Istinomjer je inicijativa koja u svom fokusu ima promociju odgovornosti političkih partija koje participiraju u izvršnoj vlasti, kao i nosilaca javnih funkcija koji imaju odgovornost prema građanima/kama BiH. Cilj je Istinomjera da politički i javni diskurs u BiH što više usmjeri ka promociji političke odgovornosti kao temeljnog principa demokratije.

Istinomjer vrednuje izjave nosilaca javnih funkcija u smislu njihove dosljednosti, istinitosti i ispunjavanja obećanja koja daju u svojim javnim istupima. Pored toga, Istinomjer prati ispunjavanje predizbornih obećanja iz izbornih programa političkih partija koje su dobile mandat da obnašaju vlast na lokalnom nivou, na nivou Kantona Sarajevo, entitetskim nivoima i državnom nivou.

Istinomjer je do sada pratio i ocijenio uspješnost partija na vlasti na državnom nivou i entitetskim nivoima u mandatima 2006 – 2010, 2010 – 2014, 2014 – 2018 te nastavlja praćenje ispunjavanja predizbornih obećanja na ovim nivoima i u mandatu 2018 – 2020.

Pored monitoringa dva najviša nivoa vlasti, Istinomjer je pratio i ispunjavanje predizbornih obećanja načelnika deset bh. opština u mandatu 2008 – 2012, dvanaest opština u mandatu 2012 – 2016 te nastavlja monitoring u sklopu Lokalnog Istinomjera i u mandatu 2016 – 2020.

Istinomjer je također u 2018. godini odlučio pratiti rad Vlade Kantona Sarajevo za mandat 2018 – 2020. s obzirom na postojanje konkretne platforme na kojoj je ova vlada formirana.

Naš je stav da je odgovoran pristup davanju i ispunjavanju predizbornih obećanja jedan od temeljnih pokazatelja odgovornosti političkih partija prema svojim glasačima/cama (i građanima/kama uopšte) i kao takav predstavlja jedan od neophodnih uslova za postojanje i funkcionisanje istinske demokratije. “Fer izbori”, u tom smislu, znače više od odsustva izborne krađe – lažna obećanja, iako nisu zakonski sankcionisana, predstavljaju ipak jedan vid izborne prevare građana i građanki, naročito ukoliko postanu ustaljena i kontinuirana praksa. Na taj se način gubi jedan od ključnih elemenata demokratije – politička odgovornost nosilaca vlasti prema građanima i građankama.


Kako se finansiramo

 

Istinomjer je projekat Udruženja građana i građanki “Zašto ne”, osnovanog 2001. godine. Neprofitni je medij čiji rad, od početka djelovanja, finansijski podržava National Endowment for Democracy (NED).

Istinomjer je s radom započeo 2010. godine. Njegov tadašnji budžet iznosio je 28.300 USD. Vremenom, kako je obim posla rastao, i budžet projekta se povećavao. Tako je za 2011. godinu iznosio 56.000 USD, 2012. godine 79.000 USD, 2013. godine 75.000 USD, 2014. i 2015. godine 69.000 USD, 2016. i 2017. godine 71.000 USD.

Pregledom strukture troškova vidljivo je da Istinomjer troši oko 60% ukupnih godišnjih sredstava na istraživački rad i kreiranje fact-checking sadržaja:

2017:

 • Koordinacija i administracija: 21.600 USD
 • Troškovi kancelarije i komunikacija: 3.750 USD
 • Istraživanje i proizvodnja sadržaja: 43.000 USD
 • Online troškovi i promocija: 2.650 USD

2018:

 • Koordinacija i administracija: 21.600 USD
 • Troškovi kancelarije i komunikacija: 3.750 USD
 • Istraživanje i proizvodnja sadržaja: 44.450 USD
 • Online troškovi i promocija: 3.150 USD

2019:

 • Koordinacija i administracija: 21.600 USD
 • Troškovi kancelarije i komunikacija: 3.600 USD
 • Istraživanje i proizvodnja sadržaja: 44.780 USD
 • Online troškovi i promocija: 3.170 USD

2020:

 • Koordinacija i administracija: 28.800 USD
 • Troškovi kancelarije i komunikacija: 3.380 USD
 • Istraživanje i proizvodnja sadržaja: 42.940 USD
 • Online troškovi i promocija: 2.650 USD

2021:

 • Koordinacija i administracija: 28.800 USD
 • Troškovi kancelarije i komunikacija: 3.380 USD
 • Istraživanje i proizvodnja sadržaja: 42.940 USD
 • Online troškovi i promocija: 2.650 USD

2022:

 • Koordinacija i administracija: 29.700 USD
 • Troškovi kancelarije i komunikacija: 3.480 USD
 • Istraživanje i proizvodnja sadržaja: 42.450 USD
 • Online troškovi i promocija: 2.640 USD

Metodologija

 

Istinomjer provjerava i ocjenjuje:

 • izjave nosilaca javnih funkcija (strane i domaće)
 • ispunjenost predizbornih obećanja partija na vlasti.

Izjave se ocjenjuju svakodnevno, i to u smislu njihove istinitosti, dosljednosti i ispunjenosti.

Ispunjenost predizbornih obećanja prati se tokom četiri godine mandata. Istinomjer jednom godišnje objavljuje izvještaj o progresu u ispunjavanju datih obećanja. U predizbornoj godini, neposredno prije izbora, objavljuje se finalni izvještaj o ispunjenosti obećanja datih na početku mandata. U ovoj kategoriji postoji spektar ocjena koje pokazuju da li je i u kojoj mjeri zabilježen napredak u provođenju obećanja (tokom mandata) i da li je obećanje ispunjeno (na kraju mandata).

