Ispunjeno manjim dijelom

Poštivanje Federalne A liste lijekova

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Oblasti: Zdravstvo

Potpuno poštivanje Federalne A liste uz povećanu kontrolu prema propisivačima od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Ostvarenim uštedama omogućiti prostor za jačanje B liste kao i finansiranje neophodnih projekata od društvenog značaja unutar zdravstvenog sistema KS;

Obrazloženje

U toku mandata Vlade KS obećanje je ispunjeno u mjeri koja je zanemariva za njegove ciljeve.

Izvor:

Krajem septembra 2019. godine iz Vlade KS je saopćeno da je imenovanoa nova komisija za lijekove koja će biti nadležna za procedure koje se odnose na tzv. A listu lijekova.

Rješenjem Ministrice zdravstva Kantona Sarajevo broj 10-05-22705/19 od 31.05.2019 i 10-05-22705-1 od 18.06.2019 imenovana je Komisija za lijekove u novom sazivu, a čiji je zadatak da napravi prijedlog lijekova koji čine A i В Liste lijekova Kantona Sarajevo usklađene sa Listom lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 33/19), te izradom indikacionih područja i smjernica za pravilnu upotrebu lijeka, na osnovu doktrinarnog pristupa u primjeni lijekova za bolesti za koje se koriste lijekovi.

Vlada KS, saopćenje 30.09.2019.

Kako je tada saopćeno ova “komisija se redovno sastaje i radi na gore navedenim zadacima, a u sklopu toga”.

Inače, Zakonom o lijekovima („Službene novine Federacije BiH“, broj 109/12) je utvrđeno da Listu lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije BiH (A i B lista lijekova), donosi Vlada Federacije BiH jednom godišnje, te da lijekovi sa A Liste lijekova, obavezno ulaze u sastav pozitivnih Listi lijekova Kantona Sarajevo, dok se B lista lijekova formira u skladu sa raspoloživim sredstvima. Navedenim Zakonom nije dozvoljeno proširenje liste lijekova, odnosno definisani su uvjeti koje treba ispuniti u slučaju proširenja pozitivne liste lijekova kantona.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!