Djelimično ispunjeno

Bolja koordinacija između ustanova socijalne zaštite

Partije: Vlada Kantona Sarajevo | Oblasti: Socijalna politika

Bolja koordinacija između ustanova socijalne zaštite, kako bi se izbjegla „dupliranja“ poslova, zatim bolja informisanost korisnika socijalnih usluga o pravima i obavezama.

Obrazloženje

U toku mandata Vlade KS ciljevi datog obećanja su djelimično ostvareni.

Izvor: Sporazum o prioritetima skupštinske većine u Kantonu Sarajevo u mandatu 2018-2022.

Početkom septembra 2019. godine predstavljen je portal mapapravaiusluga.ba na kojem se mogu naći sva prava i usluge koje nudi Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.

Uspostavljeni su i “Susreti struke” kao tematska mjesečna okupljanja radnika resora socijalne zaštite u cilju bolje međusobne koordinacije. Sastanku su pored profesora sa Fakulteta političkih nauka prisustvovali i predstavnici sa Pravnog fakulteta, Pedagoškog fakulteta, Filozofskog fakulteta, kao i predstavnici svih ustanova iz resora socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo. Susreti struke i nauke će se nastaviti na multidisciplinarnom i tematskom osnovu i u narednom periodu, najmanje na kvartalnom nivou. U okviru perspektiva saradnje dogovorene su i druge aktivnosti poput doedukacije stručnjaka na Univerzitetu, objavljivanja baza naučnih radova, podrške stručnom časopisu, uspostavljanje liste istraživačkih tema od interesa za ustanove socijalne zaštite za potrebe magistarskih i doktorskih radova, uspostavljanje saradnje na aplikativnim istraživačkim projektima, itd.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!