Ispunjeno

Mjere za trajno sređivanje prostorno-planske dokumentacije i uspostavu učinkovitog sistema za upravljanje bazama podataka o stanju i raspoloživosti komunalne infrastrukture

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Oblasti: Ekonomija

Mjere za trajno sređivanje prostorno-planske dokumentacije i uspostavu učinkovitog sistema za upravljanje bazama podataka o stanju i raspoloživosti komunalne infrastrukture.

Obrazloženje

U toku mandata Vlade KS ispunjeno je dato obećanje.

Izvor: Sporazum o prioritetima skupštinske većine u Kantonu Sarajevo u mandatu 2018-2022.

Vlada Kantona Sarajevo je 2. avgusta dala saglasnost na Elaborat o lokacijama reciklažnih dvorišta, niša i zelenih otoka sa lociranjem u prostorno-planskoj dokumentaciji i investicijskim planovima općina Centar, Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Novi Grad, Novo Sarajevo, Stari Grad, Trnovo i Vogošća.

Za potrebe izrade Elaborata formirana je digitalna baza podataka u GIS softveru sa tačnim brojem lokacija za prikupljanje otpada na području svake općine Kantona i Tehničke smjernice za projektiranje infrastrukture za prihvat otpada, kako bi se  osiguralo efikasno razdvajanje i prikupljanje otpadnih materijala.

Iz Zavoda za planiranje ističu da je potrebno redovno ažurirati GIS baze podataka kako bi se  pratile lokacija za prikupljanje otpada, broj i vrste posuda za odlaganje otpada, te oštećenosti infrastrukture. Na ovaj način bi se evidentirali problemi u tom procesu te olakšalo održavanje i unapređenje sistema upravljanja komunalnim otpadom.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!