Državno uređenje

40

obećanja

Ispunjeno
6
Ispunjeno većim dijelom
4
Ekonomija

86

obećanja

Ispunjeno
4
Ispunjeno većim dijelom
8
Obrazovanje

75

obećanja

Ispunjeno većim dijelom
2
Pravna država

35

obećanja

Ispunjeno
4
Ispunjeno većim dijelom
4
Ispunjeno sa zakašnjenjem
1
Socijalna politika

48

obećanja

Ispunjeno
2
Ispunjeno većim dijelom
5
Zdravstvo

27

obećanja

Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Provođenje Kantonalnog ekološkog akcionog plana
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Podrška privredi
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Pooštravanje kazni za ekološke prekršaje
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Uvođenje naselja Rakovica, Dobrošević i Bojnik u sistem kanalizacije Kantona Sarajevo
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Jedinstven račun za komunalne usluge
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Povezivanje ustanova kulture i sporta sa turističkim kapacitetima.
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Izmjene Zakona o komunalnim djelatnostima
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Provođenja Zakona o mjeriteljstvu KS
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Analiza sigurnosti dječijih igrališta u Kantonu Sarajevo
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Intenziviranje izgradnje tramvajske pruge Ilidža – Hrasnica
Ispunjeno većim dijelom
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Izgradnja novih sportskih objekata po sistemu javno-privatnog partnerstva
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Razvoj strategije za privlačenje direktnih investicija u KS
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Unapređenje industrijskih i poslovnih zona u saradnji s lokalnim zajednicama
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Olakšavanje procedura za pokretanje, vođenje i gašenje kompanije
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Zalaganje za poreske olakšice investitorima u oblasti kulture i sporta
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Podrška profesionalnim sportistima u registraciji obrta
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Brža izgradnja Južne longitudinale
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Izgradnja tematskih parkova
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Strateško rješavanje problema odvoza otpada i deponije Smiljevići
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Sarajevo grad pitke vode
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Promocija korištenja javnog saobraćaja i povećanje broja gradskih bicikala kroz JPP
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Uspostava funkcionalne veze javnih parking prostora i sistema javnog gradskog prevoza
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Saobraćaj u mirovanju i centru grada
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Donošenje Zakona o javnom prijevozu
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Izgradnja Prve transverzale u Sarajevu
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Državno uređenje

Transparentnost u zapošljavanju policijskih službenika
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Postavljanje adekvatnih kontejnera
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Zaštita šuma
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Uvođenje dodatnih standarda u proces građenja stambenih naselja
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Državno uređenje

Revizija prakse i kriterija izdavanja posebnih odobrenja u saobraćaju
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Državno uređenje

Kontrola utroška javnih sredstava
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Državno uređenje

Izmjene i dopune Zakona o upravljanju zajedničkim djelovima zgrade
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Državno uređenje

Vraćanje značaja institucijama za izgradnju i razvoj grada
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Državno uređenje

Spajanje Fonda KS za izgradnju stanova sa Kantonalnim stambenim fondom
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Državno uređenje

Restruktuiranje javnih preduzeća
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Državno uređenje

Ministarstvo finansija kao referentna tačka
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Državno uređenje

Kreiranje modela finansiranja zastupnika
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Državno uređenje

Razdvajanje akademskih i menadžerskih funkcija u strukturama rukovodstva visokoškolskih javnih ustanova
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Državno uređenje

Usklađivanje podzakonskih akata sa relevantnim zakonima
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Državno uređenje

Uvođenje struke (vrste i stepena stručne spreme) kroz izmjene zakona o policijskim službenicima
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Fiskalna konsolidacija i racionalizacija
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Javni rashodi
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Poreska reforma
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Reforma parafiskalnih nameta
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Sistem za praćenje vozila javnog prevoza
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Rezidencijalni parking
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Razmotriti model koncesija kao model finansiranja izgradnje
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Strategija sigurnosti u saobraćaju
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Sigurni pružni prelazi u Kantonu Sarajevo
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Brzi vozovi prema Ilijašu i Hadžićima
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Ugovor sa Željeznicama FBiH
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Uvođenje posebnih poreza i drugih olakšica za freelancere
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Adekvatno upravljanje otpadom
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Zdravstvo

