Ispunjeno manjim dijelom

Sanacija spomen obilježja iz perioda 1941.-1945. i perioda 1992.-1995.

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Oblasti: Socijalna politika

U saradnji sa Općinama i Gradskom upravom grada Sarajevo podržat ćemo izradu jedinstvene baze podataka svih oštećenih i devastiranih spomen obilježja u Kantonu Sarajevo iz perioda 1941.-1945. i perioda 1992.-1995. te pripremiti plan sanacije i učestvovati u poduzimanju mjera i aktivnosti za njihovo saniranje.

Obrazloženje

U toku mandata Vlade KS obećanje je ispunjeno u mjeri koja je zanemariva za njegove ciljeve.

Izvor: Ekspoze Mario Nenadić

Kako stoji u saopštenju, ministrica komunalne privrede i infrastrukture Nihada Glamoč je tom prilikom navela da je u toku realizacija prve faze uređenja Spomen-parka Vraca za koju je izdvojeno 55.000 KM. Navedeno je i to kako je Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture KS pripremilo projekt kompletnog uređenja parka koji je potpisan sa preduzećem “Park”, te da jednim dijelom učestvuju Grad Sarajevo i Opština Novo Sarajevo.

U ovoj fazi će se sanirati pločnici, ukloniti samoniklo rastinje i posaditi novo ukrasno grmlje. U drugoj fazi, koju smo predvidjeli za sljedeću godinu, planiramo realizirati projekat javne rasvjete. Uz adekvatno održavanje, kao i uz ciljano i kontinuirano ulaganje pod stručnim nadzorom, ova destinacija može biti mjesto za širok spektar rekreativnih, kulturnih i drugih aktivnosti građana Sarajeva, ali i turista.

Nihada Glamoč, 30. juni 2020.

Generalno čišćenje Spomen-parka Vraca je obavljano i u vrijeme mandata prethodne Vlade KS čije obećanje na tu temu je pratio i Istinomjer.


Prema informacijama o javnim nabavkama na stranici Javne ustanove Fond Memorijala Kantona Sarajevo, tokom mandata Vlade KS provedeno je sedam javnih nabavki koje se tiču sanacije spomen obilježja. Nisu vršene aktivnosti na izradi baze podataka i plana sanacije. 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!