Ispunjeno manjim dijelom

Zadržavanja zdravstvenog kadra na prostoru KS

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Oblasti: Zdravstvo

Strategija zadržavanja zdravstvenog kadra na prostoru KS;

Obrazloženje

U toku mandata Vlade KS obećanje je ispunjeno u mjeri koja je zanemariva za njegove ciljeve.

Izvor: Sporazum o prioritetima skupštinske većine u Kantonu Sarajevo u mandatu 2018-2022.

Strategija zadržavanja zdravstvenog kadra na prostoru KS nije donesena u formi zvaničnog dokumenta.

Međutim, tokom mandata Vlade Kantona Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom zdravstva KS poduzela je niz aktivnosti na rješavanju “planiranja neophodnih ljudskih resursa u zdravstvu, obzirom na problem nedostatka zdravstvenog kadra”. Naime, u nekoliko navrata data je saglasnost za upošljavanje kadra – prvenstveno zdravstvenog kadra, a “shodno iskazanim zahtjevima zdravstvenih ustanova” i to u sljedećim zdrasvtvenim ustanovama: Domu zdravlja KS odobreno je zapošljavanje 82 nova uposlenika, a za 73 radnika je data saglasnost na određeno do 1 godine, a za 14 je data saglasnost za produženje radnog odnosa do 1 godine, a Općoj bolnici „Prim. dr Abdulah Nakaš“ je odobren prijem 30 novih uposlenika, za 33 radnika je data saglasnost na određeno do 1 godine, a za 1 je data saglasnost za produženje do 1 god.).

Na ovaj način se rješava deficit neophodnog zdravstvenog kadra, čime se automatski smanjuju i liste čekanja, te samim tim građanima Kantona Sarajevo pruža i bolja zdravstvena zaštita. Takođe su obezbijeđena sredstva Zavoda zdravstvenog osiguranja KS za finansiranje 139 ranije odobrenih specijalizacija.

Vlada Kantona Sarajevo

Nedostatak pedijatara Vlada KS, kako je saopćeno, nastojao se rješiti zapošljavanjem novih 12 specijalista za dječija oboljenja. Također, Vlada KS i Ministarstvo zdravstva su obezbjedili dodatna sredstva u rebalansu budžeta (za 2019. godinu) Zavodu zdravstvenog osiguranja KS “za 18 novih pedijatrijskih specijalizacija za šta zdravstvene ustanove imaju obavezu raspisati konkurse u što kraćem periodu”.

U fazi smo uvođenja sistema kadrovskog kontinuiteta i saniranja nedostaka procesa realizacije specijalizacija iz prethodnih godina uz poštovanje zakonskih propisa. Otvaranje pedijatrijskog odjela u Općoj bolnici ‘Prim.dr.Abdulah Nakaš’ značajno će popraviti situaciju, jer smo stvorili preduslove i u toku je konkursna procedura za prijem sedam novih specijalista pedijatara a u toj ustanovi trenutno rade dva pedijatra (…) Drago mi je zbog činjenice da smo uradili ono što niko do sada nije, obezbijedili sredstva za 148 deficitarnih specijalizacija za sve ustanove, od kojih je 18 budućih pedijatara. To je kumulativni broj nerealiziranih specijalizacija iz prethodnog perioda.

Amela Sofić, ministrica zdravstva KS, 20.08.2019.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!