Ispunjeno većim dijelom

Utvrditi mjere ekonomskog osnaživanja pripadnika boračke populacije

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Oblasti: Socijalna politika

Utvrditi mjere ekonomskog osnaživanja pripadnika boračke populacije kroz specifične modele socijalnog poduzetništva, boračke zadruge i slično;

Obrazloženje

U toku mandata Vlade KS obećanje je ispunjeno u mjeri koja je značajna za njegove ciljeve.

Izvor: Sporazum o prioritetima skupštinske većine u Kantonu Sarajevo u mandatu 2018-2022.

Ministarstvo za boračka pitanja realizuje Program mjera za poticaj zapošljavanja boračke populacije u Kantonu Sarajevo za 2019/2020. godinu koji je prihvaćen Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: broj: 02-05-3888-19/19 od 21.02.2019. godine.

Prema Izvještaju “Realizirane mjere u Budžetu Kantona Sarajevo za 2019. godinu” na javni poziv za realizaciju mjere podrške zadrugama zaprimljeno je 9 (devet) zahtjeva od toga sedam zahtjeva za sufnansiranja poslovnih projekata i dva zahtjeva za osnivanje zadruge. Do sada su ugovori potpisani sa sedam zadruga za sufinansiranje poslovnih projekata. Ugovorima je defnisano da su zadruge prije doznačavanja sredstava obavezne dostaviti instrument obezbjeđenja, te da su u roku od 30 dana od dana doznačavanja sredstava u obavezi primiti u radni odnos ugovoreni broj lica iz ciljne kategorije i Ministarstvu dostaviti ugovore o radu kao i drugu potrebnu dokumentaciju.

Za realizaciju posebnih mjera planirana su sredstva u iznosu od 19.800,00 KM, koja nisu još realizovana.
Ukupno planirana sredstva za realizaciju Programa zapošljavanja u 2019. godinu u iznosu od 300.000 KM od toga:
– za zadruge 148.200, do sada odobreno 116.200 KM (78,4 posto realizovano), sredstva još nisu doznačena,
(preostalo 32.000KM).

 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!