Ispunjeno manjim dijelom

Kurikularna reforma – puna reforma nastavnih planova i programa s fokusom na dijete s nastavnicima kao glavnim akterima

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Oblasti: Obrazovanje

Kurikularna reforma – puna reforma nastavnih planova i programa s fokusom na dijete s nastavnicima kao glavnim akterima, kao i na modernizaciju nastavnih sadržaja; povećanje posebne budžetske stavke preko koje će se finansirati izrada i uvođenje ove reforme.

Obrazloženje

U toku mandata Vlade KS obećanje je ispunjeno u mjeri koja je zanemariva za njegove ciljeve.

Izvor: Sporazum o prioritetima skupštinske većine u Kantonu Sarajevo u mandatu od 2018. do 2022. godine

U Budžetu Kantona Sarajevo za 2019. godinu, u sektoru obrazovanja za kurikularnu reformu izdvojeno je 250.000 KM.

U februaru 2019. godine ministrica za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Zineta Bogunić je na sastanku ambasadorom Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, Bruce Bertonom razgovarala na temu kurikularne reforme “sa posebnim akcentom na osnovno obrazovanje”, a tom prilikom je poručeno “kako je neophodno nastaviti reformske procese u obrazovnom sistemu, u saradnji s Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini”.

U dokumentu “Plan realizacije mjera iz sporazuma o prioritetima skupštinske većine u Kantonu Sarajevo za 2019. godinu” koji je objavila Vlada KS u julu 2019. godine navodi se da su “učinjeni prvi koraci u kreiranju savremenih kurikuluma zasnovanih na ishodima učenja u skladu sa Zajedničkom jezgrom nastavnih planova i programa (ZJNPP) koje je objavila državna Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje (APOSO)”.

Kompletan proces podržala je i Misija OSCE-a u BiH koja je angažovala prof. Borisa Jokića da pomogne ERG u kreiranju kantonalne obrazovne reforme. 

Plan realizacije mjera iz sporazuma o prioritetima skupštinske većine u KS za 2019. godinu

Pored toga u aprilu 2019. godine raspisan je Javni poziv za prijavu kandidata za člana stručnog tima za izradu dokumenta kurikuluma za osnovne škole u kojima će se u narednoj školskoj godini izvoditi ekspirimentalna nastava iz predmeta Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost u III i VI razredu.

U dokumentu Plan realizacije mjera iz sporazuma o prioritetima skupštinske većine u KS za 2019. godinu koji je Vlada KS objavila u oktobru 2019. godine navodi se:

Rapisan je Javni poziv za osnovne škole u kojima će se u narednoj školskoj godini izvoditi eksperimentalna nastava iz predmeta Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost u III I VI razredu. Nakon završetka Javnog poziva odabrane su sljedeće škole: OŠ “Vrhbosna”, OŠ “Musa Ćazim Ćatić”, OŠ “Pofalići”, OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar”, OŠ “Džemaludin Čaušević” OŠ “Stari Ilijaš”. Objavljen Javni poziv za prijavu kandidata za člana stručnog tima za izradu dokumenata kurikuluma na osnovu kojega je iz nastave povučeno 16 nastvnika/profesora koji će raditi na izradi predmetnog kurikuluma.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!