Istinomjer je inicijativa koja u svom fokusu ima promociju odgovornosti političkih partija koje participiraju u izvršnoj vlasti, kao i nosioca javnih funkcija koji imaju odgovornost prema građanima/kama BiH. Cilj mu je da politički i javni diskurs u BiH što više usmjeri ka promociji političke odgovornosti kao temeljnog principa demokratije.

Istinomjer vrednuje izjave nosioca javnih funkcija u smislu njihove dosljednosti, istinitosti i ispunjavanja obećanja koja daju u svojim javnim istupima. Pored toga, Istinomjer prati ispunjavanje predizbornih obećanja iz izbornih programa političkih partija koje su dobile mandat da obnašaju vlast na lokalnom, entitetskim i državnom nivou.

Istinomjer je do sada pratio i ocijenio uspješnost partija na vlasti na državnom i entitetskim nivoima u mandatima 2006-2010; 2010-2014; te nastavlja praćenje ispunjavanja predizbornih obećanja na ovim nivoima i u mandatu 2014-2018.

Pored monitoringa dva najviša nivoa vlasti, Istinomjer je pratio i ispunjavanje predizbornih obećanja načelnika deset bh. opština u mandatu 2008-2012; dvanaest opština u mandatu 2012-2016; te nastavlja monitoring u sklopu “Lokalnog Istinomjera” i u mandatu 2016-2020.

Naš je stav da je odgovoran pristup davanju i ispunjavanju predizbornih obećanja jedan od temeljnih pokazatelja odgovornosti političkih partija prema svojim glasačima/cama (i građanima/kama uopšte), i kao takav predstavlja jedan od neophodnih uslova za postojanje i funkcionisanje istinske demokratije. „Fer izbori“, u tom smislu, znače više od odsustva izborne krađe – lažna obećanja, iako nisu zakonski sankcionisana, predstavljaju, ipak jedan vid izborne prevare građana i građanki, naročito ukoliko postanu ustaljena i kontinuirana praksa. Na taj način se gubi jedan od ključnih elemenata demokratije – politička odgovornost nosioca vlasti prema građanima i građankama.


Kako se finansiramo

 

Istinomjer je projekat udruženja građana “Zašto ne”, osnovanog 2001. godine. Neprofitni je medij čiji rad, od početka djelovanja, financijski podržava National Endowment for Democracy (NED).

Istinomjer je sa radom započeo 2010. godine. Njegov tadašnji budžet iznosio 28.300 USD. S vremenom, kako je obim posla rastao i budžet projekta se povećavao. Tako je za 2011. godinu iznosio 56.000 USD, 2012. godine 79.000 USD, 2013. godine 75.000 USD, 2014. i 2015. godine 69.000 USD, 2016. i 2017. godine 71.000 USD, 72.950 USD za 2018. godinu, te 73,150 USD za 2019. godinu.

Pregledom strukture troškova za 2017. i 2018. godinu, vidljivo je da Istinomjer troši oko 60 % ukupnih godišnjih sredstava na istraživački rad i kreiranje fact-checking sadržaja:

2017

 • Koordinacija i administracija: 21.600 USD
 • Troškovi kancelarije i komunikacija: 3.750 USD
 • Istraživanje i proizvodnja sadržaja: 43.000 USD
 • Online troškovi i promocija: 2.650 USD

2018

 • Koordinacija i administracija: 21.600 USD
 • Troškovi kancelarije i komunikacija: 3.750 USD
 • Istraživanje i proizvodnja sadržaja: 44.450 USD
 • Online troškovi i promocija: 3.150 USD

2019

 • Koordinacija i administracija: 21.600 USD
 • Troškovi kancelarije i komunikacija: 3.600 USD
 • Istraživanje i proizvodnja sadržaja: 44.780 USD
 • Online troškovi i promocija: 3.170 USD

Metodologija

 

Istinomjer provjerava i ocjenjuje:

 • Izjave nosilaca javnih funkcija;
 • Ispunjenost predizbornih obećanja partija na vlasti.

Izjave se ocjenjuju svakodnevno, i to u smislu njihove istinitosti, dosljednosti i ispunjenosti.

Ispunjenost predizbornih obećanja prati se tokom četiri godine mandata. Jednom godišnje Istinomjer objavljuje izvještaj o progresu u ispunjavanju datih obećanja. U predizbornoj godini, neposredno prije izbora, objavljuje se finalni izvještaj o ispunjenosti obećanja datih na početku mandata. U ovoj kategoriji postoji spektar ocjena koje pokazuju da li i u kojoj mjeri postoji napredak u provođenju obećanja (tokom mandata) i da li je obećanje ispunjeno (na kraju mandata).

