Državno uređenje

33

obećanja

Ekonomija

100

obećanja

Ispunjeno
2
Obrazovanje

52

obećanja

Pravna država

27

obećanja

Ispunjeno većim dijelom
2
Socijalna politika

40

obećanja

Ispunjeno
1
Ispunjeno većim dijelom
1
Zdravstvo

8

obećanja

Ispunjeno
1
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Izgradnja objekta Ministarstva unutrašnjih poslova KS
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Evidencija kotlovnica i ložišta
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Izrada Zakona o Drvetu i zelenoj površini
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Izrada osnovne koncepcije Ubanističkog plana urbanog područja Sarajevo
Ispunjeno manjim dijelom
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Uređenje Darive kao gradskog šetališta i rekreativno-sportskog centra
Neispunjeno
Neispunjeno
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Izrada osnovne Urbanističkog plana za urbano područje Trnovo
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Uklanjanje neregistrovanih vozila koja zauzimaju javni prostor
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Utvrđivanje područja od posebnog i općeg interesa za Kanton Sarajevo
Ispunjeno manjim dijelom
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Ekološko zbrinjavanje organskog otpada
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Lokalitet Barice
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Sarajevo ZELENI GRAD
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Zaštita šuma
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Izgradnja muzeja ArsAevi
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Subvencija kupovine taxi vozila sa niskim nivoom emisije gasova
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Usvajanje Zakona o prostornom uređenju i građenju KS
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Obnova šumskog fonda
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Uređenje i unapređenje izletišta Skakavac, Trebević i Bijambare
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Otvaranje novih centara za komunalne usluge
Prekršeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Provođenje Kantonalnog ekološkog akcionog plana
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Organiziranje konferencije o Urbanom planiranju KS
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Pokretanje projekta Čista Miljacka
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Državno uređenje

Uspostavljanje sistema kontrole cijena komunalnih usluga
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Pravna država

Brže rješavanje velikog broja nerješenih predmeta
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Pravna država

Jačanje kapaciteta i uloge Zavoda za besplatnu pravnu pomoć KS
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Pravna država

Jačanje kapaciteta i uloge Kantonalne uprave za inspekcijske poslove
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Pravna država

Rad policije u zajednici
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Pravna država

Ujednačavanje rada policije KS u odnosu na EU standarde
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Pravna država

Jačanje efikasnosti i nezavisnosti sudova i tužilaštva
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Pravna država

Provođenje i dorada strateških i zakonskih rješenja u borbi protiv korupcije
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Pravna država

Rješavanje neriješenih slučajeva iz oblasti kriminaliteta
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Pravna država

Unapređenje sigurnosti i bezbjednosti u saobraćaju u KS
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Pravna država

Usklađivanje advokatske tarife
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Pravna država

Smanjenje stope kriminaliteta i odžavanje javnog reda i mira
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Pravna država

Borba protiv svih vidova kriminala
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Pravna država

Unaprjeđenje položaja Vijeća nacionalnih manjina KS
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Pravna država

Zaštita interesa, imovine i dobra Kantona Sarajevo
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Pravna država

Provođenje Zakona o notarima
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Pravna država

Unaprjeđenje zaštite ljudskih prava u KS
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Pravna država

Izgradnja kuće nacionalnih manjina u naselju Ciglane
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Pravna država

Reforme Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo
Neispunjeno
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Pravna država

Ubrzati naplatu potraživanja u izvršnom postupku po sudskim odlukama
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Pravna država

Unaprjeđenje sigurnosti saobraćaja
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Rekonstrukcija Ledene dvorane Skenderija
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Izgradnja adrenalin parka
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Izgradnja biciklističke staze Babin Do-Malo Polje
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Cjelogodišnje korištenje sportskih objekta na olimpijskim planinama
Neispunjeno
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Sanacija i rekonstrukcija rashladnog postrojenja klizališta u OC Zetra
Neispunjeno
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Izgradnja isključnih traka na saobraćajnicama
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Izgradnja kružnog toka Pofalići
Ispunjeno manjim dijelom
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Državno uređenje

Donošenje propisa i dr. akata u vezi funkcioniranja JP „Televizija KS“
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Državno uređenje

Efikasnije funkcionisanje javne uprave i smanjenje troškova administracije
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Državno uređenje

Efikasnija lokalna samouprava
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Državno uređenje

Uvođenje jedinstvenog informacionog sistema u Javnim Preduzećima
Neispunjeno
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Državno uređenje

