Djelimično ispunjeno

Nastavak projekta stambenog zbrinjavanja boračke populacije

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Oblasti: Socijalna politika

Potrebno je obezbjediti dodatna sredstva u cilju ostvarivanja prava na stan u vlasništvu i na doživotno korištenje za one koji su na čekanju za rješavanje, a njih je ukupno 196 lica koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje ovog prava ( supruga šehida, poginulog, umrlog ili nestalog branitelja 142, RVI 32, roditelja šehida, poginulog, umrlog ili nestalog branitelja 22).

 

Obrazloženje

U toku mandata Vlade KS ciljevi obećanja su djelimično ispunjeni.

Izvor: Ekspoze Mario Nenadić

U rebalansu Budžeta za 2020. godinu predviđena je stavka u iznosu 3.453.496 KM za kupovinu stanova u vlasništvo za boračku populaciju, kao i 1.000.000 KM za pomoć pri rješavanju stambenih potreba boračke populacije. 

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo je 23. jula objavilo Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupovinu stanova koje dodjeljuje u vlasništvo ili na korištenje pripadnicima boračke populacije u KS. Od sredstava koja su planirana rebalansom Budžeta za ovu namjenu, 3.000.000 KM će biti osigurano kreditnim zaduženjem.

U saopštenju ministarstva navedeno je da će ovim sredstvima biti kupljeno više od 40 stanova, ukoliko cijena stanova na tržištu bude kao i u prethodnom periodu.

Prema Zakonu o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine, propisano je da određene boračke kategorije imaju pravo na dodjelu stana u vlasništvo ili na korištenje, a u Kantonu Sarajevo to pravo može ostvariti 196 osoba.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!