Ispunjeno manjim dijelom

Izgradnja objekta Ministarstva unutrašnjih poslova KS

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Oblasti: Ekonomija

Konačno definiranje lokaliteta i priprema neophodne dokumentacije, na izgradnji namjenskog objekta Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo;

Obrazloženje

U toku mandata Vlade KS obećanje je ispunjeno u mjeri koja je zanemariva za njegove ciljeve.

Izvor: Ekspoze Mario Nenadić

U jednom od svojih prvih medijskih istupa na poziciji ministra unutrašnjih poslova KS, Ismir Jusko je izgradnju nove zgrade MUP-a KS označio kao jedan od prioriteta u svom djelovanju.

MUP KS nema svoju namjensku zgradu, stanari smo u nekoliko zgrada, tako da će definitivno jedan od prioriteta biti projektovanje i izgradnja nove zgrade MUP-a KS. Tu bi trebao biti smješten dobar dio administracije, Policijska uprava Novo Sarajevo i saobraćajna policija.

Ismir Jusko, 14. mart 2020. 

U rebalansu Budžeta KS za 2020. godinu, koji je usvojen u Skupštini KS početkom maja 2020. godine, pod stavkom “Izgradnja novog objekta Ministarstva unutrašnjih poslova” izdvojeno je 1.500.000 KM.

Održano je niz radno-konsultativnih sastanaka s ciljem predlaganja lokacije za gradnju novog objekta Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo ali do kraja mandata Vlade KS na čelu sa Nenadićem konačna lokacija nije odabrana.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!