Utvrditi mjere ekonomskog osnaživanja pripadnika boračke populacije

| Partija: | Oblast:

Utvrditi mjere ekonomskog osnaživanja pripadnika boračke populacije kroz specifične modele socijalnog poduzetništva, boračke zadruge i slično;

Izvor: Sporazum o prioritetima skupštinske većine u Kantonu Sarajevo u mandatu 2018-2022.

Kratko obrazloženje

U proteklom periodu vršene su određene aktivnosti na ispunjenju ovog obećanja.

Dugo obrazloženje

Ministarstvo za boračka pitanja realizuje Program mjera za poticaj zapošljavanja boračke populacije u Kantonu Sarajevo za 2019/2020. godinu koji je prihvaćen Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: broj: 02-05-3888-19/19 od 21.02.2019. godine.
Na Javni poziv za realizaciju mjere podrške zadrugama zaprimljeno je 9 (devet) zahtjeva od toga sedam zahtjeva za sufnansiranja poslovnih projekata i dva zahtjeva za osnivanje zadruge. Do sada su ugovori potpisani sa sedam zadruga za sufnansiranje poslovnih projekata.Ugovorima je defnisano da su zadruge prije doznačavanja sredstava obavezne dostaviti instrument obezbjeđenja, te da su u roku od 30 dana od dana doznačavanja sredstava u obavezi primiti u radni odnos ugovoreni broj lica iz ciljne kategorije i Ministarstvu dostaviti ugovore o radu kao I drugu potrebnu dokumentaciju.Za realizaciju Posebnih mjera planirana su sredstva u iznosu od 19.800,00 KM, koja nisu još realizovana.
Ukupno planirana sredstva za realizaciju Programa zapošljavanja u 2019. godinu u iznosu od 300.000 KM od toga:
– za zadruge 148.200, do sada odobreno 116.200 KM (78,4 posto realizovano), sredstva još nisu doznačena,
(preostalo 32.000KM),
-posebne mjere odobreno 19.800 KM, sredstva još nisu realizovana.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Upload limit: 1Mb

  • Poništi