Djelimično ispunjeno

Reforma socijalne zaštite zasnovana na stvarnoj potrebi

Partije: Vlada Kantona Sarajevo | Oblasti: Socijalna politika

Sveobuhvatna reforma socijalne zaštite zasnovana na stvarnoj potrebi, a ne na bazi statusa (prava) – izrada socijalne karte;

Obrazloženje

U toku mandata Vlade KS ciljevi datog obećanja su djelimično ostvareni.

Izvor: Sporazum o prioritetima skupštinske većine u Kantonu Sarajevo u mandatu 2018-2022.

Prema informacijama iz Vlade Kantona Sarajevo osnovan je stručni tim za izradu socijalne karte, usvojena inovirana metodologija te pripremljen upitnik za istraživanje. U toku su pripreme za pilot istraživanje.

novembru 2019. godine, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo je objavilo Poziv na konsultacije u vezi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom.

U dokumentu primopredaje premijera Edina Forte: “Registar projekata od značaja za građane KS” u vezi sa ovim obećanjem stoji:

Osigurana su neophodna sredstva, postoji ekspertski tim, osigurana podrška GIZ-a kroz angažman njemačkih eksperata za ovo područje, kreirana je nova metodologija, pripremljen instrument, obavljeno je pilot istraživanje, urađena analiza pilot istraživanja. Po usvajanju budžeta neophodno je pokrenuti javni poziv za finalno istraživanje i nastaviti sa radom na projektu.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!