Ispunjeno manjim dijelom

Donošenje Zakona o lokalnoj samoupravi Kantona Sarajevo

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Oblasti: Državno uređenje

Nastaviti aktivnosti na izradi i donošenju Zakona o lokalnoj samoupravi Kantona Sarajevo. Predmetni zakon neophodno je donijeti i usaglasiti sa jedinicama lokalne samouprave, Savezom općina i gradova FBiH i svim učesnicima javne rasprave koji iskažu interes za predmetni zakon a sve u cilju da Zakon bude provodiv u praksi i da istim budu precizno definisane nadležnosti jedinica lokalne samouprave poštujući Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi, te stvoriti preduslove za donošenje i drugih zakonskih rješenja /npr. Zakona o pripadnosti javnih prihoda KS, Zakona o komunalnoj čistoći, Zakona o komunalnim djelatnostima i sl./

Obrazloženje

Vlada je u julu 2020. godine započela aktivnosti na izradi amandmana na Ustav Kantona Sarajevo i Nacrta zakona o lokalnoj samoupravi, kada je održan prvi sastanak radne grupe za njihovu izradu. 

Izvor: Ekspoze Mario Nenadić

Vlada je u julu 2020. godine započela aktivnosti na izradi amandmana na Ustav Kantona Sarajevo i Nacrta zakona o lokalnoj samoupravi, kada je održan prvi sastanak radne grupe za njihovu izradu. 

Početkom novembra 2020. godine ministrica pravde i uprave Mersa Kustura je govorila o skoroj pripremi nacrta pomenutih zakonskih rješenja.

Od aktivnost koji će se vrlo skoro dešavati, istakla bih okončanje pripreme Nacrta amandmana na Ustav KS, kao i dva zakona, a to su Nacrt zakona o lokalnoj samoupravi KS, koji se očekuje od 2007. godine i jedini smo kanton koji nema taj zakon. Želimo konačno, u skladu sa federalnim zakonom i principima lokalne samouprave i evropskom poveljom, urediti odnose i nadležnosti sa jedinicama lokalne samouprave.

Mersa Kustura, 1. 11. 2020. 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!