Izmjene i dopune Zakona o upravljanju zajedničkim djelovima zgrade
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Državno uređenje

Vraćanje značaja institucijama za izgradnju i razvoj grada
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Državno uređenje

Spajanje Fonda KS za izgradnju stanova sa Kantonalnim stambenim fondom
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Državno uređenje

Učešće mladih iz marginalizovanih grupa u procesima donošenja odluka
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Državno uređenje

Programsko i rodno-odgovorno budžetiranje
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Državno uređenje

Mjere racionalizacije javne potrošnje tokom cijelog mandatnog perioda
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Državno uređenje

Donošenje Zakona o lokalnoj samoupravi Kantona Sarajevo
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Državno uređenje

Pripremiti popis imovine KS u drugim državama
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Državno uređenje

Implementacija Zakona o uređenju saobraćaja KS
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Državno uređenje

Osnažiti kapacitete Odbora državne službe za žalbe FBiH
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Državno uređenje

Analiza opravdanosti formiranja Direkcije za Javni prevoz
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Državno uređenje

Unaprijeđenje funkcionisanja urbanističkih i građevinskih inspekcija u KS
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Državno uređenje

Unaprijeđenje rada Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Državno uređenje

Unaprijeđenje rada Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Državno uređenje

Uspostavljanje Stručnog Tijela Urbanog Planiranja pri ministarstvu
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Uvođenje primarne reciklaže otpada kod individualnih korisnika
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Donošenje planske dokumentacije u skladu sa Zakonom o turizmu KS
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Evaluacija programa podsticaja razvoja male privrede
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Razvoj kreativne ekonomije u KS
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Unaprjeđenje rada JU „Centar za napredne tehnologije”
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Provodjenje privatizacije i prodaje imovine
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Izrada Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Promocija KS kao destinacije za investicije
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Državno uređenje

Izrada jedinstvenog registra korisnika komunalnih usluga
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Državno uređenje

Uvođenje ujednačenog sistema mjerenja uspješnosti poslovanja komunalnih preduzeća
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Državno uređenje

Uređenje oblasti procjene uticaja propisa
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Državno uređenje

Stručno obrazovanje i usavršavanje državnih službenika
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Državno uređenje

Preispitivanje potrebe izmjene Zakona o pečatima
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Državno uređenje

Reorganizacija GRAS – a
Neispunjeno
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Državno uređenje

Depolitiziranje nadzornih i upravljačkih struktura u javnom sektoru
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Državno uređenje

Nastavak analize poslovanja GRAS – a
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Državno uređenje

Analiza donesenih zakona i propisa iz nadležnosti Ministarstva pravde i uprave KS
Neispunjeno
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Uspostava novih poslovnih zona
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Unapređenje IT poduzetništva
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Olakšanje procedura za otvaranje novih firmi
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Osposobljavanja mladih za osnivanje i vođenje biznisa
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Unaprijeđenje politike poticaja u poljoprivrednoj djelatnosti
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Kvalitetnije međuentitetsko putno povezivanje
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Socijalna politika

Nastavak projekta stambenog zbrinjavanja boračke populacije
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Socijalna politika

Transformacija KJU “Dom za djecu bez roditeljskog staranja”
Djelimično ispunjeno
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Rekonstrukcija i izgradnja vodovodnog i kanalizacionog sistema
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Postavljanje pametnih semafora
Neispunjeno
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Poboljšanje sigurnosti u javnom prevozu
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Uspostava Centra za upravljanje saobraćajem javnog gradskog prevoza
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Rekonstrukcija i rehabilitacija postojećih saobraćajnica
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Nastavak izgradnje Južne longitudinale
Neispunjeno
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Izrada Zakona o urbanom mobiliaru
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Revizija preduzeća preduzeća Bags Energotehnika
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Strateško rješavanje problema odvoza otpada na deponiji Smiljevići
Neispunjeno
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Osvajanje proizvodnje legura tvrdog metala
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Izrada matrice fiskalnih rizika u KS
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Izmjena Zakona o porezu na imovinu
Ispunjeno manjim dijelom
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Socijalna politika

Sanacija spomen obilježja iz perioda 1941.-1945. i perioda 1992.-1995.
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Socijalna politika

Poduzimanje aktivnosti u vezi normativnog uređivanja oblasti nestalih branilaca
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Socijalna politika

