Prekršeno

Provođenje Kantonalnog ekološkog akcionog plana

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Oblasti: Ekonomija

Plan realizacije prethodne Vlade „300 mjera“ od kojih se na Ministarstvo prostornog uređenja, građenaj i zaštite okoliša odnosi 22 mjere, u potpunosti nastavlja kroz predloženi plan, s tim da 22. mjera „Pokretanje projekta toplovoda Kakanj – Sarajevo“ će biti razmotrena i u zavisnosti od aktivnosti viših nivoa vlasti i mišljenja šireg kruga stručne javnosti, stavljena u proceduru ukoliko dobije društvenu i stručnu verifikaciju.

– Puno provođenje Kantonalnog ekološkog akcionog plana za dugoročno smanjenje zagađenja u Sarajevu;

Obrazloženje

U toku mandata Vlade KS poduzete su aktivnosti koje su dovele do rezultata suprotnih obećanom.

Izvor: Ekspoze Mario Nenadić

U 2019. godini, za implementaciju KEAP-a, predviđeno je 850.000 KM. Od toga nisu predviđena direktna budžetska sredstva, dok je predviđeno 300.000 KM namjenskih sredstava. Preostalih 550.000 KM odnosi se na primitke Vlade KS od domaćeg zaduživanja.

U nacrtu budžeta za 2020. godinu, za ovu namjenu je predviđeno 700.000 KM, dok u Rebalansu Budžeta za 2020. godinu, usvojenom u maju 2020. godine, sredstva za ovu namjenu nisu predviđena.

Kao razlozi povećanog zagađenja zraka iz saobraćaja između ostalog su u KEAP-u navedeni i ekspanzivni rast broja motornih vozila u KS; neodgovarajuća mreža saobraćajnica (saob. traka, parkirališta, itd.) što produkuje neprihvatljiv rad vozila u tzv. „praznom hodu“; nepostojanje strategije razvoja cestovne mreže, ali i stagnacija razvoja javnog prevoza, starost vozila te nepostojanje Centra za nadzor i regulaciju saobraćaja.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!