Neispunjeno

Zatvaranje posljednjeg kolektivnog centra u KS

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Oblasti: Socijalna politika

U okviru Projekta CEB II – Podprojekt Kanton Sarajevo planirano je zatvaranje kolektivnog centra u Hrasnici na način da se postojeći objekt rekonstruiše, odnosno izgradi 30 stanova u koje će biti useljene sve porodice koje trenutno borave u kolektivnom centru u Hrasnici, i to 21 porodica i određeni broj porodica koje koriste druge vidove alternativnog smještaja na području Kantona Sarajevo.

Obrazloženje

U toku mandata Vlade KS obećanje nije ispunjeno.

Izvor: Ekspoze Mario Nenadić

Prema posljednjim podacima dostupnim javcnosti, iz janura 2020. godine, u posljednjem kolektivnom centru u Kantonu Sarajevo još uvijek borave 23 porodice.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica i Općina Ilidža potpisali su 2016. godine Sporazum o saradnji na provođenju državnog projekta Zatvaranje kolektivnih centara, u okviru projekta CEB II. U projektu je definisana i rekonstrukcija objekta u Hrasnici. Kantonalno ministarstvo učestvuje sa nekretninama i zemljištem čija je vrijednost procijenjena na 1,8 miliona eura. Kreditna sredstsva od oko 760 hiljada eura osigurana su kod Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB).

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!