Unaprijeđenje zapošljavanja boračke populacije
Neispunjeno
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Socijalna politika

Uspostava registra branilaca
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Socijalna politika

Program sufinansiranja samozapošljavanja marginaliziranih skupina
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Socijalna politika

Programi zapošljavanja koji će omogućiti pripravnički staž u što kraćem roku
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Socijalna politika

Detaljna analiza tržišta rada u KS
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Socijalna politika

Programi zapošljavanja za teže zapošljive kategorije
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Socijalna politika

Detaljna analiza strukture nezaposlenih osoba u KS
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Socijalna politika

Kuća za mlade
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Obrazovanje

Doškolovanje i prakvalifikacija radnika deficitarnih zanimanja
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Obrazovanje

Usklađivanje obrazovanja sa potrebama tržišta
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Obrazovanje

Provođenje obuka i prekvalifikacija radnika
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Obrazovanje

Stipendiranje školovanja mladih u IT sektoru
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Obrazovanje

Podrška “Sportskim igrama mladih”
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Obrazovanje

Izgradnja sportske dvorane za lica sa invaliditetom
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Obrazovanje

Izgradnja teniskog centra
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Obrazovanje

Strategija razvoja Igmana i Bjelašnice u skijaške i olimpijske centre
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Obrazovanje

Podrška za izgradnju južne tribine na stadionu “Grbavica”
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Obrazovanje

Podrška sportskim klubovima
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Obrazovanje

Osnivanje dodatnih sportskih sekcija u školama i otvaranje bazena
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Obrazovanje

Podrška održavanju “Live Stage Music Festival ” 2020. godine
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Priprema dokumentacije za izradu tunela Vraca
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Dislokacija željezničke remize iz grada
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Proširenje trolejbuske infrastrukture do Vogošće
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Poboljšanje putne komunikacije do turističkih kapaciteta
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Prilagođavanje javnog saobraćaja osobama sa invaliditetom
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Sigurni cestovno – pružni prelazi
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Analiza potrebnog broja dodatnih taksi vozila
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Postavljanje validatora za evidenciju karata u vozilima JGP
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Postavka displeja sa prikazom vremena dolaska vozila JGP
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Ugradnja kartomata za JGP
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Postavljanje optičkog kabla
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Jedinstveni tarifni sistem u vozilima JGP
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Zatvaranja tramvajskih stajališta
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Nastavak implementacije projekta elektronske naplata karata
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Izgradnja Nulte transverzale
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Izgradnja V transverzale
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Uređenje postojećih autobuskih stanica
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Donošenje Strategije i Zakona o javnom prijevozu
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Izgradnja tramvajske pruge Ilidža – Hrasnica
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Izgradnja I transverzale
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Izgradnja Gradskog autoputa
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Povećanje broja parking mjesta
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Uspostavljanje redovnog i sigurnog JGP na području cijelog KS
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Razvoj „pametnog“ Sarajeva
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Izgradnja IX transverzale po dionicama
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Nabavka novih vozila javnog prevoza
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Nabavka novih tramvaja i trolejbusa od kreditnih sredstava EBRD-a
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Postavljanje taktilnih traka i zvučne signalizacije na raskrsnicama
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Pokretanje rekonstrukcije pruge Marin Dvor – Ilidža
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Socijalna politika

Nastavak i razvijanje Programa “Stanovanje u zajednici uz podršku”
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Socijalna politika

Unaprijeđenje rada javnih kuhinja
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Socijalna politika

Kompletiranje jedinstvenog registra korisnika socijalnih prava i usluga u KS
Neispunjeno
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Socijalna politika

Zatvaranje posljednjeg kolektivnog centra u KS
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Socijalna politika

Rješavanje smještaja Službe socijalne zaštite općine Novo Sarajevo
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Socijalna politika

Rješavanje stalnog smještaja Sigurne kuće
Neispunjeno
Djelimično ispunjeno
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Socijalna politika

Poboljšanje uslova rada i boravka u ustanovama socijalne zaštite
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Socijalna politika

Povećanje visine socijalnih naknada u KS
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Socijalna politika

Podrška i pomoć roditeljima djece sa poteškoćama u razvoju
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Socijalna politika

Nastavak realizacije projekta izrade Socijalne karte KS
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Socijalna politika

Donošenje Zakona o socijalnom poduzetništvu u Kantonu Sarajevo
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Socijalna politika

Donošenje Zakona o socijalnom stanovanju u KS
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Socijalna politika

