Istinomjer uređuje sljedeći tim novinara_ki i istraživača_ica:

 

Dalio Sijah

Dalio je studirao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu na Odsjeku za filozofiju i sociologiju, a završio je Visoku školu novinarstva MEDIA Plan 2005. godine. Član je tima U.G. “Zašto ne” od jula 2011. godine, a osim što radi kao istraživač i urednik na Istinomjeru, učestvuje u realizaciji svih ostalih projekata organizacije, a također obavlja ulogu osobe za odnose sa javnošću.

 

Damir Dajanović

Damir je aktivista sa pozadinom u programiranju. Glavna područja fokusa su mu nove tehnologije kao način da se poveća politička participacija građana/ki. Osnovao je jednu od prvih omladinskih grass-roots organizacija u Bosni i Hercegovini, Omladinski pokret Revolt (Tuzla), 2005. godine. Radi u U.G. “Zašto ne” kao istraživač na Istinomjeru, te razvija nove online platforme za participaciju građana i komunikaciju sa političarima.

 

Denis Čarkadžić

Denis je diplomirao politilogiju na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu na kome je stekao i zvanje magistra Evropskih integracija. Kao istraživač i novinar na Istinomjeru u okviru U.G. “Zašto ne” radi od februara 2018. godine. Od 2012. godine za printane i on-line medije u Bosni i Hercegovini objavljuje analize i komentare na aktuelne društveno političke teme. Saradnik je i aktivista nekoliko udruženja koja propagiraju društveno afirmativne vrijednosti.

 

Danira Karović

Danira je dugogodišnja aktivistkinja. Radila je na nekoliko projekata vezanih za građanska prava, izbore, nove tehnologije i kulturnu baštinu. Diplomirala je arheologiju na Univerzitetu u Sarajevu, a trenutno završava magistarski studij. Timu “Zašto ne” pridružila se 2017. godine, a u Istinomjeru radi na poziciji razvojne menadžerice i istraživačice.

 

Selma Ašćerić

Selma je diplomirana pravnica sa petogodišnjim radnim iskustvom u struci nakon završenog univerzitetskog obrazovanja i položenim stručnim-upravnim ispitom za rad u javnoj upravi.
Radno iskustvo je stekla baveći se pravno-konsultantskim poslovima, marketing i PR poslovima, izradama svih vrsta pravnih akata, obligaciono-pravnih ugovora, ugovora iz oblasti radno-pravnih odnosa. U Istinomjeru obavlja funkciju istraživačice.

 

Amina Izmirlić

Amina je rođena je 1993. godine u Sarajevu. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2018. godine. U timu U.G. “Zašto ne” radi od decembra 2018. godine, na poziciji istraživačice na projektu Regional Openness Index, a od marta 2019. godine radi kao istraživačica na projektu “Istinomjer”.

 

Alisa Karović

Alisa je rođena je 04.09.1987. godine u Sarajevu. Još od srednjoškolskih dana bavi se volonterskim radom i aktivizmom u udruženjima i pokretima kao što su: DOSTA!, Fondacija CURE, Fondacija Jedan svijet, kolektiv “Hrana, a ne oružje”, Kolektiv BAZA itd.  Timu “Zašto ne” pridružila se 2009. godine, a u Istinomjeru radi video editing i dizajn.

 

Istinomjer je razvila i uređuje organizacija:

U.G. Zašto ne
Envera Šehovića 10/2
71000 Sarajevo, BiH
tel/fax: +387 33 61 84 61
www.zastone.ba
info@zastone.ba

Pišite nam na istinomjer@istinomjer.ba