Značajno pojačavanje mjerenja kvaliteta zraka u KS

| Partija: | Oblast:

Obećanje Značajno pojačavanje mjerenja kvaliteta zraka u KS, uključujući i izmještanje stanice za mjerenje zraka s Vijećnice na njenu prethodnu lokaciju u Alipašnoj ulici navedeno je u ekspozeu premijera Vlade KS Edina Forte.

Izvor: Sporazum o prioritetima skupštinske većine u Kantonu Sarajevo u mandatu 2018-2022.

Kratko obrazloženje

Kanton Sarajevo i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) pokrenuli su početkom februara 2019. godine zajednički projekat nazvan Zeleni kantonalni plan (GCAP) koji za cilj ima identificirati ekološke prioritete kantona. Ovaj projekat prepoznaje zagađenje zraka u Kantonu Sarajevo kao jedan od ključnih problema i prioriteta.

Dugo obrazloženje

Vlada Kantona Sarajevo 22. novembra ove godine imenovala je Radnu grupu za izradu Elaborata opravdanosti uspostave Centra za upravljanje kvalitetom zraka u Kantonu Sarajevo.

U sastav ove radne grupe imenovani su prof. dr. Aleksandar Knežević, Zijada Krvavac, prof. dr. Kasim Tatić, Goran Rokvić i Mia Maslo Kapidžić, a ovo tijelo će, kako je saopćeno, kroz navedeni Elaborat na bazi analize postojećeg stanja i trenutnih kadrovskih i organizacionih mogućnosti “predložiti jačanje kadrovskih i materijalno-tehničkih kapaciteta institucija koje imaju obavezu da djeluju na prevenciji i očuvanju kvaliteta zraka”.

Ovo radno tijelo ima zadataka da formira pomenuti centar koji je definisan Kantonalnim ekološkim akcionim planom, uvažavajući pravne, ekonomske i druge kriterije.

Damir Filipović, Ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, 22.11.2019.

Centar za upravljanje kvalitetom zraka, između ostalog, trebao bi “pratiti trend kvaliteta zraka” te davati preporuke i upozoravati javnost “na povećane koncentracije pojedinih polutanata”, da vrši razmjenu podataka i dr.

Na inicijativu Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite i okoliša Kantona Sarajevo, 12. novembra ove godine održana je stručna rasprava koja je imala za cilj “analizu rješenja i prijedloga koji bi omogućili što efikasniju provedbu izmjene i dopune Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u KS”.

Malo kasnimo, jer smo očekivali da budu završene studije koje su definisane Kantonalnim planom zaštite okoliša, a koji je vrlo bitan stručni materijal i treba da daje preporuke u kom smjeru će se odvijajati izmjene i dopune ove odluke. Intencija nam je da do kraja ove godine materijal bude na sjednici Skupštine (…) Prijedlozi rješenja, ukoliko budu implementirani, mogli bi doprinijeti radikalnijoj promjeni kada je riječ o pojedinačnim sektorima iz kojih se vrši emisija štetnih materija u zrak i načinima kojima se vrši nadzor i kontrola, kao i za sprečavanje tih emisija.

Zijada Krvavac, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, 12.11.2019.

Prijedlozi rješenja, ukoliko budu implementirani, mogli bi doprinijeti radikalnijoj promjeni kada je riječ o pojedinačnim sektorima iz kojih se vrši emisija štetnih materija u zrak i načinima kojima se vrši nadzor i kontrola, kao i za sprečavanje tih emisija.

Kako je saopćeno, ključni zadatat biće smanjenje štetnih emisija individualnih ložišta i kolektivnog zagrijavanja.

Krajem oktobra 2019. godine u Sarajevu je izgrađena prva punionica za vozila na prirodni gas.

Punionica na CNG (komprimirani prirodni gas) izgrađena je u neposrednoj blizini poslovno-tehničkog objekta Sarajevogasa u Butilama, a kako je saopćeno “dio je strateškog interesa Vlade Kantona Sarajevo u nastojanju da se Kanton Sarajevo uvrsti među okolinski proaktivne sredine, te smanji koncentracija zagađujućih supstanci u atmosferi”.

Projekat u vrijednosti od 1.875.000 KM realiziran je sredstvima Vlade Kantona Sarajevo i Sarajevogasa, a nadzor nad izvođenjem radova je vršio IPSA Institut.

Saopćenje, Vlada KS, 26.10.2019.

Iz Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo rečeno je početkom aprila 2019. godine da je “u ovoj godini planirana nabavka nove opreme radi poboljšanja monitoringa kvaliteta zraka”.

Između ostalog, planirana je nabavka analizatora za mjerenje azotnih oksida na novopostavljenoj mjernoj stanici na krovu Doma zdravlja ¨Ilidža¨ kao i analizatora za praćenje koncentracije vodik sulfida, koji je prisutan na području ove opštine, a do sada nije bilo uslova za njegovo praćenje. Time bi se stekli preduslovi za oslobađanje mobilne stanice sa ovog lokaliteta, koja bi uz predviđene dodatne analizatore (mirisa, merkaptana), bila na raspolaganju za mjerenja na lokalitetima Vogošće, Smiljevića i Butila.

Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, Saopćenje, 03.04.2019.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša je 27.05.2019. godine, shodno Zaključku Vlade Kantona, uputilo zahtjev Ministarstvu finansija Kantona za obezbjeđivanje kreditnih sredstava za ovu svrhu, budući da je ovaj vid finansiranja predviđen u Budžetu za 2019 godinu.

Ministarstvo finansija nije još okončalo proceduru zaduživanja. Čim se završi ovaj postupak, a što bi prema najavi trebalo uslijediti veoma brzo, objaviće se tender za nabavku opreme.

Zijada Krvavac, pomoćnica ministra za zaštitu okoliša, 09.09.2019.

S tim u vezi, premijer KS Edin Forto nedavno je izjavio da se paralelno radi na nekoliko projekata i nabavljanju opreme s ciljem da se “sistemski riješi problem zagađenja zraka”.

Indeks zagađenosti u Sarajevo u zimu prošle godine je iznosio 393, što je izuzetno opasno. Problem zahtjeva strateško rješavanje i mi smo započeli sa projektima toplifikacije objekata, što će smanjiti potrošnju energije, nabavljamo suvremenu opremnu za mjerenje onečišćenja zraka kojom će upravljati Mašinski fakultet u Sarajevu, tokom najzagađenijih dana koji nas čekaju za nekoliko mjeseci, ulice će se sapirati posebnim rastvorom koji umanjuju posljedice zagađenja. Procjenjuje se da bi se na ovaj način moglo postići i do 30 posto manje prisustvo čestica u zimskom periodu. Svakako planiramo i konkretne mjere kad govorimo o gradskom saobraćaju.

Edin Forto, 19.09.2019.

Inače, prema službenoj stranici kreiranoj od strane Ministarstva prostornog uređenja, građenja, i zaštitu okoliša i J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, navode se aktivni mjerači kvalitete zraka u Kantonu. Prema podacima preuzetim 5. aprila 2019. godine mjerači se nalaze u Opštinama Stari Grad (Vijećnica – kantonalna stanica, Bjelave – federalna stanica), Novi Grad (Otoka), Ilidža, Ilijaš, te federalna stanica na lokalitetu Ivan Sedlo. Mjerač na lokaciji Opštine Centar, u Alipašinoj ulici, nije naveden na službenoj stranici, te samim time nije aktivan. Dodatni mjerač nalazi se na području Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH, te je u nadležnosti ambasade.

 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Upload limit: 1Mb

  • Poništi