Ispunjeno manjim dijelom

Detaljna analiza tržišta rada u KS

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Oblasti: Socijalna politika

Detaljna analiza tržišta rada u Kantonu Sarajevo na osnovu koje je potrebno napraviti Programe obuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije u saradnji sa Udruženjem poslodavaca kako bi se moglo odgovoriti potrebama tržišta rada.

Obrazloženje

U toku mandata Vlade KS obećanje je ispunjeno u mjeri koja je zanemariva za njegove ciljeve.

Izvor: Ekspoze Mario Nenadić

Predstavnici UNDP-ja i Ekonomskog instituta Sarajevo prezentirali su na sjednici Vijeća za reformu tržišta rada i razvoj ljudskih potencijala na području Kantona Sarajevo, analizu tržišta rada, te rješenja za stvaranje inkluzivnog tržišta rada u Kantonu Sarajevo. Analiza je predstavljena premijeru KS Mariju Nenadiću, ministrici za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Jasni Agić i ministru privrede Drašku Jeličiću.

Kako je navedeno u saopštenu, posebna pažnja bit će posvećena dualnom obrazovanju, što znači paralelno odvijanje edukacije u obrazovnim ustanovama i privredi. Nakon sagledavanja kompletnog stanja, pristupit će se i izmjeni zakona o visokom i srednjem obrazovanju.

Navedeno je i da je nužno presložiti sistem koji se tiče upisne politike, kako bi se stvorio adekvatan pristup za upis mladih u srednje škole i u visokoškolske ustanove. Ukoliko bi se upisne politike srednjeg i visokog obrazovanja adaptirale u skladu sa zahtjevima tržišta rada, programi zapošljavanja i stipendiranja bi neminovno donijeli mnogo više mladima nego što to trenutno čine. 

Tada je najavljeno da će se za 15 dana održat novi sastanak koji će se ticati realizacije tog projekta, međutim, na stranici resornog ministarstva više bisu objavljivane informacije o realizaciji projekta.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!