Ispunjeno manjim dijelom

Provođenje aktivnosti za skraćenje listi čekanja

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Oblasti: Zdravstvo

Provođenje aktivnosti za skraćenje listi čekanja i veću efikasnost zdravstvenog dijagnosticiranja i tretmana bolesnika;

Obrazloženje

U toku mandata Vlade KS obećanje je ispunjeno u mjeri koja je zanemariva za njegove ciljeve.

Izvor: Sporazum o prioritetima skupštinske većine u Kantonu Sarajevo u mandatu 2018-2022.

U septembru 2019. goodine, iz Vlade KS je saopćeno da je “dostavljen zahtjev Zavodu zdravstvenog osiguranja KS za pripremu i raspisivanje javnog poziva” za odabir pružaoca deficitarnih zdravstvenih usluga, obzirom da su Izmjenama i dopunama Finansijskog Plana ZZOKS za 2019. godinu obezbjeđena finansijska sredstva u iznosu od 1.500.000 KM za ove namjene, a isti treba da sadrži naziv usluge, njihov broj, jediničnu i ukupnu cijenu usluge, sa ciljem skraćenja listi čekanja i obezbjeđenje kvalitetnije zdravstvene zaštite

U junu 2019. godine Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo započelo je određene aktivnosti kada je upitanju nabavka dodatne dijagnostičke opreme za JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva KS.

Posredstvom resornog ministarstva, Opća bolnica “Prim.dr Abdulah Nakaš” ustupila je JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo na korištenje digitalni mamograf, a riječ je o radiološkom aparatu koji služi za rano otkrivanje karcinoma dojke i njenih drugih oboljenja.

I na ovoj vrsti solidarnosti resorno ministarstvo će insistirati u svom daljem radu i kada su u pitanju i druge zdravstvene ustanove, a sve u cilju poboljšanja zdravlja naših građana, te nastojanja da zdravstveni sistem bude bolji, kvalitetniji, efikasiniji i ekonomičniji.

Amela Sofić, Ministrica zdravstva KS, 03.06.2019.

Ministarstva zdravstva i finasija KS obezbijedili su sredstva u iznosu od 19.000 KM za demontažu mamografa iz prostorija Opće bolnice, kao i za troškove transporta i montaže u prostorije Zavoda za žene i materinstvo KS .

U Zavodu za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva KS 10.07.2019. godine izvršena je primopredaja mamografa te četiri ultrazvučna aparata.

Riječ je visokorezolutnim ultrazvučnim aparatima za potrebe radiološke i ginekološke službe Zavoda. Istovremeno je i reinstaliran digitalni mamograf iz Opće bolnice u ovu ustanovu, uz pomoć kojeg će sada biti omogućena kvalitetnija mamografija pacijenticama i u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Aparat je neophodan za dijagnostiku i rano otkrivanje oboljenja dojke, osobito karcinoma. Za nabavku ultrazvučnih aparata iz budžeta Ministarstva zdravstva je izdvojeno oko 260.000 KM, a za reinstalaciju digitalnog mamografa izdvojeno je 20.000 KM iz budžeta Ministarstva finansija ” 

Amela Sofić, 10.07.2019.

Inače, mamografija je neophodna dijagnostička metoda u skriningu karcinoma dojke koji je prvi po oboljevanju i smrtnosti kod žena u svijetu. Dijagnostička oprema koju je dobio Zavod trebala bi reducirati liste čekanja i omogućiti pravovremene preglede za pacjentice koje su do sada mjesecima čekale na ovaj pregled, obzirom da će “mamograf raditi u dvije smjene kako bi bio maksimalno na usluzi pacijenticama svih dobnih skupina”.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!