Adekvatno upravljanje otpadom

| Partija: | Oblast:

Adekvatno upravljanje komunalnim otpadom uz uspostavljanje reciklažnih dvorišta, palionica i plinoelektrane u Kantonu Sarajevu uz primjenu Evropske direktive o deponijama obećanje je koje je dao premijer KS Edin Forto u svom ekspozeu.

Izvor: Sporazum o prioritetima skupštinske većine u Kantonu Sarajevo u mandatu 2018-2022.

Kratko obrazloženje

Nakon hitne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, koja je održanana 08.10.2019. godine donesen je zaključak da Vlada KS treba da "u što kraćem roku izdvoji dva miliona KM za izgradnju nove sanacione plohe na deponiji Smiljevići".

Dugo obrazloženje

Kako je saopćeno, cilj je da ovaj regionalni centar funkcionira kao “savremeni Centar, za tretman i iskorištavanje otpada, koji će ispunjavati ekološke standarde propisane važećim propisima, a samim tim će biti eliminisani i svi negativni uticaji na zdravlje stanovništva i okoliš općenito”.

Također, zastupnici su donijeli sljedeće zaključke, kojim se nalaže Vladi Kantona Sarajevo da se zaduži i izdvoji dva miliona KM za izgradnju nove plohe veličine 15.000 metara kvadratnih do kraja 2019.godine. Ovim se kantonalna vlada zadužuje da planira potrebna sredstva u Budžetu za 2020 -2021.godinu, kako bi se provele mjere planirane Programom sanacije za period 2016-2020.godina, uključujući uspostavu sistema za pročišćavanje procjednih voda, kao i da Vlada KS hitno izdvoji novčana sredstva u visini od dva miliona KM kao preventivnu mjeru i kratkoročno rješenje za izgradnju nove sanitarne plohe i “grobnica” za animalan otpad.

Vlada KS, saopćenje 08.10.2019.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS zaduženo je da “u roku 30 dana predloži Vladi KS usvajanje studije opravdanosti izgradnje kogenerativog postrojenja i postojenja za mehaničko – biološki tretman otpada na području KS”.

Nakon što je potpisan Sporazum između Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS i Općine Ilijaš o saradnji i prenosu sredstva u svrhu izgradnje prvog općinskog Reciklažnog dvorišta, a za šta je Ministarstvo prostornog uređenja KS izdvojilo 250.000 KM, općina je provela javnu nabavku, te izabrala izvođača radova. Radovi na prvoj fazi projekta izgradnje Reciklažnog dvorišta Ilijaš, koji obuhvataju “izgradnju potpornog zida, ograde, oborinske i fekalne kanalizacije, hidratanske i sanitarne mreže” privode se kraju. Iako je Planom 2015-2020 definisana izgradnja reciklažnih dvorišta u svim općinama u KS, zbog njihove nespremnosti nije došlo do realizacije. Nedavno je Vlada KS usvojila Elaborate o zelenim otocima, nišama i reciklažnim dvorištima za čiju realizaciju je potrebno izdvojiti 27 miliona KM.

Realizacija infrastrukture u smislu upravljanja otpadom i u cilju smanjenja količina otpada za odlaganje, trebala se desiti dosta ranije. Nadamo se da će se svijest o ovim i sličnim projektima promjeniti, a mi ćemo nastojati progresivnije raditi na implementaciji

Damir Filipović, ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, 08.10.2019.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Upload limit: 1Mb

  • Poništi