Ispunjeno manjim dijelom

Programsko, rodno odgovorno i projektno budžetiranje

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Oblasti: Ekonomija

Priprema Ministarstva finansija za prelazak na programsko, rodno odgovorno i projektno budžetiranje u toku mandata.

Obrazloženje

U toku mandata Vlade KS obećanje je ispunjeno u mjeri koja je zanemariva za njegove ciljeve.

Izvor: Sporazum o prioritetima skupštinske većine u Kantonu Sarajevo u mandatu 2018-2022.

Kako se navodi u izvještaju Vlade KS o radu u prvih godinu mandata:

Provode se aktivnosti u saradnji sa UNDP-om za analizu rashoda KS i dobijanja preporuka od strane konsultanata UNDP-a koji će pomoći unapređenje programskog planiranja u DOB-u u budućnosti. Očekuje se da USAID odobri projekat edukacije budžetskih korisnika Budžeta Kantona Sarajevo za bolje planiranje programskog budžeta, čime bi, nakon Federacije BiH, Kanton Sarajevo bio prvi kanton spreman za ovu aktivnost. Nakon uvođenja programskog budžetiranja na nivou
Federacije (Federalno ministarstvo finansija je nadležno za izmjenu zakonskih propisa koji regulišu ovu oblast) programsko budžetiranje će se realizovati kroz eBudget i
trezorsku aplikaciju.

 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!