Ispunjeno manjim dijelom

Povećano investiranje u razvoj tehničkih i informatičkih nauka

Partije: Vlada Kantona Sarajevo | Oblasti: Obrazovanje

Povećano investiranje u razvoj tehničkih i informatičkih nauka.

Obrazloženje

U toku mandata Vlade KS obećanje je ispunjeno u mjeri koja je zanemariva za njegove ciljeve.

Izvor: Sporazum o prioritetima skupštinske većine u Kantonu Sarajevo u mandatu od 2018. do 2022. godine

Organizovana je dodatna nastava iz predmeta informatika za učenike osnovnih i srednjih škola na području Kantona Sarajevo, a nastava sadrži teme iz oblasti programiranja koje su samo djelomično obuhvaćene ili uopće nisu obuhvaćene programom predmeta informatika. Na sastanku sa direktorom Misije USAID-a Peterom Duffy-em ministrica za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Zineta Bogunić predstavila je dosadašnje kao i buduće aktivnosti koje resorno ministarstvo planira realizirati, ističući kako su spremni da sarađuju sa USAID- om, a sve u cilju provođenja reformskih procesa koji se tiču obrazovnog procesa.

Osim toga, u dokumentima “Plan realizacije mjera iz sporazuma o prioritetima skupštinske većine u Kantonu Sarajevo za 2019. godinu” koji je objavila Vlada KS u julu i oktobru 2019. godine navodi se:

U Budžetu Kantona Sarajevo za 2019. godinu je za podršku naučnoistraživačkoj djelatnosti predviđeno 2.800.00 KM.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!