Dodatna prava za osigurana lica
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Zdravstvo

Unaprjeđenje socioekonomskog statusa zdravstvenih radnika
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Zdravstvo

Jačanje uloge Zavoda za javno zdravstvo
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Zdravstvo

Unaprijeđenje zdravstvene zaštite u KS
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Socijalna politika

Zakon o alimentacijskom fondu
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Socijalna politika

Povoljan ambijent za zapošljavanje mladih
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Socijalna politika

Sindikati i propisi
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Socijalna politika

Transparentni proces usvajanja djece
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Socijalna politika

Strategija učešća žena u radnoj snazi
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Socijalna politika

Uspostavljanje novog modela socijalno-zdravstveno-pedagoškog sistema
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Socijalna politika

Pooštrena kontrola i nadzor rada Centra za socijalni rad
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Socijalna politika

Mreža sigurnosti za mlade u potrebi
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Socijalna politika

Potpuna primjena kolektivnih ugovora
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Socijalna politika

Bolje informisanje boraca o pravima, mogućnostima i načinu njihovog ostvarenja
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Socijalna politika

Ostvarivanje potpune koordinacije i saradnje sa općinama vezano za boračka pitanja
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Socijalna politika

Donijeti zakon o zaštiti i finansiranju porodica s djecom s poteškoćama u razvoju
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Socijalna politika

Puna podrška i učešće u projektu kreiranja i objave boračkog registra
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Socijalna politika

Ograničavanje visine socijalne pomoći
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Socijalna politika

Uspostava jedinstvene baze podataka svih korisnika socijalne pomoći
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Socijalna politika

Uspostavljanje efikasnog sistema socijalne inkluzije
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Socijalna politika

Smanjenje siromaštva u Kantonu Sarajevo
Djelimično ispunjeno
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Socijalna politika

Bolja koordinacija između ustanova socijalne zaštite
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Socijalna politika

Naknade za porodilje i dječiji doplatak
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Zdravstvo

Provođenje aktivnosti za skraćenje listi čekanja
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Socijalna politika

Nijedna osoba bez krova nad glavom – Sarajevo, grad bez beskućnika
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Socijalna politika

Nijedan gladan čovjek u Sarajevu – unapređenje rada javnih kuhinja
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Socijalna politika

Migrantska kriza
Ispunjeno manjim dijelom
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Socijalna politika

Prilagođavanje vozila javnog gradskog prijevoza osobama sa invaliditetom
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Socijalna politika

Određivanje cijena socijalnih usluga
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Socijalna politika

Posebne pogodnosti za korisnike najnižih penzija
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Socijalna politika

Posebne pogodnosti u društvenim događajima za penzionere
Ispunjeno manjim dijelom
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Socijalna politika

Nesmetan pristup svim javnim ustanovama za osobe s invaliditetom
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Socijalna politika

Uspostaviti inkubator karijere za aktivno uključivanje mladih ljudi na tržište rada
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Socijalna politika

Licence za taxi vozila prilagođena za osobe sa invaliditetom
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Socijalna politika

Provesti reviziju u vezi s Pravilnikom za utvrđivanje prava na banjsko i klimatsko liječenje
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Socijalna politika

Reforma socijalne zaštite zasnovana na stvarnoj potrebi
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Zdravstvo

Zadržavanja zdravstvenog kadra na prostoru KS
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Socijalna politika

Utvrditi mjere ekonomskog osnaživanja pripadnika boračke populacije
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Socijalna politika

Stambeno zbrinjavanje boračke populacije i članova njihovih porodica
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Socijalna politika

