Ispunjeno manjim dijelom

Migrantska kriza

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Oblasti: Socijalna politika

Aktivan doprinos u suočavanju sa migrantskom krizom u saradnji sa drugim nivoima vlasti;

Obrazloženje

U toku mandata Vlade KS obećanje je ispunjeno u mjeri koja je zanemariva za njegove ciljeve.

Izvor: Sporazum o prioritetima skupštinske većine u Kantonu Sarajevo u mandatu 2018-2022.

Koordinacioni tim za suočavanje sa Migrantskom krizom osnovan je još za vrijeme mandata prošlog premijera, Adema Zolja, a u prvoj godini dana rada nove Vlade KS urađene su i neke dodatne aktivnosti.

Oformljen je Koordinacioni tim Kantona Sarajevo za pitanje migranata koji okuplja sve ministarstva i institucije na koje se manifestiraju posljedice migrantske krize i koji mogu pomoći u ublažavanju tih posljedica. Osim našeg Ministarstva tu je i Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo zdravstva, Policijska uprava, Centar za socijalni rad, Kantonalna uprava civilne zaštite, Robne rezerve, Zavod za javno zdravstvo, itd. Osim ovog tima, oformljen je i prošireni Koordinacioni tim koji obuhvata sve vladine i nevladine organizacije koje direktno rade s migrantima, ali i predstavnici viših nivoa izvršne i zakonodavne vlasti, kao i predstavnici međunarodnih organizacija. S obzirom na to da nemamo direktne ingerencije preuzeli smo ovakav mrežni pristup u skladu s preporukama OSCE-a te uvezivanjem, redovnim kontaktom i komunikacijom evidentiramo kako akutne tako i značajnije sistemske probleme te donosimo mjere i pratimo rješenja tih problema kako bi Kanton Sarajevo u svom kapacitetu učinio sve što može da pomogne ljudima koji se trenutno nalaze ovdje.

Malik Garibija, august 2019.

Rebalansom budžeta osigurano je i 200.000 KM za potrebe suočavanja s posljedicama migrantske krize, te je Unsko-sanskom kantonu solidarno transferirano 200.000 KM za saniranje posljedica migrantske krize. Pored toga, Vlada KS održala je i više sastanaka na kojima je razmatrana migrantska kriza.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!