Ispunjeno manjim dijelom

Programi prekvalifikacije, dokvalifikacije i cjeloživotnog učenja

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Oblasti: Obrazovanje

Pokrenuti i finansirati nove programe prekvalifikacije, dokvalifikacije i cjeloživotnog učenja u saradnji sa Univerzitetom u Sarajevu.

Obrazloženje

U toku mandata Vlade KS obećanje je ispunjeno u mjeri koja je zanemariva za njegove ciljeve.

Izvor: Ekspoze Mario Nenadić

Početkom septembra 2020. godine Vlada KS utvrdila je izmjene i dopune Zakona o obrazovanju odraslih.

Kroz prethodno provedenu javnu raspravu, definisano je nekoliko izmjena i dopuna čiji je cilj otkloniti određene nedostatke koji su utvrđeni pri implementaciji ovog zakona, naveli su iz Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS. Izmjene i dopune odnose se, između ostalog, na jasnije grupiranje formalnog i neformalnog obrazovanja, s jedne strane, i informalnog i samousmjerenog učenja, s druge strane. Također su ispravno definirani programi formalnog obrazovanja, odnosno, izbačeni su programi neformalnog obrazovanja koji su se greškom našli u kategoriji formalnih obrazovnih programa. Značajnu novinu predstavlja ograničavanje da srednje škole kao javne ustanove, osim gimnazija, mogu provoditi programe za sticanje formalne kvalifikacije, a ne i privatne ustanove registrirane za ovu djelatnost. Programe prekvalifikacije i dokvalifikacije, pored srednjih škola kao javnih ustanova, mogu provoditi i privatne ustanove registrirane za ovu djelatnost. Takođe, nije ostavljena mogućnost da se kroz obrazovanje odraslih mogu realizirati programi za sticanje visokog obrazovanja uopće. Organizatorima obrazovanja odraslih, koji su upisani u Registar koji se vodi u Ministarstvu, dozvoljeno je da od dana stupanja na snagu ovog zakona mogu realizirati ove programe za dvije generacije polaznika. Dodani su i programi usavršavanja i osposobljavanja kao programi neformalnog obrazovanja, koji nisu bili navedeni u Zakonu. Takođe, objašnjeno je da neformalno obrazovanje, koje nema status javno važećeg obrazovanja, mogu provoditi i drugi pravni subjekti, koji ne podliježu obavezi institucionalne i programske akreditacije, što u postojećem zakonu nije bilo jasno navedeno.

Saopćenje, Vlada KS, 8. 9. 2020.

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih usvojen je na 29. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo 28. 9. 2020. godine sa 30 glasova ZA.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!