Ukidanje arhitektonskih barijera u školama i potpuna pristupačnost svim učenicima
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Socijalna politika

Reorganizacija i modernizacija postojećih ustanova socijalne zaštite i njihovo akreditiranje
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Socijalna politika

Unaprijeđenje položaja samohranih roditelja
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Socijalna politika

Podrška pri formiranju centara za zdravo starenje
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Socijalna politika

Podrška udruženjima penzionera
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Zdravstvo

Sistematski skrining oboljenja
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Socijalna politika

Podrška prekvalifikacije boračke populacije s ciljem zapošljavanja
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Socijalna politika

Reforma sistema socijalne zaštite
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Socijalna politika

Razvoj socijalnog poduzetništva
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Socijalna politika

Izmjena zakonodavstva iz oblasti socijalne zaštite na svim nivoima
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Socijalna politika

Programsko finansiranje boračkih udruženja
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Socijalna politika

Uvođenje novih mjera i projekata pristupačnog i pravičnog rješavanja stambenog pitanja
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Socijalna politika

Obnova spomen-obilježja
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Zdravstvo

Zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Zdravstvo

Uplata zdravstvenog osiguranja za trudnice i porodilje
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Zdravstvo

Promocija značaja imunizacije;
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Zdravstvo

Timovi porodične medicine
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Zdravstvo

Informatizacije zdravstvenog sistema u Kantonu Sarajevo
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Zdravstvo

Finansiranja i institucionalizacija Kuće za djecu oboljelu od raka
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Zdravstvo

Izjednačavanje javnih i privatnih zdravstvenih ustanova
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Zdravstvo

Usmjeravanje sredstava od akciza u zdravstvene fondove
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Zdravstvo

Način trošenja sredstava u zdravstvu KS
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Zdravstvo

Sistematizacija i organizacija radnih mjesta u zdravstvenom sektoru KS
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Pravna država

Jačanje kapaciteta Uprave za inspekcijske poslove
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Pravna država

Jačanje operativnih kapaciteta i ulaganje u bolju tehničku opremljenost policije
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Pravna država

Ukidanje restriktivnih mjera o prisustvu javnosti sjednicama
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Pravna država

Usvajanje podzakonskih akata u vezi tekućih transfera
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Pravna država

Unaprijeđenje razmjene informacija između policije i tužilaštva
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Pravna država

Nabavka višenamjenskog helikoptera za operativne poslove MUP-a kao i za civilne potrebe
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Pravna država

Uspostavljanje sistema kontinuiranog stručnog osposobljavanja policijskih službenika
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Pravna država

Poziv Uredu za reviziju FBiH
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Pravna država

Uređenje zakonskog okvira za zaštitu lica koja prijavljuju korupciju
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Pravna država

Izrada preporuka za kaznenu politiku
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Pravna država

Uvođenje video nadzora na turističke atrakcije
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Pravna država

Aktivna podrška borbi protiv šovinizma, rasne, etničke i vjerske mržnje kod mladih
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Pravna država

Zakon o nepotizmu i stranačkom zapošljavanju
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Pravna država

Rješavanje sporova u vezi provođenja presuda Ustavnog suda FBiH
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Pravna država

Monitoring i sigurnosne kamere u javnom prijevozu
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Pravna država

Podizanje javnih rasprava na viši nivo
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Pravna država

Jačanje kapaciteta redovnih sudova u KS
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Pravna država

Obavezno obraćanje predstavnika komisije
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Pravna država

Zaštita lica koja prijavljuju korupciju
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Pravna država

Donošenje etičkog zakona za prevenciju korupcije
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Pravna država

Internet prenos sjednica Skupštine KS
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Pravna država

Aktivnosti na rješavanju pitanja sudskih komunalnih predmeta
Ispunjeno većim dijelom
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Pravna država

Donošenje propisa o prijevremenom razrješenju organa upravljanja, rukovođenja i nadzora
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Pravna država

