Djelimično ispunjeno
Djelimično ispunjeno

Rješavanje prostora za izolatorij

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Oblasti: Zdravstvo

Osnovna mjera je rješavanje prostora izolatorija za visokokontagiozna oboljenja/nova zarazna oboljenja u Kantonu Sarajevo, te unapređivanje prostornih kapaciteta, opreme i kadra za nadzor, dijagnosticiranje i tretman ovih oboljenja.

Obrazloženje

U toku mandata Vlade KS ciljevi obećanja su djelimično ispunjeni.

Izvor: Ekspoze Mario Nenadić

Krajem oktobra 2020. godine u Sarajevu su počeli građevinski radovi na realizaciji novog COVID izolatorija koji će biti smješten u prostoru bivšeg Armijskog medicinskog centra u krugu Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, potvrdio je u srijedu, 21. listopada, Radio Slobodna Europa (RSE) Ednan Drljević, šef COVID odjela u toj bolnici. Odluka o uspostavljanju ovog izolatorija donesena je na sjednici Vlade Kantona Sarajevo 27. augusta, nakon čega su uslijedili pripremni radovi, angažiran je izvođač radova koji će raditi na građevinskim radovima i na novim instalacijama. Vlada Federacije BiH (FBiH) odluku o preuređenju tog prostora za izolatorij donijela je 2. srpnja.

Podsjećamo, Vlada Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 29. 7. 2020. godine, dala je saglasnost na Odluku i usvojila Projekt “Adaptacije i rekonstrukcije bivšeg Armijskog medicinskog centra” u krugu Opće bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš”.

Spisak neophodne opreme sastavljen je isključivo na prijedlog zdravstvenih ustanova, kroz Krizni štab Ministarstva zdravstva, verificiran na Vladi i dostavljen UNDP-u kako bi se putem Zavoda zdravstvenog osiguranja uputio na realizaciju. Želim ohrabriti građane i poručiti im da je Vlada sredstvima racionalno raspolagala, kao i da ih ima dovoljno za neophodnu opremu.

Mario Nenadić, 30. 7. 2020.

Podsjećamo, Vlada Kantona Sarajevo donijela je 14. 7. 2020. godine Zaključak o izdvajanju sredstava iz budžeta KS-a za realizaciju prve faze rekonstrukcije i adaptacije prostorija bivšeg Armijskog medicinskog centra u krugu Opće bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš” za potrebe izolatorija, koji je, odlukom Vlade Federacije BiH od 2. 7. 2020, dodijeljen Kantonu Sarajevo, odnosno Zavodu za javno zdravstvo KS-a.

Odmah po sticanju spomenutih formalnih preduslova od strane Vlade Federacije, Vlada Kantona Sarajevo je zaključcima zadužila Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo da dostave Vladi KS prijedlog programa utroška sredstava za prvu fazu radova, na osnovu zahtjeva i izvještaja JU Zavoda za javno zdravstvo KS, a u vezi sa tim i prijedlog raspodjele sredstava sa donatorskog računa za posebne namjene u svrhu borbe protiv pandemije koronavirusa.

Vlada KS-a, saopćenje, 14. 7. 2020.

U objektu bivšeg Armijskog medicinskog centra, kako je saopćeno, trebalo bi biti osposobljeno između 60 do 80 “smještajnih – posteljnih mjesta”. Prvom fazom radova predviđeno je čišćenje objekta, te izvođenje građevinsko-molerskih, instalaterskih i drugih radova koji su preduslov i koji će prethoditi narednoj fazi, a to je opremanje izolatorija neophodnom medicinskom opremom.

Premijer Kantona Sarajevo Mario Nenadić je na zajedničkoj konferenciji za medije Vlade KS-a i Štaba civilne zaštite KS-a, održanoj 11. 4. 2020. godine, rekao da je KS, zbog pandemije koronavirusa, povećao kapacitete izolatorija za “blizu 300” dodatnih kreveta, te da je Vlada KS-a “u svakom trenutku spremna to dodatno povećati”.

Prošireni su kapaciteti laboratorija za testiranje i osiguran dovoljan broj testova, što je rezultiralo povećanim brojem testiranja na koronavirus u Kantonu Sarajevu, u skladu sa preporukama Svjetske zdravstvene organizacije. Testova, kao što znamo, ima dovoljno i testiranje će se nastaviti po pravilima struke i preporukama nadležnih institucija i organizacija. Također su donesene odgovarajuće odluke i uspostavljeni prostori za karantenu i prinudnu izolaciju.

Mario Nenadić, 11. 4. 2020.

Radovi na restauriranju garnizonske ambulante započeli su 10. 9. 2020. godine, a Vlada Kantona Sarajevo je na vanrednoj sjednici, održanoj 11. 9. 2020, usvojila Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na projektni zadatak i idejno rješenje izolatorija za smještaj i liječenje pacijenata oboljelih od koronavirusa. Planirano je da se izolatorij nalazi u prizemlju bivšeg Armijskog medicinskog centra površine od 961 m2. Projektni zadatak je izradio Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), a sredstva je osigurala Vlada KS-a. 

Vlada KS je već ranije dala saglasnost UNDP-u da u ovaj objekt uvede svoje izvođače radova. Nakon usvajanja današnjeg prijedloga, oni će moći raspisati tender na osnovu kojeg će napraviti projekt po idejnom rješenju. Na osnovu toga ćemo znati koliko je finansijskih sredstava za to potrebno i kakva je planirana dinamika izvođenja radova.

Draško Jeličić, 11. 9. 2020.

Premijer KS-a Mario Nenadić i šef Programa za lokalni razvoj UNDP-a u BiH Edis Arifagić održali su 14. 10. 2020. sastanak u vezi sa pripremama za rekonstrukciju i adaptaciju novog izolatorija u prostoru bivše garnizonske ambulante u krugu Opće bolnice. Tom prilikom su istakli da je potrebno okončati još neke administrativne procedure, s obzirom na nadležnosti svih koji su uključeni u njegovu implementaciju.

Pripremni građevinski radovi na samom objektu su uspješno kompletirani, angažovan je izvođač koji će raditi konačnu adaptaciju objekta, odnosno građevinske radove i izgradnju novih instalacija. Objavljen je tender za nabavku potrebne opreme. Sve se odvija u planiranim rokovima, kako bi do kraja godine ovaj objekt bio operativan za prijem pacijenata.

Vlada KS-a, 14. 10. 2020.

Vlada Kantona Sarajevo dala je 10. 12. 2020. saglasnost Općoj bolnici za upošljavanje 20 zdravstvenih radnika na određeno vrijeme do jedne godine u novi COVID izolatorij, i to pet ljekara specijalista anesteziologa, tri ljekara specijalista infektologa, dva ljekara specijalista pulmologa i deset medicinskih sestara – tehničara.

Izolatorij u okviru Opće bolnice otvoren je 23. 12. 2020. godine, a isti raspolaže sa 44 bolnička kreveta i četiri donirana respiratora, te se prostire na 961 m2. Vlada KS-a je za rekonstrukciju ovog prostora do 23. 12. 2020. izdvojila 1.041.765,08 KM.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!