Aktivnosti na poboljšanju poslovnog ambijenta nisu urodile plodom

Bez obzira na sve aktivnosti koje su vlasti u Bosni i Hercegovini provodile u cilju poboljšanja poslovnog ambijenta u...

Hrvatska će “voditi brigu” o imovini Bosne i Hercegovine

Ni nakon više od 20 godina nakon završetka rata država Bosna i Hercegovina nije riješila status svoje imovine koju ima u državama bivše Jugoslavije. Pouzdanih i zvaničnih procjena o imovini, odnosno...

Iako su se na to obavezale, vlasti u BiH ne štede

Iako su se svi nivoi vlasti u BiH obavezali na uštete kada je u pitanju javna potrošnja, u posljednje vrijeme svjedočimo brojnim odlukama koje nisu u skladu sa preuzetim obavezama. Naime, kada je...