Unaprijeđenje zdravstvene zaštite u KS

| Partija: | Oblast:

Unaprijediti zdravstvenu zaštitu na primarnom nivou, kroz mjere povećanja opsega poslova zdravstvenog kadra na nivou primarne zdravstvene zaštite i unapređenje kvaliteta pružanja preventivne, dijagnostičke i kurativne brige za pacijente – korisnike zdravstvenih usluga na primarnom nivou.

Izvor: Sporazum o prioritetima skupštinske većine u Kantonu Sarajevo u mandatu 2018-2022.

Kratko obrazloženje

Vlada Kantona Sarajevo (KS) u Akcioni plan za period 2019 - 2021 uvrstila je reformu sistem zdravstvene zaštite i zdravstvenih usluga, za što je predviđeno i izdvajanje preko 112 miliona KM budžetskih sredstava. Ova stavka označena je kao "strateški prioritet".

Dugo obrazloženje

Realizacija projekta povećanja energijske efikasnosti objekata javnih ustanova ambulante Tarčin i Policijske stanice Hadžići započela je 15. augusta ove godine. U ambulanti će se “izvodit radovi na izgradnji nove kotlovnice sa pripadajućom infrastrukturom, ugradnja novog kotla na pelet sa dimovnim sistemom i elementima automatske regulacije i sigurnosnom i radnom armaturom, ugradnja novih cirkulacionih pumpi sa frekventnom regulacijom broja obrtaja, ugradnja dodatne cirkulacione pumpe, te ugradnja kalorimetra sa potrebnom armaturom”.

Osim energetski isplativijeg i ugodnijeg ambijenta za uposlenike i korisnike ovih objekata, realizacija ovih projekata rezultirat će smanjenjem zagađenosti zraka, kao jednog od najvećih problema u Kantonu Sarajevo.

Damir Filipović, ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, 15.08.2019.

Također, trenutno se izvode i radovi termoizolacije vanjskih zidova kao i zamjena fasadne stolarije na objektu KJU Gerontološki centar.

Vlada KS je 21. marta 2019. godine Zaključkom usvojila Projekat formiranja Odjela pedijatrije u JU Opća bolnica “Prim. dr. Abdulah Nakaš”. Ministarstvo zdravstva KS je u Budžetu za 2019. godinu za realizaciju ovog projekta izdvojilo sredstva od 2.080.000 KM, a za nabavku medicinske opreme za pedijatriju i porođajnog odjela do sada je utrošeno 728.418,60 KM.

Ministrica zdravstva Kantona Sarajevo, Amela Sofić i direktor Opće bolnice “Prof. dr. Abdulah Nakaš”, Zlatko Kravić 9. augusta 2019. godine svečano su otvorili obnovljeno porodilište u ovoj bolnici pri čemu je naglašeno da je “prvi put od izgradnje nekadašnje Vojne bolnice, danas Opće bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš”, adaptiran je Odsjek za akušerstvo i neonatologiju”.

Novoadaptirano porodilište od sada će biti u skladu sa savremenim tokovima u oblasti medicine, posebno kada je u pitanju kadar, prostor i oprema.

Amela Sofić, 09.08.2019.

Zastupnica Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo, Neira Dizdarević u aprilu ove godine pokrenula je inicijativu prema Ministarstvu zdravstva KS za formiranje Programa za finansiranje liječenja djece oboljele od malignih bolesti. Ova inicijativa je usvojena na sjednici Vlade KS održanoj 24. jula ove godine nakon što su zastupnici/ce izglasali izmjene i dopune finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja KS u kojem su planirana sredstva u iznosu milion KM za pomenuti program.

Zavodu za specijalno obrazovanje i odgoj djece “Mjedenica” 02.04.2019.  otvorena je moderno opremljena stomatološka ambulanta, koja će pružati usluge za 181 dijete, koliko ih boravi u ovoj ustanovi, a 01.04.2019. počeli su i radovi na rekonstrukciji i adaptaciji Doma dravlja u Općini Stari grad.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Upload limit: 1Mb

  • Poništi