Ispunjeno manjim dijelom

Dodatna prava za osigurana lica

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Oblasti: Zdravstvo

Donošenje odluka o odatnim pravima osiguranih lica za teška i rijetka oboljenja.

Obrazloženje

U toku mandata Vlade KS obećanje je ispunjeno u mjeri koja je zanemariva za njegove ciljeve.

Izvor: Sporazum o prioritetima skupštinske većine u Kantonu Sarajevo u mandatu 2018-2022.

Upravni odbor Zavoda zdravstvnog osiguranja KS usvojio je 17.09.2019. godine odluku kojom se usvaja Program za finansiranje dijagnostike i liječenja teško oboljele djece do 18 godina sa područja Kantona Sarajevo, kojeg su izradili Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja KS.

Kako je saopćeno iz resornog ministarstva, inicijalna sredstva u vrijednosti od milion KM “osigurana su prvenstveno za liječenje djece van Kantona Sarajevo, u Federaciji BiH, BiH i izvan zemlje”.

Ovo je interventna aktivnost kako bi se premostili postojeći zatečeni nedostaci u pružanju zadravstvene zaštite ovoj populaciji. Naša vizija je obezbijediti sve potrebe uslove da se najmlađi stanovnici našeg Kantona mogu liječiti ovdje.

Amela Sofić, ministrica zdravstva u Vladi KS, 17.09.2019.

Kako je pojasnila ministrica Sofić, za procjenu upućivanja ove djece na liječenje van Kantona Sarajevo “biće nadležan tim ljekara stručnjaka iz relevantnih medicinskih oblasti u skladu sa pravilima dobre liječničke prakse”. Ukoliko taj tim procjeni da bolesno dijete nije moguće liječiti u Bosni i Hecegovini, “tada se ono upućuje van zemlje radi dobijanja potrebnih zdravstvenih usluga”.

Također, naglašeno je da je ovaj model finansijske pomoći za liječenje teško oboljele djece sublimirao “incijative skupštinskih zastupnica Bilsene Šahman, Neire Dizdarević i Jasmine Bišćević- Tokić koje su u više navrata ukazivale na potrebu stvaranja uslova za liječenja naših najmlađih sugrađana i van Kantona Sarajevo”.

Vlada KS u prvih 100 dana svog rada donijela je Akcioni plan Vlade KS za period 2019-2022. godina kojim je predviđeno uvođenje novih zdravstvenih usluga.

 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!