Ispunjeno manjim dijelom

Reforma sistema socijalne zaštite

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Oblasti: Socijalna politika

Reforma sistema socijalne zaštite – od pasivnog sistema socijalnih transfera ka aktivnim politikama socijalnih investicija i socijalnog uključivanja;

Obrazloženje

U toku mandata Vlade KS obećanje je ispunjeno u mjeri koja je zanemariva za njegove ciljeve.

Izvor:

Prema informacijama iz Vlade KS, izmjenom Zakona o socijalnoj zaštiti planirana značajnija uloga socijalnih programa kojima bi se osiguralo da novac investiramo umjesto da ga pasivno transferiramo.
U toku su pripreme za izmjene načina raspodjele novca nevladinim organizacijama s istim ciljem.

U novembru 2019. godine, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo je objavilo Poziv na konsultacije u vezi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom. 

U dokumentu o realizacijama mjera u prvoj godini mandata Vlade Kantona Sarajevo stoji: 

Izmjenom Zakona o socijalnoj zaštiti planirana značajnija uloga socijalnih programa kojima bi se osiguralo da novac investiramo umjesto da ga pasivno transferiramo. U toku su i pripreme za izmjene načina raspodjele novca nevladinim organizacijama s istim ciljem.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!