Istinomjer uređuje sljedeći tim novinara_ki i istraživača_ica:

 

Danira Karović (projektna menadžerica)

Danira se kolektivu Zašto ne priključila 2012. godine kroz volonterski i aktivistički angažman, na projektima koji se bave političkom i građanskom odgovornošću, novim tehnologijama, te kulturnom baštinom. Magistrirala je arheologiju na Univerzitetu u Sarajevu. Timu “Zašto ne” pridružila se u punom kapacitetu 2017. godine, a na platformi Istinomjer radi kao projektna menadžerica.

Dalio Sijah (Glavni urednik)

Dalio je studirao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu na Odsjeku za filozofiju i sociologiju, a završio je Visoku školu novinarstva MEDIA Plan 2005. godine. Član je tima U.G. “Zašto ne” od jula 2011. godine, a osim što radi kao istraživač i urednik na Istinomjeru, učestvuje u realizaciji svih ostalih projekata organizacije, a također obavlja ulogu osobe za odnose sa javnošću.

Amina Izmirlić Ćatović (zamjenica glavnog urednika)

Amina je diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2018. godine od kada je i članica tima UG “Zašto ne”. U radu UG “Zašto ne” učestvovala je i ranije, od 2013. godine, kroz volonterski angažman u organizaciji POINT konferencije i TechCamp Sarajevo. Na Istinomjeru trenutno pored istraživačke funkcije obavlja i funkciju zamjenice glavnog urednika, dok na projektu Indeks otvorenosti, koji obuhvata regionalni, lokalni i kantonalni indeks, obavlja funkciju projektne asistentice.

Denis Čarkadžić (istraživač)

Denis je diplomirao politilogiju na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu na kome je stekao i zvanje magistra Evropskih integracija. Kao istraživač i novinar na Istinomjeru u okviru U.G. “Zašto ne” radi od februara 2018. godine. Od 2012. godine za printane i on-line medije u Bosni i Hercegovini objavljuje analize i komentare na aktuelne društveno političke teme. Saradnik je i aktivista nekoliko udruženja koja propagiraju društveno afirmativne vrijednosti.

Biljana Livančić-Milić (istraživačica)

Biljana je diplomirala na Fakultetu političkih nauka, odsjek Žurnalistika. Radila je na portalu Klix, na TV Hayat te kao urednica publikacije Sarajevo Navigator. Nakon pauze u radu s medijima, u martu 2018. godine se pridružuje Udruženju građana “Zašto ne” gdje se uključije u rad redakcije “Raskrinkavanja”. Od februara 2020. godine pridružuje se timu Istinomjera.

Emir Velić (istraživač)

Emir je diplomirao Međunarodne odnose i evropske studije na Internacionalnom Burch univerzitetu u Sarajevu. Praksu je obavio u Vanjskopolitičkoj inicijativi BH i European Values Centru za sigurnosne politike, a kolektivu UG “Zašto ne” pridružio se u novembru 2020. godine, gdje radi kao istraživač na platformi Istinomjer.

Sanjin Mahmutović (istraživač)

Sanjin je diplomirao na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Odsjek za sociologiju. Trenutno je student II ciklusa studija na istom odsjeku. Udruženju građana “Zašto ne” priključio se u novembru 2020. godine kao intern. Radio je monitoring na projektu Regionalni index otvorenosti, a trenutno je angažovan kao istraživač na projektu Istinomjer.

Minel Abaz (istraživač)

Minel je rođen 1991. godine u Sarajevu. Nakon završene gimnazije, upisuje Fakultet političkih nauka na Univerzitetu u Sarajevu gdje diplomira na Odsjeku za politologiju. Master studij iz oblasti socijalne i kulturne antropologije nastavlja na Univerzitetu u Ljubljani. Pored toga, alumnista je i Škole političkih studija Vijeća Evrope i Škole integriteta Transparency Internationala BiH. Pored toga, Senior Fellow je ljetnog fellowshipa organizacije Humanity In Action (2014) i participant u International Summer School in Comparative Conflict Studies u Beogradu (2018). Autor je par publikacija, i mnoštva članaka na portalima Prometej.ba, AbrašMedia, Izvan Svake Kontrole. Prije dolaska na Istinomjer, radio je u Mreži za izgradnju mira, Save the Children NWB, Uredu specijalnog predstavnika EU u BiH (EUSR).

Alisa Karović (kreativna menadžerica)

Alisa je rođena je 04.09.1987. godine u Sarajevu. Još od srednjoškolskih dana bavi se volonterskim radom i aktivizmom u udruženjima i pokretima kao što su: DOSTA!, Fondacija CURE, Fondacija Jedan svijet, kolektiv “Hrana, a ne oružje”, Kolektiv BAZA itd. Timu “Zašto ne” pridružila se 2009. godine, a u Istinomjeru radi video editing i dizajn.

Istinomjer je razvila i uređuje organizacija:

U.G. Zašto ne

Gabriele Moreno Locatelli 21
71000 Sarajevo, BiH
tel/fax: +387 33 61 84 61
www.zastone.ba
[email protected]
Pišite nam na [email protected]

Pitajte Istinomjer!