Ispunjeno manjim dijelom

Ostvarivanje potpune koordinacije i saradnje sa općinama vezano za boračka pitanja

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Oblasti: Socijalna politika

Nastojati ostvariti potpunu koordinaciju i saradnju s općinama u vezi s boračkim pitanjima.

Obrazloženje

U toku mandata Vlade KS obećanje je ispunjeno u mjeri koja je zanemariva za njegove ciljeve.

Izvor: Sporazum o prioritetima skupštinske većine u Kantonu Sarajevo u mandatu 2018-2022.

U dokumentu “PLAN REALIZACIJE MJERA IZ SPORAZUMA O PRIORITETIMA SKUPŠTINSKE VEĆINE U KANTONU SARAJEVO ZA 2019. GODINU” navodi se da se u “kontinuitetu ostvaruje potpuna saradnja sa općinskim službama za oblast boračko-invalidske zaštite po pitanju ostvarivanja boračkih prava, tim prije što se dio zakonskih prava  realizuje putem ili u suradnji sa općinama”.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!