Ispunjeno manjim dijelom

Određivanje cijena socijalnih usluga

Partije: Vlada Kantona Sarajevo | Oblasti: Socijalna politika

Određivanje cijena socijalnih usluga, čija cijena još nije definisana ili nije adekvatno utvrđena;

Obrazloženje

U toku mandata Vlade KS obećanje je ispunjeno u mjeri koja je zanemariva za njegove ciljeve.

Izvor: Sporazum o prioritetima skupštinske većine u Kantonu Sarajevo u mandatu 2018-2022.

Prema informacijama iz Vlade Kantona Sarajevo u toku je priprema izmjena Zakona o socijalnoj zaštiti kojom bi se trebala osigurati pravna osnova za donošenje odluke o uslugama kojom bi se kreirao i cjenovnik usluga.

novembru 2019. godine, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo je objavilo Poziv na konsultacije u vezi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom.

 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!