Transparentnost prilikom razmatranja izvještaja javnih preduzeća i ustanova
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Pravna država

Sankcije za ponavljanje negativnih revizorskih izvještaja
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Pravna država

Finansijska pomoć policiji i kantonalnom tužilaštvu
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Pravna država

Finanansijska samostalnost Ureda za borbu protiv korupcije
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Zdravstvo

Poštivanje Federalne A liste lijekova
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Zdravstvo

Zalaganje za uspostavljanje osnovnog paketa zdravstvenog osiguranja
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Zdravstvo

Programi liječenja rijetkih bolesti
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Zdravstvo

Snažna podrška finansiranju specijalizacija iz deficitarnih oblasti
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Zdravstvo

Izrada strategije palijativne njege i liječenja teško oboljelih lica
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Zdravstvo

Zakon o finansijskoj konsolidaciji zdravstvenih ustanova
Neispunjeno
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Zdravstvo

Unapređenje kvaliteta bolničke ishrane
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Zdravstvo

Uspostaviti zakonsku klauzulu o operativnoj rezervi medicinskih sredstava
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Zdravstvo

Regulisati provođenje marketinških i promotivnih aktivnosti
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Implementacija projekta „smart parking“ u Sarajevu
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Obrazovanje

Definiranje upisne politike i promocija deficitarnih zanimanja
Neispunjeno
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Obrazovanje

Interventna sredstva udruženjima uključenim u problematiku djece sa poteškoćama u razvoju
Neispunjeno
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Obrazovanje

Fond za finansiranje međunarodnih projekata
Ispunjeno manjim dijelom
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Obrazovanje

Usluge pedagoškog odgoja i obrazovanja u kući, posebno za djecu mlađu od tri godine
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Obrazovanje

Registar stipendija KS
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Obrazovanje

Povratak na osmogodišnje obrazovanje
Ispunjeno manjim dijelom
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Obrazovanje

Usvajanje standarda i kriterija za finansiranje predškolskog odgoja i obrazovanja
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Obrazovanje

Besplatna univerzalna škola sporta
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Obrazovanje

Vraćanje preinačenih zgrada javnih predškolskih i školskih ustanova u prvobitnu funkciju
Ispunjeno manjim dijelom
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Obrazovanje

Optimiziranje standarda nastavničkih kompetencija za svaki nivo i vrstu nastavničkog poziva
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Obrazovanje

Razvoj kapaciteta za obavezno predškolsko obrazovanje
Ispunjeno manjim dijelom
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Obrazovanje

Internacionalizacija UNSA kroz programe razmjena i osnivanje studijskih programa na engleskom
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Obrazovanje

Nagrade istaknutim prosvjetnim radnicima
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Obrazovanje

Potpora radu i formiranje naučno-istraživačkih instituta
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Obrazovanje

Fond za stipendiranje doktorskih disertacija
Ispunjeno manjim dijelom
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Obrazovanje

Uspostavljanje Fondacije za nauku
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Obrazovanje

Pokretanje novih programa prekvalifikacije i dokvalifikacije i projekata cjeloživotnog učenja
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Obrazovanje

Potpuno besplatno školovanje redovnih studenata
Neutemeljeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Obrazovanje

Akademska, naučna i institucionalna autonomija univerziteta
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Obrazovanje

Obavezna studentska praksa
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Obrazovanje

Fond za mobilnost mladih KS
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Obrazovanje

Uvođenje obaveznog društvenokorisnog vannastavnog rada u srednje škole
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Obrazovanje

Uvođenje programa međunarodnih i unutardržavnih razmjena učenika
Ispunjeno manjim dijelom
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Obrazovanje

Produženi boravak u svim osnovnim školama
Ispunjeno manjim dijelom
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Obrazovanje

Izrada elaborata o potrebi rekonstrukcije i modernizacije osnovnih i srednjih škola
Ispunjeno manjim dijelom
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Obrazovanje

