Kontrola utroška javnih sredstava

| Partija: | Oblast:

Pooštravanje sistema kontrole i nadzora utroška javnih sredstava;

Izvor: Sporazum o prioritetima skupštinske većine u Kantonu Sarajevo u mandatu od 2018. do 2022. godine

Kratko obrazloženje

Vlada KS je u prvoj godini svoh mandata provodila aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Dugo obrazloženje

Vlada KS u saradnji sa UNDP-om provodi projekat pod nazivom “Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta”, a kako je saopšteno iz Vlade KS, ovaj projekat za Ministarstvo finansija znači “uspostavljanje softverskog rješenja koje će omogućiti da se na efikasan i transparentan način prate tokovi svih trezorskih plaćanja, uz mapiranje tih procesa kako bi se otklonila uska grla i uspostavilo efikasno trezorsko poslovanje.”

“Želimo uspostaviti tačke odgovornosti kada su u pitanju finansijski tokovi.Važna dimenzija je brzina koja će se postići primjenom ove nove aplikacije”, istakao je ministar Amel Kovačević.

Na ovaj način, kako je poručeno, stvorit će se baza podataka koja će biti kontinuirano ažurirana, te biti dostupna inspekcijskim organima, internoj reviziji i antikorupcionom uredu.

Kako je saopšteno iz Vlade KS, Ministarstvo finansija je potpisalo i ugovor sa softwareskom kućom ORACLE BH vezano za nadogradnju, funkcionalnu i tehničku podršku Informacionom sistemu finansijskog upravljanja Kantona Sarajevo (ISFU sistem). Novo rješenje je bazirano na najsavremenijim CLOUD tehnologijama a trebalo bi doprinijeti efikasnijem i efektivnijem trezorskom poslovanju.

Osim toga, Vlada KS je donijela i Uredbu o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo, a kojom je propisano objedinjavanje javnih nabavki.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Upload limit: 1Mb

  • Poništi