Ispunjeno

Izmjena Zakona o zakupu poslovnih prostora

Partije: Vlada Kantona Sarajevo | Oblasti: Ekonomija

Cilj izmjena, kako je navedeno u ekspozeu, bio bi „olakšavanje upravljanja od strane lokalnih zajednica“.

Obrazloženje

Obećanje je ispunjeno u prvoj godini mandata.

Izvor: Sporazum o prioritetima skupštinske većine u Kantonu Sarajevo u mandatu 2018-2022.

Cilj izmjena, kako je navedeno u ekspozeu, bio bi „olakšavanje upravljanja od strane lokalnih zajednica“.

Skupština KS usvojila je 24. jula Zakon o dopunama zakona o preuzimanju, izmjenama i dopunama zakona o zakupu poslovnih zgrada. Povod ovim izmjenama su bile inicijative lokalnih zajednica koje su u najvećoj mjeri vlasnici poslovnih prostora i koji se na terenu susreću sa problemima izdavanja i stavljanja u funkciju poslovnih prostora.

Izmjena definiše da „ukoliko zakupac u roku od tri mjeseca do dana uvođenja u poslovne prostore ne otpočne obavljati djelatnost i ne stavi poslovni prostor u funkciju te ukoliko prestane koristiti poslovni prostor duže od dva mjeseca nakon uručene opomene pred raskid ugovora i raskida/otkaza ugovora o zakupu, zakupodavac ima pravo izvršiti iseljenje zakupca iz poslovnog prostora. Nadležna općinska služba će rješenjem naložiti zakupodavcu iseljenje iz općinskog prostora u roku od osam dana od dana prijema rješenja. Žalba izjavljena protiv rješenja službe ne odlaže izvršenje rješenja“.

Kako je naglašeno na sjednici, zbog zastarjelih i nefunkcionalnih pravnih rješenja u ovoj oblasti potrebno je donijeti novi zakon o zakupu poslovnih zgrada te je Vlada KS zadužena da ga pripremi i predloži Skupštini Kantona.

Usvajanjem Zakona, ovo obećanje Edina Forte je ispunjeno

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!