Djelimično ispunjeno

Jačanje efikasnosti i nezavisnosti sudova i tužilaštva

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Oblasti: Pravna država

U oblasti pravosuđa poduzet će se aktivnosti na jačanju efikasnosti i nezavisnosti sudova i tužilaštva /jačanje kapaciteta kroz povećanje broja nedostajućih sudija, tužilaca, stručnih saradnika i dr.

Obrazloženje

U toku mandata Vlade KS ciljevi obećanja su djelimično ispunjeni.

Izvor: Ekspoze Mario Nenadić

Trenutne aktivnosti koje realizuje Ured za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom Kantona Sarajevo u skladu sa važećim propisima i njihovim proširenim nadležnostima, bila su tema redovnog sastanka premijera Marija Nenadića sa šefom ovog ureda Erduanom Kafedžićem održanog 26. 5. 2020. godine.

Kako je na stranici Vlade KS navedeno, premijer je upoznat kako oni prikupljaju podatke iz domena borbe protiv korupcije, koji su utvrđeni propisima i planovima Vlade KS, te ih dostavljaju redovno nadležnim organima.

Premijer je dao punu podršku radu Ureda, što je po njegovim riječima, posebno vidljivo u Rebalansu budžeta za 2020. godinu, gdje su, u cilju osnaživanja ovog Ureda, obezbijeđena sredstva za zapošljavanja određenog broja novih uposlenika.”

Vlada KS, 26. maj 2020.

Tokom razgovora sa šefom Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS Erduanom Kafedžićem i savjetnikom za borbu protiv korupcije u ovom uredu Ericom Larsonom održanog 23. 10. 2020. godine premijer Nenadić informisao je Kafedžića i Larsona o realizaciji ključnih ciljeva tokom mandata, od 03. marta ove godine do danas, i izazovima u vezi sa jačanjem kapaciteta Kantona Sarajevo u borbi protiv korupcije i jačanju kvaliteta usluga javnog sektora u KS.

Tom prilikom naglašena je važnost sistemskog i strateškog pristupa u borbi protiv korupcije, a na čemu je premijer Nenadić, i kao ministar pravde i uprave i danas kao premijer u Vladi KS, kako je navedeno, davao svoj puni doprinos, dok je Kafedžić pohvalio saradnju i podršku koju je premijer Nenadić pružao Uredu tokom svojih mandata u KS i skrenuo pažnju na ključne izazove i prioritete koji su trebaju realizirati kontinuirano i ubuduće.

Pored toga, navedeno je da je gospodin Larson prepoznao dobru saradnju između premijera i gospodin Kafedžića tokom mandata i naglasio važnost jačanja sistema legislative i kapaciteta ovog ureda u realizaciji njegovih nadležnosti, a premijer Nenadić je najavio, do isteka mandata, nastavak dobre saradnje, pružanje dalje podrške, te stavio na raspolaganje sve svoje kapacitete isto kao i sam Ured i predstavnici američke administracije.

Ministar finansija Kantona Sarajevo Jasmin Halebić 26. 11. 2020. godine primio je šefa Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS Erduana Kafedžića i savjetnika za borbu protiv korupcije u ovom uredu Erica Larsona, a  kako je navede o na zvaničnoj stranici Vlade KS, cilj sastanka je bio unapređenje rada Ureda, njegove efikasnosti i ekonomičnosti u svakodnevnim aktivnostima.

“Jedna od tema bilo je podizanje na viši nivo saradnje, koordinacije i komunikacije Ureda sa Ministarstvom finansija i ministrom, kao njegovim prvim čovjekom”, istakao je nakon sastanka Kafedžić, te dodao kako će se sve ovo postići kroz dodatno ojačavanje kadrovskih i svih drugih neophodnih kapaciteta Ureda.

“Ministarstvo finansija daje punu podršku radu ovog ureda, od njegovog osnivanja do danas, jer i ovo ministarstvo među primarnim ciljevima svog djelovanja ima borbu protiv korupcije, najveće pošasti današnjice”, kazao je tom prilikom ministar Halebić, a tokom razgovora, između ostalog, naglašena je važnost sistemskog i strateškog pristupa u borbi protiv korupcije u Kantonu Sarajevo, a koja će kao takva imati podršku jednog od najznačajnih resora u Vladi KS.

Povodom 9. decembra – Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo održao je uz podršku i učešće pet ambasadora u našoj zemlji press konferenciju. Tom prilikom predstavljene su najvažnije antikoruptivne aktivnosti koje provodi Ured, kao i sve predložene buduće mjere i prijedlozi propisa kojima će se dodatno osnažiti odgovor Kantona Sarajevo na prijetnju koju korupcija predstavlja za pravdu, održivi razvoj i vladavinu prava, a Erduan Kafedžić, šef Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom tom prilokom je izjavio:

Danas možemo iznijeti konkretne rezultate u ovoj oblasti. To se prije svega odnosi na antikorupcijske propise. Imamo iskustva i znanja koja su svakim danom bogatija. Sve više detektujemo i izdvajamo sektore koji su više ili manje osjetljivi na korupciji. Ured je uradio sveukupnu analizu antikorupcijskog okruženja javnog sektora u KS. Detektovane su osnovne slabosti i nedostaci kao i potreba za jačanje antikorupcijskog sistema u KS.

Erduan Kahvedžić, 9. 12. 2020. 

Naglasivši kako je Analiza provedbe Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo pokazala da je Ured okončao postupak provjere podataka o imovini za 200 nosioca javnih funkcija, Kahvedžić je istakao i da je od tog broja, kod 128 nosioca javnih funkcija utvrđen nesrazmjer između podataka prijavljenih Uredu i podataka do kojih je Ured došao u postupku provjere ovih podataka.

U postupku provjere imovine, pet predmeta možemo izolovati kao potencijalno grubo kršenje Zakona, sa značajnim nesrazmjerom između prijavljene imovine i podataka do kojih se došlo provjerom. Po ovim predmetima Ured će uputiti krivične prijave prema Kantonalnom tužilaštvu KS. U toku 2020. godine, Ured je prekršajno kaznio 227 nosioca javnih funkcija zbog kršenja obaveza utvrđenih Zakonom. Ovaj zakon, kao jedinstveni antikorupcijski propis, čija je svrha transparentnost rada, sprečavanje sukoba interesa i koruptivnog djelovanja nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo, svoju punu dimenziju pokazat će tek nakon izvjesnog vremena, kada budu uporedivi podaci i pokazatelji koji se odnose na različite vremenske periode.

Erduan Kahvedžić, 9. 12. 2020. 

Premijer Kantona Sarajevo Mario Nenadić 22. 12. 2020. godine održao je sastanak sa šefom Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS Erduanom Kafedžićem tokom kojeg je, kako je navedeno, analizirana vrlo uspješna saradnja i naglašena važnost zajedničkog prepoznavanja rizika za korupciju u KS.

Govorilo se o podršci koji je Vlada KS pružila Uredu, čiji je šef informisao premijera o ojačanim kapacitetima, uspostavi informacionog sistema monitoringa i drugim mjerama vezanim za procese javnih nabavki, zapošljavanja u javnom sektoru i drugih pitanja koje prati Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS. Šef Ureda se kratko osvrnuo na ono čime se Ured bavio tokom mandata ove Vlade KS, upoznao premijera Nenadića o procesima kojima je Ured upravljao i naglasio važnost zajedničkog rada i saradnje na suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo.

Vlada KS, 22. 12. 2020. 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!