Ispunjeno manjim dijelom

Izgradnja Prve transverzale u Sarajevu

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Oblasti: Ekonomija

Izgradnja Prve transverzale u Sarajevu.

Obrazloženje

Izvor: Sporazum o prioritetima skupštinske većine u Kantonu Sarajevo u mandatu 2018-2022.

Prva transverzala je gradska saobraćajnica koja treba da poveže petlju u Vogošći sa Željezničkom stanicom i naseljem Grbavica. Pripreme za realizaciju ovog projekta trajale su više godina da bi Općina Centar Sarajevo pred kraj prethodnog mandata Vlade KS, 27. septembra 2018. godine izdala građevinsku dozvolu za izgradnju prve faze Prve transverzale. Ugovor sa kompanijom Hering iz Širokog Brijega potpisan je dan kasnije.

Međutim, radovi su započeli tek u januaru 2019. godine, a kako je sredinom marta 2019. godine saopšteno iz Ministarstva saobraćaja KS, radovi na dionici od kružnog toka kod benzinske pumpe Gazprom do ulaza u prvi portal u sarajevskom naselju Šip, tek su intenzivirani sa početkom građevinske sezone.

Inače, Izgradnja i rekonstrukcija I transverzale-Dionica II (Bare-Tunel Kobilja Glava-Hotonj) projekat je koji je predviđen u Programu javnih investicija KS 2019. – 2022, a  za njegovu realizciju u 2019. godini prema tom planu predviđeno je utrošenje 12.658.998 KM iz kredita EBRD-a.

Prema Izmjenama i dopunama Budžeta KS za 2019. godinu za “Projekat izgradnje saobraćajnica – I transverzala”, Ministarstvo saobraćaja i Direkcija za puteve KS u 2019. godini planirale su utrošiti 29.337.450 KM, dok je ukupna vrijednost projekta koja je navedena u Budžetu, 52.807.410 KM.

Radovi započeti na prvih 1240 metara Prve transverzale, kako je iz Ministarstva saobraćaja saopšteno sredinom maja tekli su ubrzanom dinamikom, a ministar saobraćaja KS, Adnan Šteta prilikom obilaska gradilišta je rekao da bi radovi mogli biti okončani prije ugovorenog roka od 18 mjeseci, odnosno već do kraja 2019. godine.

Nastavak realizacije kompletnog projekta trenutno zavisi od brzine eksproprijacije zemljišta, koja je prema informacijama Zavoda za izgradnju KS, trenutno u fazi implementacije.

U septembru 2019. godine održan je sastanak operativnog tima za praćenje realizacije projekta izgradnje Prve transverzale na kojem su usvojeni zaključci u cilju intenziviranja realizacije ovog projekta.

Dan nakon sastanka Vlada KS je utvrdila prijedlog Odluke o davanju saglasnosti o potpisivanju ugovora o kupoprodaji dvije parcele sa pripadajućim objektima u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, dionice Kranjčevićeva – Bare – Hotonj.

Kako je saopšteno nakon sjednice Vlade KS, održane 12. septembra 2019. godine, “vrijednost parcela predloženih za otkup iznosi 4.680.000 KM i dio su procesa ubrzavanja dinamike rješavanja imovinsko pravnih poslova na trasi izgradnje ove saobraćajnice”.

“Kako je poručeno iz Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, finaliziraju se i novi kupoprodajni ugovori na istoj dionici puta, te će uskoro, kao i ova dva ugovora biti upućeni prema Skupštini Kantona Sarajevo na konačno odlučivanje”, navodi se u saopštenju Vlade KS.

Općina Centar Sarajevo također je izdala urbanističku saglasnost za dio dionice Prve transverzale između Zemaljskog i Historijskog muzeja, a ministar Šteta najavio je početkom oktobra skoro uklanjanje objekata na dvije dionice.

Prvi javni poziv okončavamo 15. oktobra i krećemo u rušenje objekata na dionici od Kranjčevićeve ulice i ulice Braće Begić. Drugi javni poziv se završava 11. novembra nakon čega ćemo izabrati izvođače za rušenje objekata na čitavoj dionici Prve transverzale kako ne bi usporavali dalje radove. Sve će se raditi u skladu sa elaboratom i metodologijom rušenja , a prema redoslijedu rješavanja imovinsko pravnih odnosa na pojedinim dionicima.” 

Adnan Šteta, 02.10.2019.

Kako je saopšteno iz press službe Vlade KS, u oktobru bi trebao biti raspisan i javni poziv za izgradnju dionice prve transferzale Tehnička škola – ulica Braće Begić.

Ubzro su započeli i javni pozivi za rušenje objekata na trasi I transverzale. Kako bi se cjelokupna procedura olakšala, Vlada je na sjednici 3. oktobra donijela Odluku kojom se proglašava javni interes na čitavoj dionici saobraćajnice I transverzala. Međutim, dolazilo je i do žalbi, pa je tako otkazan datum za rušenje objekata na dionici od ulica Kranjčevićeva do Braće Begića zbog žalbe firme „Penny plus“. Ipak, procedura kupoprodaje imovine i javnih poziva za rušenje i izmještanje objekata na trasi su nastavljeni. 

Početkom građevinske sezone, u martu 2019. godine, započela je gradnja prvih 1240 metara na I dionici Prve transverzale od kružnog toka kod benzinske pumpe Gazprom do ulaza u prvi portal u sarajevskom naselju Šip. Nastavak realizacije kompletnog projekta trenutno zavisi od brzine eksproprijacije zemljišta, koja je prema informacijama Zavoda za izgradnju KS, trenutno u fazi implementacije.

Radovi se izvode od profila P119 do P172. Čeka se građevinska od P115 do P119, za rondo. Trenutno je zadovoljavajuća dinamika. Potrebno uraditi izmještanje vode i kanalizacije u saradnji sa VIKom. Finansira se iz sredstava dobiti od JP Telecoma i Aerodroma, uz saglasnost vlade Federacije. Takođe sprema se JN za izgradnju od Tehničke škole do pred ulicu Braće Begić u vrijednosti od 20,000.000,00 KM. U toku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa i rušenje objekata na dionici Tehnička škola – Braće Begić i dionici ulaz i izlaz iz tunela Kobilja Glava.

Vlada KS, 26.12.2020.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!