Djelimično ispunjeno

Sarajevo grad pitke vode

Partije: Vlada Kantona Sarajevo | Oblasti: Ekonomija

Izgradnja nove i rekonstrukcija kompletne vodovodne i kanalizacione mreže i pokretanje generacijskog projekta novog sarajevskog vodovoda.

Obrazloženje

U toku mandata Vlade KS ciljevi datog obećanja su djelimično ostvareni.

Izvor: Sporazum o prioritetima skupštinske većine u Kantonu Sarajevo u mandatu 2018-2022.

U Budžetu KS za 2019. godinu, predviđana su sredstva za ovu namjenu. Prema Budžetu, rekonstrukcija vodovodne i kanalizicione mreže predviđena je u opštinama Trnovo, Ilijaš, Hadžići, Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća.

Prvi konkretan koran načinjen je u junu 2019. godine kada je ministar za komunalnu privredu i infrastrukturu Srđan Mandić potpisao Sporazum o sufinansiranju projekata iz Budžeta KS za 2019. godinu od namjenskih sredstava za vodne naknade sa načelnicima opština Ilidža, Vogošća, Ilijaš, Hadžići, Stari Grad, Novo Sarajevo i Centar Senaidom Memićem, Edinom Smajićem, Akifom Fazlićem, Hamdom Ejubovićem, Ibrahimom Hadžibajrićem, Nedžadom Koldžom i Nedžadom Ajnadžićem, te pomoćnikom načelnika Novi Grad Tajibom Delalićem.

 „Resorno ministarstvo je za svih devet općina izdvojilo sredstva u iznosu od 4.680.000 KM, a za četiri općine s kojima smo danas potpisali sporazume o sufinansiranju projekata za izgradnju i rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže 2.152.900 KM. Opredjeljenje ove vlade jeste nastavak saradnje s općinama, a posebno kada su u pitanju dobri projekti koji su značajni za naše građane“, izjavio je tom prilikom ministar Mandić.

Dijelovi vodovodne mreže u opštinama Stari Grad, Hadžići i Trnovo trebali bi u narednom periodu biti finansirani i sredstvima na osnovu Sporazuma o sufinansiranju projekata za infrastrukturna uređenja privrednih i poslovno-industrijskih zona koje je sa načelnicima općina početkom oktobra potpisao ministar privrede Kantona Sarajevo Haris Bašić.

Krajem jula sporazum između ministra Mandića i načelnika Općine Centar Ajnadžića potpisao je i direktor Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Enver Hadžiahmetović. Tom prilikom najavljeno je da bi krajem avgusta ili početkom septembra trebali započeti radovi na terenu koji bi, prema planu, trebali trajati 90 dana.

Konačno, krajem septembra su ministar komunalne privrede i infrastrukture KS Srđan Mandić,  direktor KJKP „Vodovod i kanalizacija“ Enver Hadžiahmetović, predstavnici firme “Unioninvest & Deling” Mirza Hadžibegić  i Omer Delalić potpisali ugovor o kreditu vrijedan 5,5 miliona eura. Ovim ugovorom, kreditna sredstva iz prve tranše Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), koja iznosi 10 miliona eura, utrošiće se na rekonstrukciju elektro-energetskog sistema, pumpnih stanica i elektromašinskih postrojenja na Bačevu, Stupu i Centru. Nekoliko dana kasnije između Ministarstva finansija KS i Razvojne banke Federacije BiH potpisan je i Ugovor o kreditu u iznosu od 25.777.240 KM čime će se, između ostalog, finansirati i prva faza rekonstrukcije vodovodne mreže u ulicama Kranjčevićeva, Dolina i Magribija. 

Krajem septembra završena je rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Koševo, dok su u isto vrijeme započeli radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u ulicama Magribija i Dolina.

Kada je u pitanju kanalizaciona mreža, u avgustu su završeni radovi na rekonstrukciji separatne kanalizacione mreže u ulici Koševo. Ovim radovima obuhvaćena je dionica od ulice Sutjeska do raskršća sa ulicama Bolnička i Patriotske lige, a ukupna dužina trase je 436 metara. Izvršena je rekonstrukcija fekalnog kanala dužine 246 metara i kišnog kanala 206 metara.

Rekonstrukcija je predviđena kroz kreditna sredstva EBRD-a u prvoj Tranši u iznosu od 5,5mil EUR za pumpne stanice i 2,2mil EUR za cjevovode. Rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže je predviđena i iz sredstava kantonalnog Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo uz sufinanciranje sredstava iz Općinskih budžeta. Trenutno se izvode radovi na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Kranjčevićeva vrijednost radova 1.600.000,00 KM Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Koševo, vrijednost radova 700.000 KM. Rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Dr. Halid Bega Hrasnice , vrijednost radova, 500.000KM.

Vlada KS, 26.12.2019.

Navedeni radovi završeni su u datim rokovima.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!