine. Radi u U.G. “Zašto ne” kao istraživač i novinar na Istinomjeru, te razvija nove online platforme za participaciju građana i komunikaciju sa političarima. Prije preseljenja u Sarajevo, bavio se problematikom kriminalne privatizacije fabrika u Tuzlanskom kantonu.

Email: damir[at]istinomjer.ba

 

Dalio Sijah

Dalio je studirao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu na Odsjeku za filozofiju i sociologiju, a završio je Visoku školu novinarstva MEDIA Plan 2005. godine. Član je tima U.G. “Zašto ne” od jula 2011. godine, a osim što radi kao istraživač i novinar na Istinomjeru, učestvuje u realizaciji svih ostalih projekata organizacije, a također obavlja ulogu osobe za odnose sa javnošću.
Osim u U.G. “Zašto ne” radio je kao urednik i producent u Udruženju radio stanica Alter Media, pratio suđenja za ratne zločine pred Sudom BiH za agenciju BIRN, sarađivao kao producent na emisiji Arena BH Radia 1, radio na poziciji urednika i prezentera dnevnih vijesti na RSG 1 Sarajevo. Kao PR koordinator je radio i u advertising agencijama Communis i Aquarius Ogilvy.

Email: dalio[at]istinomjer.ba

 

Selma Ašćerić

Selma je diplomirana pravnica sa petogodišnjim radnim iskustvom u struci nakon završenog univerzitetskog obrazovanja i položenim stručnim-upravnim ispitom za rad u javnoj upravi.
Radno iskustvo je stekla baveći se pravno-konsultantskim poslovima, marketing i PR poslovima, izradama svih vrsta pravnih akata, obligaciono-pravnih ugovora, ugovora iz oblasti radno-pravnih odnosa. U Istinomjeru obavlja funkciju istraživačice i novinarke.

Email: selma[at]istinomjer.ba

 

Denis Čarkadžić

Denis je diplomirao politilogiju na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu na kome je stekao i zvanje magistra Evropskih integracija. Kao istraživač i novinar na Istinomjeru u okviru U.G. “Zašto ne” radi od februara 2018. godine. Od 2012. godine za printane i on-line medije u Bosni i Hercegovini objavljuje analize i komentare na aktuelne društveno političke teme. Saradnik je i aktivista nekoliko udruženja koja propagiraju društveno afirmativne vrijednosti.

 

Istinomjer je razvila i uređuje organizacija

U.G. Zašto ne
Envera Šehovića 10/2
71000 Sarajevo, BiH
tel/fax: +387 33 61 84 61
www.zastone.ba
info@zastone.ba

Pišite nam na istinomjer@istinomjer.ba