Pored ocjena izjava i obećanja, Istinomjer objavljuje i analize aktuelnih tema koje izlaze iz okvira provjeravanja istinitosti, dosljednosti ili ispunjenosti obećanja. Na našem sajtu nalazi se i rubrika “Nevjerovatno ali Istinomjer”, koja je satiričnog karaktera.

Detaljnu metodologiju našeg rada možete pronaći na ovom linku.


Transparentno isticanje izvora

 

Svi naši članci sadrže hiperlinkove na materijale koji predstavljaju izvor podataka korišten za ocjenu određene izjave ili obećanja. Na taj način, čitaoci sami mogu provjeriti iznesene činjenice i utvrditi tačnost istih.

Istraživači/ce našeg tima prikupljaju informacije o sljedećem: izvještajima sa sjednica vlada i parlamenata; izvještajima o radu nadležnih minstarstava i njihovih ministara; izjveštajima o radu i aktivnostima različitih organa uprave i upravnih organizacija; zakonima i propisima koji se predlažu, o kojima se raspravlja i odlučuje u parlamentima; strategijima i planovima koje usvajaju vlade; medijiskim izvještajima o aktivnostima vlada i parlamenata; izvještajima drugih organizacija civilnog društva ili međunarodnih organizacija (“watchdogs”, think-tankova, međunarodnih tijela koja istražuju i prate različite procese i parametre u BiH, itd); statističkim podacima o Bosni i Hercegovini; javnim budžetima i njihovom izvršenju.

Gore navedeni kontinuirani proces prikupljanja podataka za sve nivoe vlasti pomaže nam da pratimo napredak (ili stagnaciju) različitih procesa u zemlji, a ujedno omogućava brzu i učinkovitu procjenu ispunjenosti ili tačnosti određene izjave ili obećanja.

Osim u slučajevima kada je istinitost, dosljednost ili ispunjenost izjave ili obećanja koje provjeravamo i ocjenjujemo neupitna, pokušat ćemo kontaktirati osobu ili instituciju čiju izjavu vrednujemo kako bismo dobili komentar na istu. Za mišljenje i komentar pitamo i eksperte/ice iz oblasti koju istražujemo u datom momentu.


Ispravka netačnih navoda

 

Istinomjer poziva sve političke aktere i državne institucije koje su predmet naših tekstova, a čije izjave i obećanja se provjeravaju i ocjenjuju, da pruže dodatna pojašnjenja i činjenice, ili da ospore date ocjene ukoliko smatraju da ne odgovaraju postojećim činjenicama.

Ukoliko se nakon iznošenja novih činjenica i naše provjere istih, utvrdi da je Istinomjer pogrešno ocijenio predmetnu izjavu ili obećanje i zasnovao ocjenu na pogrešnim informacijama, grešku će javno priznati i istu ispraviti.

Jasno će biti naznačeno da se radi o ispravci ili dopuni naših navoda.

Takvom dosljednom politikom Istinomjer želi podsticati odgovornost u političkom i javnom diskursu i djelovanju, a građanima/kama uvijek pružati istinite i tačne podatke.


Nepristrasnost u radu

 

Istinomjer tretira svaku političku partiju i političku opciju u BiH podjednako i primjenjuje identične standarde i unaprijed utvrđenu metodologiju prilikom provjere tačnosti izjava i obećanja svih strana.

S obzirom da ne možemo provjeriti sve izjave i obećanja, biramo one za koje u datom trenutku postoji interesovanje javnosti, koje su značajne za svakodnevni život građana/ki, ili su važne za informisanje birača/ca u periodu predizbornih kampanja.

Istinomjer je nestranački orijentisan i nastoji zadržati nepristrasnost prilikom skretanja pozornosti na netačne izjave svih političkih aktera. No, kako je rad Istinomjera prije svega fokusiran na promociju političke odgovornosti, neizbježno je da se nekim političkim akterima posvećuje više pažnje. Konkretno, naš fokus je uvijek više na onim političkih partijama i političarima/kama koji/e participiraju u izvršnoj vlasti, tim prije što Istinomjer prati i ispunjavanje predizbornih obećanja ovih partija. Zbog toga želimo podstaći čitaoce/čitateljke da nam ukažu na potencijalne netačne izjave, neispunjena obećanja, ali i druge relevantne i provjerljive javne istupe političkih aktera koje smo možda propustili.

Istinomjer.ba