Istinomjer je u ovom mandatu vršio monitoring stepena ispunjenosti predizbornih obećanja na nivou Vijeća ministara BiH, Vlade RS i Vlade KS.

Predizborna obećanja odnose se na data obećanja političkih subjekta koji participiraju u izvršnoj vlasti na pripadajućem nivou.

571

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB)
(SDP, NiP, NS, SBB, DF, NBL)
311
Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF)
(SDA, SBB, DF)
260
222

DNS 72
NDP 26
SNSD 53
SP RS 65
Ujedinjena Srpska 6
Pitajte Istinomjer!