Istinomjer.ba platformu uređuje i održava tim od osam ljudi, s različitim ulogama, čiji je cilj pružanje kvalitetnih informacija i sadržaja iz političke sfere. Urednički kolegij platforme neovisan je u svom radu, kao i sama platforma u odnosu na organizaciju, ali i na druge platforme i projekte organizacije.

Tim čine:

Amina Izmirlić Ćatović (projektna koordinatorica)

Amina je projektna koordinatorica na platformi Istinomjer i projektu Indeks otvorenosti. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2018. godine, od kada je i članica tima U.G. “Zašto ne”. U radu Udruženja učestvovala je i ranije, od 2013. godine, kroz volonterski angažman u organizaciji POINT konferencije i TechCamp Sarajevo. Od 2019. godine na Istinomjeru je obavljala funkciju istraživačice, a od 2022. godine i funkciju zamjenice glavnog urednika. Alumni je Euroatlantske ljetne akademije u Varšavi (WEASA).

Dalio Sijah (glavni urednik)

Dalio je studirao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu na Odsjeku za filozofiju i sociologiju, a završio je Visoku školu novinarstva MEDIA Plan 2005. godine. Član je tima U.G. “Zašto ne” od jula 2011. godine, a osim što radi kao istraživač i glavni urednik na Istinomjeru, učestvuje u realizaciji i ostalih projekata organizacije. Također obavlja ulogu osobe za odnose s javnošću.

Biljana Livančić-Milić (asistentica uredništva)

Biljana je diplomirala na Fakultetu političkih nauka na Odsjeku za žurnalistiku. Radila je na portalu Klix, na TV Hayat te kao urednica publikacije “Sarajevo Navigator”. Nakon pauze u radu s medijima, u martu 2018. godine pridružuje se U.G. “Zašto ne”, gdje se uključuje u rad redakcije Raskrinkavanja. Timu Istinomjera pridružuje se u februaru 2020.

Denis Čarkadžić (istraživač)

Denis je diplomirao politologiju na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, na kojem je stekao i zvanje magistra evropskih integracija. Kao istraživač i novinar na Istinomjeru radi od februara 2018. godine. Od 2012. godine za štampane i online medije u Bosni i Hercegovini objavljuje analize i komentare u vezi s aktuelnim društveno-političkim temama. Saradnik je i aktivista nekoliko udruženja koja propagiraju društveno afirmativne vrijednosti.

Emir Velić (istraživač)

Emir je diplomirao Međunarodne odnose i evropske studije na Internacionalnom Burch univerzitetu u Sarajevu. Praksu je obavio u Vanjskopolitičkoj inicijativi BH i European Values Centru za sigurnosne politike, a kolektivu U.G. “Zašto ne” pridružio se u novembru 2020. godine, gdje radi kao istraživač na platformi Istinomjer.

Sanjin Mahmutović (istraživač)

Sanjin je diplomirao na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Odsjek za sociologiju, 2020. godine. Na istom fakultetu magistrirao je 2022. godine u oblasti sociologije. Udruženju građana i građanki “Zašto ne” priključio se u novembru 2020. godine kao intern. Radio je monitoring na projektu “Regionalni indeks otvorenosti”, a trenutno je angažovan kao istraživač na Istinomjeru.

Minel Abaz (istraživač)

Minel je rođen 1991. godine u Sarajevu. Nakon završene gimnazije upisuje Fakultet političkih nauka na Univerzitetu u Sarajevu, gdje diplomira na Odsjeku za politologiju. Master studij iz oblasti socijalne i kulturne antropologije nastavlja na Univerzitetu u Ljubljani. Alumnista je i Škole političkih studija Vijeća Evrope i Škole integriteta Transparency Internationala BiH. Senior fellow je ljetnog fellowshipa organizacije Humanity In Action (2014) i participant u International Summer School in Comparative Conflict Studies u Beogradu (2018). Autor je nekoliko publikacija i mnoštva članaka na portalima Prometej.ba, AbrašMedia, Izvan Svake Kontrole… Prije dolaska na Istinomjer radio je u Mreži za izgradnju mira, organizaciji Save the Children NWB i Uredu specijalnog predstavnika EU u BiH (EUSR).

Alisa Karović (kreativna menadžerica)

Alisa je rođena 4. 9. 1987. godine u Sarajevu. Još od srednjoškolskih dana bavi se volonterskim radom i aktivizmom u udruženjima i pokretima kao što su DOSTA!, Fondacija CURE, Fondacija “Jedan svijet”, kolektiv “Hrana, a ne oružje”, kolektiv BAZA itd. Timu “Zašto ne” pridružila se 2009. godine, a na Istinomjeru radi videoediting i dizajn.

 

Istinomjer je razvila i uređuje organizacija U.G. “Zašto ne”
Gabriele Moreno Locatelli 21
71000 Sarajevo, BiH
tel/fax: +387 33 61 84 61
www.zastone.ba
[email protected]
Pišite nam na [email protected]

 

 

Pitajte Istinomjer!