Pored ocjena izjava i obećanja, Istinomjer objavljuje i analize aktuelnih tema koje izlaze iz okvira provjeravanja istinitosti, dosljednosti ili ispunjenosti obećanja. Na našoj stranici nalazi se i rubrika “Nevjerovatno ali Istinomjer”, koja je satiričnog karaktera.

Detaljnu metodologiju našeg rada možete pronaći na ovom linku.


Transparentno isticanje izvora

 

Svi naši članci sadrže hiperlinkove na materijale koji predstavljaju izvor podataka korišten za ocjenu određene izjave ili obećanja. Na taj način čitatelji/ke sami/e mogu provjeriti iznesene činjenice i utvrditi njihovu tačnost.

Istraživači/ce našeg tima prikupljaju informacije o sljedećem: izvještajima sa sjednica vlada i parlamenata; izvještajima o radu nadležnih ministarstava i njihovih ministara; izvještajima o radu i aktivnostima različitih organa uprave i upravnih organizacija; zakonima i propisima koji se predlažu, o kojima se raspravlja i odlučuje u parlamentima; strategijama i planovima koje usvajaju vlade; medijskim izvještajima o aktivnostima vlada i parlamenata; izvještajima drugih organizacija civilnog društva ili međunarodnih organizacija (“watchdogs”, think-tankova, međunarodnih tijela koja istražuju i prate različite procese i parametre u BiH, itd); statističkim podacima o Bosni i Hercegovini; javnim budžetima i njihovom izvršenju.

Navedeni kontinuirani proces prikupljanja podataka za sve nivoe vlasti pomaže nam da pratimo napredak (ili stagnaciju) različitih procesa u zemlji, a ujedno omogućava brzu i učinkovitu procjenu ispunjenosti ili tačnosti određene izjave ili obećanja.

Osim u slučajevima kada je istinitost, dosljednost ili ispunjenost izjave ili obećanja koje provjeravamo i ocjenjujemo neupitna, pokušat ćemo kontaktirati osobu ili instituciju čiju izjavu vrednujemo kako bismo dobili komentar na istu. Za mišljenje i komentar pitamo i eksperte/ice iz oblasti koju istražujemo u datom momentu.


Ispravka netačnih navoda

 

Istinomjer poziva sve političke aktere/ke i državne institucije koji su predmet naših tekstova, a čije se izjave i obećanja provjeravaju i ocjenjuju, da pruže dodatna pojašnjenja i činjenice ili da ospore date ocjene ukoliko smatraju da ne odgovaraju postojećim činjenicama.

Ukoliko se nakon iznošenja novih činjenica i naše provjere istih utvrdi da je Istinomjer pogrešno ocijenio predmetnu izjavu ili obećanje i zasnovao ocjenu na pogrešnim informacijama, grešku će javno priznati i ispraviti je. To podrazumijeva rok od jednog radnog dana, ukoliko nije potrebna dodatna provjera informacija, koja može potrajati duže.

Greške se ispravljaju na sljedeći način:

 • u originalnoj analizi ispravlja se sporni dio i/ili ocjena
 • u tekst analize dodaje se istaknuta napomena o tome da je analiza naknadno mijenjana
 • napomena sadrži jasne navode o tome šta je u analizi promijenjeno i na osnovu kojih novih informacija, kao i datum kada je promjena nastala.

Takvom dosljednom politikom Istinomjer želi podsticati odgovornost u političkom i javnom diskursu i djelovanju, a građanima/kama uvijek pružati istinite i tačne podatke.

Istinomjer je verifikovani potpisnik Kodeksa Međunarodne mreže za provjeru činjenica (IFCN) i u svom se radu pridržava odredbi ovog kodeksa. Ukoliko smatrate da je Istinomjer svojim radom prekršilo ovaj kodeks, možete uputiti žalbu IFCN-u na ovom linku.

 

 


Nepristrasnost u radu

 

Istinomjer tretira svaku političku partiju i političku opciju u BiH podjednako i primjenjuje identične standarde i unaprijed utvrđenu metodologiju prilikom provjere tačnosti izjava i obećanja svih strana.

S obzirom na to da ne možemo provjeriti sve izjave i obećanja, biramo one za koje u datom trenutku postoji interesovanje javnosti, koje su značajne za svakodnevni život građana/ki ili su važne za informisanje birača/ica u periodu predizbornih kampanja.

Istinomjer je nestranački orijentisan i nastoji zadržati nepristrasnost prilikom skretanja pozornosti na netačne izjave svih političkih aktera/ki. No, kako je rad Istinomjera prije svega fokusiran na promociju političke odgovornosti, neizbježno je da se nekim političkim akterima/kama posveti više pažnje. Konkretno, naš je fokus uvijek više na onim političkih partijama i političarima/kama koji/e participiraju u izvršnoj vlasti, tim prije što Istinomjer prati i ispunjavanje predizbornih obećanja ovih partija. Zbog toga želimo podstaći čitatelje/ke da nam ukažu na potencijalne netačne izjave, neispunjena obećanja, ali i druge relevantne i provjerljive javne istupe političkih aktera/ki, koje smo možda propustili.

Niko ko radi u timu Istinomjera nije i ne smije biti aktivan član bilo koje političke partije niti aktivno učestvovati u izbornim kampanjama političkih subjekata. Aktivnosti u okviru projekta Istinomjer, te svih ostalih projekata organizacije “Zašto ne”, nezavisne su od bilo kakvog političkog uticaja, uključujući i finansijski. Naš rad finansiraju isključivo međunarodne organizacije i ambasade.

 

Istinomjer.ba

Pitajte Istinomjer!