Donošenje Zakona o ekonomsko – socijalnom vijeću u KS
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Socijalna politika

Izdavanje licenci za prilagođena taksi vozila za prevoz osoba sa invaliditetom
Ispunjeno manjim dijelom
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Zdravstvo

Otvaranje Hemodijaliznog centra
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Zdravstvo

Otvaranje hospicija
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Zdravstvo

Podsticanje javno-privatnog partnerstva u pružanju javnih usluga
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Zdravstvo

Uvođenje DRG modela finansiranja u bolnici
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Zdravstvo

Jačanje i unapređenje zdravstveno-informacionog sistema
Neispunjeno
Djelimično ispunjeno
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Zdravstvo

Rješavanje prostora za izolatorij
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Obrazovanje

Zakon o visokom obrazovanju
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Obrazovanje

Strategija razvoja obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Obrazovanje

Programi prekvalifikacije, dokvalifikacije i cjeloživotnog učenja
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Obrazovanje

Očuvanje nacionalnog blaga BiH
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Obrazovanje

Unapređenje neformalnog obrazovanja
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Obrazovanje

Uvođenje poticaja za proizvodnju filmova i TV serija u Kantonu Sarajevo
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Obrazovanje

Poboljšanje i unaprjeđenje interaktivnog pristupa kulturi
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Obrazovanje

Promocija politika prema mladima
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Obrazovanje

Razvoj omladinskog sektora kroz IT tehnologije
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Obrazovanje

Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Obrazovanje

Unapređenje i promocija volontiranja
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Obrazovanje

Projekt revitalizacije domova kulture
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Obrazovanje

Povećanje kapaciteta u predškolskom obrazovanju
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Obrazovanje

Unapređenje i bolja provedba Zakona o mladim FBiH na području KS
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Obrazovanje

Baza omladinskih udruženja i neformalnih grupa
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Obrazovanje

Novi multidisciplinarni i interdisciplinarni programi
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Obrazovanje

Mobilnost mladih
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Obrazovanje

Uspostavljanje Fondacije za razvoj naučno istraživačke djelatnosti
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Obrazovanje

Saradnja univerziteta sa zainteresovanim univerzitetima iz EU
Neispunjeno
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Obrazovanje

Koncertna dvorana
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Obrazovanje

Revizija registra studentskih udruženja u KS
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Obrazovanje

Održavanje tematske sjednice o inkluzivnom obrazovanju
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Obrazovanje

Programi za karijernu orijentaciju djece i mladih
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Obrazovanje

Uklanjanje nedostataka u primjeni eksterne mature
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Obrazovanje

Nova budžetska stavka “Reforma obrazovnog sistema”
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Obrazovanje

Stručno istraživanje i analiza o potrebama mladih
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Obrazovanje

Model finansijskih olakšica za ishranu studenata
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Obrazovanje

Ljetne škole
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Obrazovanje

Analiza NPP za devetogodišnju školu i kreiranje Kurikuluma KS
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Obrazovanje

Unapređenje sektora za visoko obrazovanje, nauku i mlade
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Obrazovanje

Obaveza usklađivanja sa Strategijom razvoja
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Obrazovanje

Modernizacija studentskih domova
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Obrazovanje

Zakon o naučnoistraživačkoj djelatnosti
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Obrazovanje

Kino sala na području Općine Ilidža
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Obrazovanje

Pravilnik o inkluzivnom obrazovanju
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Obrazovanje

Studentski hubovi za učenje
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Obrazovanje

Jačanje akademske autonomije Univerziteta u Sarajevu
Neispunjeno
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Zdravstvo

Definisanje referalnoga puta pacijenta
Ispunjeno
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Izgradnja barijera za zaštitu od buke na A transverzali
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Pravna država

Sigurnost mladih u saobraćaju
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Pravna država

Uspostava Koordinacionog tima za pitanje migracija
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Pravna država

Bolja saradnja sa Uredom zastupnika BiH pred Europskim sudom za ljudska prava
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Pravna država

Unaprjeđenje koordinacije u rješavanju nagomilanih problema u radu
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Pravna država

Jačanje kadrovskih kapaciteta Upravnog inspektorata
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Pravna država

“Budžet za građane“ u 2020. godini
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Ubrzan razvoj sektora privrede
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Ekonomija

Finansiranje projekata iz oblasti šumarstva
Pitajte Istinomjer!