Ljetne škole u osnovnim i srednjim školama
Ispunjeno manjim dijelom
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Obrazovanje

Podrška informatičkom opismenjavanju u KS
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Obrazovanje

Jačanje eksperimentalne i alternativne sarajevske muzičke scene
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Obrazovanje

Edukacija radnika u sportu i kulturi
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Obrazovanje

Promocija bavljenja sportom
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Obrazovanje

Podrška timovima i sportistima koji nastupaju na međunarodnoj sceni
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Obrazovanje

Izgradnja novog pozorišta
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Obrazovanje

Rekonstrukcija Male scene Narodnog pozorišta
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Obrazovanje

Kontrola poslovanja sportskih klubova
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Obrazovanje

Podrška amaterskom, omladinskom, školskom, razvojnom i rekreativnom sportu
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Obrazovanje

Realizacija izgradnje koncertne dvorane
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Obrazovanje

Razdvajanje amaterskog i profesionalnog sporta
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Obrazovanje

Uvođenje sistema nagrađivnja vrhunskih sportista u KS
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Obrazovanje

Podrška radu sportskih klubova u KS
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Obrazovanje

Izgradnja sportske infrastrukture u KS
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Obrazovanje

Izgradnja Muzeja Ars-Aevi
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Obrazovanje

Ulaganje u arheologiju i konzervaciju spomenika u KS
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Obrazovanje

Izgradnja Akademije scenskih umjetnosti
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Obrazovanje

Kontrola poslovanja institucija iz kulture
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Obrazovanje

Modernizacija JU Biblioteke Sarajeva
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Obrazovanje

Izrada novih i pravičnih akata i stvaranje uvjeta za realizaciju inkluzivne nastave
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Obrazovanje

Implementacija projekta “Kupon za kulturu”
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Obrazovanje

Rekonstrukcije i obnove vrtića i povećanje smještajnih kapaciteta
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Obrazovanje

Povećanje izdvajanja za festivale
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Obrazovanje

Podrška institucijama kulture bez državnog staranja
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Obrazovanje

Podrška turističke zajednice projektima kulture i sporta
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Obrazovanje

Sufinansiranje filmova u KS
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Obrazovanje

Donošenje novog pravnog okvira za profesionalne sportske klubove
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Obrazovanje

Modernizacija postojećih studentskih domova
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Obrazovanje

Uvođenje pristupačne zdrave ishrane u odgojne i obrazovne ustanove
Ispunjeno manjim dijelom
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Obrazovanje

Povećano investiranje u razvoj tehničkih i informatičkih nauka
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Obrazovanje

Obnova BKC-a
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Obrazovanje

Poticanje uvođenja praktičnog rada u srednjoškolsko obrazovanje
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Obrazovanje

Besplatni udžbenici svim osnovcima, uz prethodno uvođenje standarda za finansiranje
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Evidencija kotlovnica i ložišta
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Uspostavljanje registra ratnih šteta
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Evaluacija potreba infrastrukture grada i okoline
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Uvođenje jednog kupona/karte za sve javne gradske prijevoznike
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Izmjene Zakona o prostornom uređenju
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Uvođenje potpune elektronske prodaje i validacije karata u javnom prijevozu
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Uspostava redovnog i sigurnog javnog gradskog prijevoza
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Državno uređenje

Studija potreba MUP-a Kantona Sarajevo
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Regulisanje izdavanja smještaja
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Državno uređenje

Rješavanje statusa preduzeća BAGS Energotehnika
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Državno uređenje

Elektronska naplata svih komunalnih usluga
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Državno uređenje

Rekonstrukcija upravljanja komunalnim preduzećima
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Državno uređenje

Sarajevski holding
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Državno uređenje

Izmjene zakona o taksi prijevozu
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Državno uređenje

Uvođenje tzv. njemačke klauzule u Zakon o Vladi KS
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Propisivanje naplate korištenja prirodnih resursa
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Državno uređenje

