Ispunjeno manjim dijelom

Uspostavljanje sistema kontinuiranog stručnog osposobljavanja policijskih službenika

Partije: Vlada Kantona Sarajevo | Oblasti: Pravna država

Unaprijediti sistem, koji će omogućiti kontinuirano stručno osposobljavanje i usavršavanje policijskih službenika u obavljanju policijskih zadataka.

Obrazloženje

U toku mandata Vlade KS obećanje je ispunjeno u mjeri koja je zanemariva za njegove ciljeve.

Izvor: Sporazum o prioritetima skupštinske većine u Kantonu Sarajevo u mandatu 2018-2022.

U Planu realizacije mjera iz sporazuma o prioritetima skupštinske većine u Kantonu Sarajevo za 2019. godinu navodi se da su aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja “planirane u javnoj raspravi o nacrtu Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu 1500 000 KM (Specijalistički studij zakonitost u istraživanju i dokazivanju krivičnih djela i ostali oblici stručnog usavršavanja)” te da je njihova “realizacija u toku”.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!