Neispunjeno

Analiza NPP za devetogodišnju školu i kreiranje Kurikuluma KS

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Oblasti: Obrazovanje

Završiti analizu NPP za devetogodišnju osnovnu školu u KS i kreirati Kurikulum Kantona Sarajevo i postepeno, kroz eksperimentalne faze, uvoditi izrađene predmetne kurikulume u školske ustanove.

Obrazloženje

U toku mandata Vlade KS dato obećanje nije ispunjeno.

Izvor: Ekspoze Mario Nenadić

Na sjednici Skupštine KS održanoj 27. 8. 2020. godine zastupnici/e su usvojili Izmjene Zakona o udžbenicima i time je rok za njegovu primjenu prolongiran na 2021/2022. školsku godinu. Podsjećamo, Zakon o udžbenicima donesen prošle godine i njim je bilo predviđeno korištenje isključivo samo jednog udžbenika za jedan nastavni predmet u jednoj generaciji.

Ministar obrazovanja, nauke i mladih KS Anis Krivić u razgovoru za portal Klix.ba pojasnio je da je kao preduslov za njegovu provedbu bila potrebna izrada kurikuluma (dugoročni i kratkoročni plan i program škole).

U toku kurikularne reforme, mi smo do sada već trebali imati kurikulum Kantona Sarajevo na osnovu kojeg bi se pisali i pripremali novi nastavni planovi i programi, a samim time i novi udžbenici. Dakle, kurikularna reforma mijenja nastavne planove i programe zasnovane na ishodima učenja na osnovu kojih se onda pišu upravo novi udžbenici.

Anis Krivić, 27. 8. 2020.

Krivić je naveo da je njegova primjena je trebala početi ove godine, a “nadležni su pokušali na više načina osmisliti ta testiranja, ali su bili protiv toga oni koji su zaduženi za izradu kurikularne reforme”.

Međutim, s kurikulumom se kasnilo, nisu sačinjeni na vrijeme zbog trenutne situacije s koronavirusom prije svega jer se on nije mogao donijeti bez adekvatnog testiranja učenika u klupama. Budući da zbog toga kurikulum Kantona Sarajevo još nije donesen taj zakon se ne bi mogao primjenjivati pa smo zbog toga morali predložiti njegovu Izmjenu jer se učenici nisu mogli testirati i to je objektivan razlog.

Anis Krivić, 27. 8. 2020.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!