Ispunjeno manjim dijelom

Zaštita šuma

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Oblasti: Ekonomija

Bolja i sveobuhvatnija zaštita šuma i unapređenje upravljanja šumama u Kantonu Sarajevo

Obrazloženje

U toku mandata Vlade KS obećanje je ispunjeno u mjeri koja je zanemariva za njegove ciljeve.

Izvor: Sporazum o prioritetima skupštinske većine u Kantonu Sarajevo u mandatu 2018-2022.

Do aprila 2019. godine, upravljanje šumama spomenulo se u tri navrata – jednom na Prvoj sjednici Vlade KS u januaru 2019.g. u svjetlu zakašnjelog usvajanja Izvještaja o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo – šume“ d.o.o., za period 1.1.2017.g – 31.12.2017. godine, te dva puta na Desetoj vanrednoj sjednici Vlade KS održanoj 22. februara 2019. u kontekstu razrješenja i novog imenovanja predsjednika i članova Skupštine pomenute kompanije.

Zaštita i upravljanje šumama je definisano Zakonom o šumama Kantona Sarajevo, za koji je nadležno Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo. Međutim, u okviru provedbe federalnog Zakona o zaštiti prirode i propisa o proglašenju zaštićenih područja, primjenjuju se mjere za očuvanje šumskih ekosistema. U tom smislu, predviđena je i naknada za ograničeno korištenje zemljišta (uključujući i šumskog) koje je u privatnom vlasništvu.

Također u ovom izvještajnom periodu, sa Šumarskim fakultetom i Zavodom za planiranje razvoja KS potpisan je Sporazum o izradi Elaborata upravljanja šumskim ekosistemima za potrebe izrade Prostornog plana područja posebnih obilježja Zaštićeni pejzaž ”Trebević”. Sredstva je obezbijedilo nadležno ministarstvo, te je kako se navodi u izvještaju provedenih mjera u prvoj godini mandata,  okončana prva faza projekta.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!