Ispunjeno manjim dijelom

Nastavak izgradnje Južne longitudinale

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Oblasti: Ekonomija

Južna Longitudinala – Pokretanje i ubrzavanje procedura na realizaciji Južne longitudinale od Grbavice do Stadiona Grbavica, te od kružnog toka u Hrasnom do Mojmila.

Ovo podrazumijeva aktivnosti za ubrzavanje svih procesa bitnih za realizaciju projekta te konstantnu koordinacija kao i uvezivanje lokalne smouprave za realizaciju projekta. (…)

U cilju spajanja dijela prekinute trase na Južnoj longitudinali krenuti ka izgradnji rondoa u ulici Hamdije čemerlića, spoj sa II transverzalom. Sa Općinom Novo Sarajevo i Zavodom za izgradnju usaglasiti svu tehničku dokumentaciju vezano za rušenje i izgradnju nove zgrade na Grbavici kako bi se konačno izvršilo spajanje prekida južne longitudinale na ovom dijelu.

Za izgradnju dionice Ulica Olovska – Džamija Kralj Fahd, hitno rješavanje imovinsko – pravnih odnosa i priprema tehničke dokumentacije. Nastavak izgradnje od spoja sa ulicom Olovska do Suda BiH, a sve u saradnji sa Općinom Novi Grad i Zavoda za izgradnju KS. Rješavanje imovinsko pravnih odnosa na ostatku dijela južne longitudinale i priprema tehničke dokumantacije koja je potrebna za raspisivanje tendera za izgradnju.

Obrazloženje

U toku mandata Vlade KS obećanje je ispunjeno u mjeri koja je zanemariva za njegove ciljeve.

Izvor: Ekspoze Mario Nenadić

U rebalnsu Budžeta KS za 2020. godinu za nastavak izgradnje Južne longitudinale planiran je iznos od 4.011.660 KM. Iz budžeta će biti izdvojeno 100.000 KM, dok će 3.911.660 KM biti finansirano kreditom EBRD-a. 

U Budžetu su izdvojena i sredstva za izgradnju zgrade na trasi Južne longitudinale u iznosu od 5.000.000 KM. Nakon izgradnje zamjenskog stambeno – poslovnog objekta srušit će se postojeći i na njegovom mjestu izgraditi kružni tok, čime će se spojiti dva dijela Južne longitudinale.


oktobru 2020. godine iz Vlade Kantona Sarajevo saopćeno je da su Vlada KS i Općina Novo Sarajevo omogućili nastavak izgradnje Južne longitudinale, te da krajem 2020. godine trebala da počne gradnja stambeno-poslovne zgrade u Grbavičkoj ulici čime će se obezbijediti zamjenski stanovi za stanare zgrade koja se nalazi na trasi Južne logitudinale na brojevima od 62 do 68.

Ipak, do kraja godine nije započeta gradnja zamjenskih stanova, niti je raspisan tender za izvođača radova. Istinomjer je u nekoliko navrata pisao o ovoj spornoj tački izgradnje Južne longitudinale.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!