Ispunjeno manjim dijelom

Reforma škola za djecu s posebnim potrebama u centre s fokusom na ranu detekciju i ranu intervenciju

Partije: Vlada Kantona Sarajevo | Oblasti: Obrazovanje

Reforma škola za djecu s posebnim potrebama u centre s fokusom na ranu detekciju i ranu intervenciju. Reforma prosvjetno-pedagoškog zavoda u mjesto kontinuiranog usavršavanja nastavnika i unapređenja nastave i uspostavljanje odjela za standardizaciju i utvrđivanje sadržaja udžbenika i drugih nastavnih sredstava.

Obrazloženje

U toku mandata Vlade KS obećanje je ispunjeno u mjeri koja je zanemariva za njegove ciljeve.

Izvor: Sporazum o prioritetima skupštinske većine u Kantonu Sarajevo u mandatu od 2018. do 2022. godine

U Budžetu Kantona Sarajevo za 2019. godinu za rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju izdvojeno je 1,8 miliona KM. Ministrica za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Zineta Bogunić izjavila je da će se izraditi i Akcioni plan strategije za inkluziju, ali će određena sredstva biti usmjerena i nevladinim organizacijama, “jer sistem još uvijek nije toliko jak da može sam da riješi ovaj problem”.

Osim toga, u dokumentu “Plan realizacije mjera iz sporazuma o prioritetima skupštinske većine u Kantonu Sarajevo za 2019. godinu” koji je objavila Vlada KS u oktobru 2019. godine navodi se:

U toku izrada akta o reformi Prosvjetnopedagoškog zavoda koji će do kraja mjeseca biti upućen prema Vladi. Preraspodjelom su sa budžetske pozicije 614300-LAN077- implementacija Strategije i realizacija zaključaka Skupštine KS za rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju prebačena sredstva Centru “Vladimir Nazor” za finansiranje rada Odjela za predškolsko koji radi po Edus programu za period januar-juni 2019. godine.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!