Izmene Zakona o državnim službenicima
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Državno uređenje

Iniciranje donošenja Zakona o Glavnom gradu BiH
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Državno uređenje

Ustavno-pravna reforma KS
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Državno uređenje

Digitalizacija javne uprave u KS
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Državno uređenje

Moratorij na zapošljavanje u javnim institucijama
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Centralni sistem za kontrolu i upravljanje saobraćaja
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Podrška u rješavanju problema zanatlija
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Državno uređenje

Smanjenje birokratskih procedura i ubrzanje rada administracije
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Državno uređenje

Donošenje Zakona o lokalnoj samoupravi
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Državno uređenje

Objedinjavanje procesa javnih nabavki
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Državno uređenje

Aktivnosti na uspostavi baze podataka i njihovo povezivanje
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Državno uređenje

Obaveza dostavljanja prečišćenih tekstova
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Državno uređenje

Uvođenje preglednog sisema glasanja zastupnika
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Izmjena Zakona o zakupu poslovnih prostora
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Državno uređenje

Izmjene Poslovnika o radu skupštine KS
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Državno uređenje

Eksterna revizija učinaka programa zapošljavanja u Službi za zapošljavanje KS u posljednjih pet godina
Djelimično ispunjeno
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Olakšavanje procedura za razvoj obrta
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Restrukturiranje GRAS-a
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Osposobljavanje Ledene dvorane tokom cijele godine
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Revizija i implementacija Strategije razvoja kreativne industrije
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Dodjela jednokratne pomoći
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Programsko, rodno odgovorno i projektno budžetiranje
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Državno uređenje

Rekonstrukcija i stavljanje u upotrebu spomenika na Vracama
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Pokretanje projekta toplovoda Kakanj – Sarajevo
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Podizanje svijesti o značaju očuvanja okoliša
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Pokretanje projekta Čista rijeka Miljacka
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Pojačani nadzor i odgovornost kod izdavanja okolinskih dozvola
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Uređenje Darive kao gradskog šetališta i rekreativno-sportskog centra
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Uređenje i unapređenje izletišta Skakavac, Trebević i Bijambare
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Lokalitet Barice
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Hibridni i automobili na plin
Ispunjeno sa zakašnjenjem

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Pravna država

Uvođenje načela dvostepenosti kroz izmjene i dopune zakona o policijskim službenicima
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Pravna država

Uredba o kontroli javnih nabavki
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Pravna država

Objava Registra zaposlenih u javnom sektoru u KS
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Pravna država

Zakon o porijeklu imovine nosilaca javnih funkcija
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Razvoj sistema podsticaja i olakšica za socijalno poduzetništvo
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Iniciranje izgradnje sarajevskog sajmišta kroz javno-privatno partnerstvo
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Izmjene Zakona o koncesijama
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Izmjene Zakona o javno-privatnom partnerstvu
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Podrška razvoju centara za preduzetništvo
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Sistemska zaštita izvorište pitke vode
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Izrada zakona o poticajima u poljoprivredi
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Članarine Turističkoj zajednici KS
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Javni prevoz u padinskim dijelovima grada
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Značajno pojačavanje mjerenja kvaliteta zraka u KS
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Transparentnost subvencija Ministarstva privrede KS za “startup”
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Izraditi studiju korištenja obnovljivih izvora energije u javnom prostoru
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Povećanje izvajanja za Kantonalni akcioni plan zaštite okoliša (KEAP) 2017. – 2022
Neispunjeno
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Strategija za razvoj turističke ponude
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Državno uređenje

Ukidanje paušala za profesionalne zastupnike
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Državno uređenje

Ukidanje naknada službenicima i izabranim profesionalnim dužnosnicima
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Državno uređenje

Uređenje upotrebe benificija i privilegija
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Državno uređenje

Sistematizacija radnih mjesta
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Ekonomija

Izgradnja IX transverzale u Sarajevu
Pitajte Istinomjer!