Ispunjeno većim dijelom

Ukidanje arhitektonskih barijera u školama i potpuna pristupačnost svim učenicima

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Oblasti: Socijalna politika

Ukidanje arhitektonskih barijera u školama i potpuna pristupačnost svim učenicima;

Obrazloženje

U toku mandata Vlade KS obećanje je ispunjeno u mjeri koja je značajna za njegove ciljeve.

Izvor: Sporazum o prioritetima skupštinske većine u Kantonu Sarajevo u mandatu 2018-2022.

Iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS nedavno je potvrđeno za Istinomjer da je u toku proces prikupljanja i analize aplikacija kako bi se riješio problem pristupa školama za osobe sa invaliditetom.

Komisija u sastavu od predstavnika Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, UNDP, te osoba sa invaliditetom kao zainteresiranim stranama, radi na sačinjavanju liste aplikacija koji će biti obuhvaćeni ovim projektom.

Belma Trajkov, Ministarstvo za rad i socijalnu politiku KS, 21.10.2019.

U novembru nam je također potvrđeno i da je tender za nabavku i montažu liftova za pilot projekte raspisan 29.10.2019. godine, a zatvoren je 11. novembra 2019. godine.

Objekti koji će biti uključeni u pilot projekat su: OŠ “Šesta osnovna škola”, Ilidža; OŠ “Peta osnovna škola”, Ilidža; OŠ “Hrasno”, Novo Sarajevo; OŠ “Grbavica 1”, Novo Sarajevo.

Osim toga, tender za projektovanje svih preostalih 40 projekata, kako nam je rečeno u resornom ministarstvu, raspisan je 08. novembra 2019. godine, a zatvara se 21. novembra 2019. godine. Sve ustanove koje će biti obuhvaćene projektom uklanjanja arhitektonskih barijera za osobe sa umanjenim tjelesnim mogućnostima, a među kojima se nalaze 20 škola sa područja KS, pogledajte u dokumentu na LINKU.

Škole koje će biti obuhvaćene ovim projektom su: JU Srednjoškolski centar „Nedžad Ibrišimović“, Ilijaš; OŠ „Porodice ef. Ramić“, Semizovac; OŠ „Vrhbosna“, Stari Grad; OŠ „Zaim Kolar“ Dejčići, Trnovo; OŠ „Srednje“, Ilijaš; OŠ „Mustafa Busuladžić“, Novi Grad; IV Gimnazija, Ilidža; OŠ „6. mart“, Hadžići; OŠ „Mirsad Prnjavorac“, Vogošća; Treća Gimnazija, Novo Sarajevo; Srednjoškolski centar Vogošća, Vogošća; OŠ „Hasan Kikić“, Centar; Srednja škola za saobraćaj i komunikacije, Novo Sarajevo; Srednja škola metalskih zanimanja, Novo Sarajevo; OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“, Stari Grad; OŠ „Musa Ćazim Ćatić“, Centar; OŠ „Zajko Delić“, Vogošća; JU Druga gimnazija, Centar; OŠ „Safvet beg Bašagić“, Centar i Prva bošnjačka gimnazija, Stari Grad.

Inače, u rebalansu Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu, koji je usvojen na 10. redovnoj sjednici Skupštine KS održanoj 24. juna 2019. godine, predviđeno je izdvajanje milion KM za uklanjanje arhitektonskih barijera za osobe sa invaliditetom.

Ministar rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Kantona Sarajevo Malik Garibija pojasnio je da je novac namijenjen javnim ustanovama i institucijama u KS kako bi se nepokretnim i teško pokretnim osobama omogućilo nesmetano samostalno korištenje usluga škola, domova zdravlja, socijalnih ustanova, sudova i drugih institucija u kantonu.

Da ne gubimo vrijeme već smo dogovorili saradnju sa UNDP-jem koji bi nam trebao biti partner u realizaciji projekta. Pozivamo sve zainteresovane javne ustanove i institucije u ingerenciji Kantona Sarajevo da se odazovu našem pozivu i pokažu interesovanje za saradnju. Ovim novcem finansirat ćemo projekte poput postavljanja pristupnih rampi, rukohvata, širenja vrata i prolaza, prilagođavanja pultova i šaltera, prilagođavanja toaleta osobama s invaliditetom, uklanjanja pragova, stepenika i drugih prepreka, ugradnje liftova za osobe s invaliditetom, te druge slične arhitektonske intervencije.

Malik Garibija, 25.06.2019.

Iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo su poručili i da će prednost davati projektima koji će imati uticaj na što veći broj korisnika. Iz ovog ministarstva su poručili kako se “nadaju da će u slučaju adekvatne realizacije doći do nastavka ovog projekta i u narednim godinama sve do potpunog prilagođavanja svih ustanova osobama s invaliditetom”.

Javni poziv ustanovama za učešće u projektu upućen je početkom jula 2019. godine.

Sporazum sa UNDP-om i Aneks sporazuma za realizaciju najavljenog projekta potpisan je 25. septembra 2019. godine, a prema riječima zamjenika rezidentne predstavnice Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) Sukhroba Khoshmukhamedova, ova organizacija donirala je 100.000 KM.

Ministarstvo za rad socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo je, kako je saopšteno tom prilikom, poslalo je svim ustanovama koje su u vlasništvu Kantona, poziv za učešće u ovom projektu, a 49 ustanova je iskazalo interes i sve će biti obuhvaćene ovim projektom.

Tom prilikom, ministar rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Kantona Sarajevo, Malik Garibija je najavio i nastavak realizacije projekta uklanjanje arhitektonskih barijera u javnim ustanoavama u KS.

Više od milion KM je značajan ali nije dovoljan jer su naše ustanove prilično zapuštene i neprilagođene u ovom smislu. Naša namjera je da ovo ne bude jednokratni projekt nego da uspostavimo mehanizam kojim ćemo u toku ovog mandata sve naše ustanove i institucije prilagoditi osobama sa invaliditetom.

Malik Garibija, 25.09.2019.

Do kraja mandata, obezbijeđenja je pristupačnost u šest osnovnih škola kroz projekat koji je eksterno finansiran.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!