Djelimično ispunjeno

Uvođenje novih mjera i projekata pristupačnog i pravičnog rješavanja stambenog pitanja

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Oblasti: Socijalna politika

Uvođenje novih mjera i projekata pristupačnog i pravičnog rješenja stambenog pitanja, poput poticaja jeftinom stanovanju i izgradnji stanova i kuća za mlade. U okviru ovoga podrazumijevaju se mjere kupovine stanova po cijeni izgradnje, neprofitnog lizinga, ukidanja poreza i taksi na prvu nekretninu. Također, ovo uključuje olakšavanje procedura i dozvola pri gradnji, kao i projekte pristupačnog iznajmljivanja nekretnine poput stambenih zadruga;

Obrazloženje

U toku mandata Vlade KS ciljevi datog obećanja su djelimično ostvareni.

Izvor: Sporazum o prioritetima skupštinske većine u Kantonu Sarajevo u mandatu 2018-2022.

Vlada Kantona Sarajevo donijela je Odluku broj: 02-05-8805-17/19 od 14.03.2019. godine (“Službene novine Kantona Sarajevo broj: 12/19).

Javni poziv za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih raspisalo je Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo dana 26.03.2019. godine i isti je otvoren do 26.06.2019. godine.

Vlada Kantona Sarajevo usvojila je Odluku o subvencioniranju rješavanja stambenog pitanja mladih kojom se propisuju sredstva, uslovi, kriteriji bodovanja, postupak donošenja zahtjeva i utvrđivanja rang liste, kao i ugovor  kupoprodaji stana ili kuće, te postupak dodjele sredstava.

Na ovaj način će sa pozicije Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša za ovu godinu biti izdvojena sredstva u iznosu od 300.000 KM, dok će na ime subvencioniranja rješavanja stambenog pitanja mladih kandidatu sa rang liste biti isplaćen iznos od 10.000 KM.

Ovom odlukom defnisan je postupak podnošenja zahtjeva i utvrđivanja rang liste za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih. Na osnovu raspisanog javnog poziva, kandidati koji ispunjavaju uslove navedene u pozivu, mogu se prijaviti za subvencioniranje.

Oni, između ostalog, ne mogu biti stariji od 35 godina i moraju najmanje tri godine živjeti na području Kantona Sarajevo. Kriteriji za određivanje broja bodova su njihova starosna dob, stepen stručne spreme,broj članova porodičnog domaćinstva, defcitarni kadrovi, priznati naučni radovi, kulturni nastupi, članovi porodice šehida, poginulog ili nestalog borca, stepen invalidnosti.

Komisija koju formira Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okliša KS će na osnovu kriterija navedenih u Odluci, izvršiti bodovanje kandidata i formirati nacrt rang liste koju nakon provjere žalbi utvrđuje resorni ministar, te ona postaje konačna.

Na osnovu liste, ministar daje prijedlog odluke sa imenima i prezimenima kandidata, brojem njihovih bodova i iznosom novčanih sredstava, te ga dostavlja Vladi na usvajanje, poslije čijeg odobravanja Ministarstvo vrši uplatu sredstava kandidatima na ime subvencioniranja rješavanja stambenog pitanja.

Krajem augusta 2019. godine, objavljena je i konačna rang lista osoba koje su aplicirale na javni poziv.

U dokumentu primopredaje premijera Edina Forte: “Registar projekata od značaja za građane KS” u vezi sa ovim obećanjem, što se tiče rješavanja stambenog pitanja mladih, navedeno  je:

U 2019. godini obezbijeđena sredstva za sve aplikante koji su zadovoljili uslove Javnog poziva u ukupnom iznosu od 4.570.000,00 KM

 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!